Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Yr Argyfwng yn y Fasnach Lo.

ANGLADD DEON TYDDEWI.

DAVID HOWELL.

CWMTWRCH.

-I NOD I ON MIN Y FFO-RDD.I

DINAS, RHONDDA.

-------," HIRWAUN.

News
Cite
Share

HIRWAUN. Nebo'. Bu y ME Dd. Willi amis- a Dalniel Jones, ytt ngihy-tia, Miss M. A. Jones ai Mis-s Esther Jones, wrthi yn brysur yni casglu rhaglem ar gyler nois Tau. (22aim) diweddaf, ac y maer pawb fu yn y cyfaxtodl yni baxodi i gvdnabocl id!dynt hvyddo: i gael rhaglem wir adioniadol .t: ac adei.I.adoh Gofalvvydi fod; y diarnaiu oil o no'dweddi grefyddoil, ac fodi pob- derniyn, yn dwyn, ei. wers gydag ef. Ar gaisi ygweinidog cymerodd Mr D. Williamis, at Y cyf- aifod, yr hym a, wnaeth i foddilonrwivddi mawr. i ptth, cyntaf ar y rhaglem OiedicÍ: ton ar y berdonieg gain Mary Ellen Davies, yn hywoci o fedrus pan gofioim madi yw end! ieuanc iawri eto. na- adrodd'wydi yni fe-lus gan. Josepli John Dyrnond's; Lizzie Ann Morgan a b Lizzie Olneu Evans, Tom gaedl nesaf gan Thomas DJ. rhoanais; ac adfr^ddiadau gan Gwenllian IMo-rgan a Keziah Thorna.s,y. ,hi- yn my nied trwyi -ety gwa.Ith yn ganmoladwy. \n nesaI, can dynier iawn gam Morgan Jobrt Thom-as, ac yn dilyn cae-d araeth wresog ac anogaethol gam Mr A. 0. Perkins ar "Y pwy» 01 fod yn, oleuni i -ereill. Ynai deuawtf ddyddorol gan, frawd, a, chwaer, sef hi dd John Davies a Lizzie Olweni Davies; ac adlroddiad difrifddw\\s gan May Smith. Ar ei hoi hi canodol nifer luoisog a'r plant bach, •be.&f (lomi dan -arweini'iaid! y gantores enwog (ar Hirwa-um)^. Miss. Esther Jones. Ym- dioengys fod rha n a'r gair a, gamtwyti gami y rnai oach w-e'da ei gyfamisioddii garni un ct- ferched i-ei-ainc yr eghvys. Ni-s gallwn gydà. sicrwyxiid ddweyd' pwy, and er by my yr vdyra yni "giitsso." Adro-ddiadl gaed' 111esaf gait 1 h.ornasi 1 homias, Rwyf heel'diyw-'n 20 oed," llawn a wersi tarawiadol; ac ar ei ol ef camwycr gan Joseph John Dymomdis yn 'sweet'' iawn, a, Miss Jacobs yn cvleilie: iddo. gydaQ off ei yni a elwir y "zither." Naturiol iawn daitganradi Mr Evan Bwa.ni o'r gam, "Q rboiwcb i mi, b-regetb Gymraeg"; a. difrifol sawn oedd) y derniyn a, adroddiwyd gan Mr Dav id' Matthias; mis gall-ai yn wahanol p-an mai "Maxwolaeith yr Ammuwiol" oedd y testyni. Canwydl ym soniarus gan Mjssf Lizzie Anu; Bird ar ei ol, ac adioiddwvd yn effeithiol arei hoi hithau. gan Miss Bessia Jaccbs y dernyn. "Bydd dyrner WJíth d.!y fam." Car vvyd; ton arail gam Joseph Job Dymond's- gyea, r zither, yn doddedig iawn. Galwodtf yl Cadeir"d yn nesaf a.r yr pobJög- aidd, r William/ Ldwrs. o Bethel, vr hwn yn garedig iawn. a rocklockt ei wasamaetb yr* thad, Adroddodd1 ym feist-rolgar a. naturjof "Y Stori Gyffredlin'; ac wed«] gw-rando- yrt a:otud élnlirY ym myned trwy y dernvn. vr oedd y gynulleidfai yn barodl i dd'angos eu cyraea- acnvy aeth, yr hyn a wnaetb mewm rnockl calomog. Yni nesaif, can gan Mr Tern. Roderick. Ton oedd hon 0 modiwe-dd gref- ydldoil ryfeddol, ac un 01 s,a,foni uchel o rant cyfa.nsoddiadi. Anerchi-adl gaed! 'wedv'm gan y cerddcT enwag, Mr J. T. DaiVitis. G., ya ddydd.orn,! aci'r pwymt. vntd ei a.rfer. Yna can garni Mrsa Mary Francis Williams,, yti gerddgar dros ben; a, I hi, g'an ddacft rhvvnig cy feillesau, yr horn a, dierfynodd mewn heiddwch. Yna. can. ym modedig o. didia, ag ys- tyried ma,i dyma'r tro, cyntaf, gan Miss Eliz- abeth Lewis. Prophwydwin; y diaw ynt gajt- toaes rago.ro.t ondi ideli feithrin ei, d'awn. Yn odSwe-ddaf oil caed pedlwarawd gam- y Mri. J. T. Davies. G., Daniel Jones, a Missies* Esther Jones a M. A. Jones. Y cyfeilwyr oetddynt Miss Mary Davies;, oirgamyddes. y# eglvvys, i. Mr J. T. Davi.es. Ar gynygiad y Z" 11 1 *1 gweinidog, ac e-iliad1 Mr Evani Beivan, dioJch- wydi yn, wresog i'r rhai oeddynt wedii giveith- io i gael cyfarfod mor dda, heb aramgh-ofick Mr Joseph Sweet-.oedd • ym gofalui am y god- ( Melus. iawn. -Q:-

( HIRWAUN.

LLWYDCOED.

DERI.