Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Yr Argyfwng yn y Fasnach Lo.

ANGLADD DEON TYDDEWI.

DAVID HOWELL.

CWMTWRCH.

-I NOD I ON MIN Y FFO-RDD.I

News
Cite
Share

I NOD I ON MIN Y FFO-RDD. I GAN EOS HAFOD. I Mae: Mr D. Richard's, Tan-y-bryn. Ystrad, goruchwyhwr tanddaearol gloifa ager y Gelli. wedi bod- vn ng'afaelicn yr anwyd-dwst am beth amser. Yn ifoans, miaei ar wellhad-. Sylwn ei fod yn lenor da, ac yn belaeth ei wyboidaetb mewn cyfeiriadau ereill. Lhwl- } dda ym fynych mewn cyfarfodyddi o bwvs. Yn, nghapel Zion, perthynol i'r BedVd'du-yr I Seisniig, Pentre, pregethwyd deirgwaith gan: y Parch, J. Tertius Phillips. Caerdydd, y Saibbcth diweddaf. Dydd'Llun, C};n,al.iwyd cyfarfodydd Dirwestol dan1 nawddi y Te-ml- wyr Da., a thraddodwyd anerchiad gan vr un bc-neddwr a'r Parch. D. G. Morris, ai gwran- .o'awvd unawdau gan: Mr a, Mrs: W. H. Davies. CynaJiwyd cyfarfodf dyddorol yn festri Eglwys Sant loan. Ton. nos Iau diweddaf. Cafwy d detholiad ar y delyn gan Mr G. £v:11Ion Davies, Gelli. Mare Mr Davies III d'datganwr yn cgystal a chwareuwr ar vr offerym a nüdwycL Diolch am; L.rthyn«as Gymreig y de.I\ ni. Gwneir ymdrech ganmoladwy i chwvdclo; Trysorfa Cenhadaietb Hedldilyscl y Rhondda. CrnaJiwyrd: cyfa,rfodyc1dr yn nglyn a hyn yr wythnos ddrwe-didaif yn rhanbarth: Yst ra ji, Rhondda. Gwnaetb y Cenbad'wr^—Cadben J. R. Davies-ej ran ii bwrpas;, aichynorth-, w-ywyd: ef gan gyfeillion ffafrio! y nm'lia Enw1 priodbiJ iawn a.r brif-orucbw) liwr neu brif-arolygyddl yw "senyllt." Teyrmsa. pryder a go-fid yn. mhlith trigcl- ion V'strao. Rbonirid-a. Yradktoragys fed v rhybudd dderbyn.iodd! tua thri chant ci weitli- wyr glob, ager Bodringallt, dro yn or i cfcrfvnn dydd Sad'wrn yr wythnc's. hon, Mae vn eu plith saith, o swiyddtogpom Ffaith fiin 8'faU yw foci: y mwyafrif 0: hc-nynt wedi gweithio am faith, flwydcji, yn y Ida, a. noidwyd. Mae: i'w obelthic, y try petbau allani yn well na'r rha.g-olwg. Nc/s Iau. yr boa. cynelir cvng- herdd yn nghapel Nebo, R, Ystrad Mae Mr A. M. Setter imddri ar y berdoneg. Cyflwynir etc.. gan Miss, Mavr Tohn. E.A.M., Mri. Richard Thomasi,, Llaraeilli,; a D. Davies, Pcntypriddl. Mae, yr e-hv1 i gaieli ei roddi i brynu dan ber- dbneS" art w'ais.a.nio!ethi b-:<hancd! (ir-'anits) a merched! Ysgol Ddyddio! Bodrmgpdk. Mae yr a,mean yn un teiiwng. a, dymiunir pr-esenol- dleb rhiieni ac exeiij yn y gynig-b&rdd. Clvwedl fod Mr W. O. Connor, gcruch- wyliwr glcfa Tydrew, Blaenycwmi. Wedi ei ben.o>d'i ym- lywiadur cyfatrwydd'ol (dlre-cting manager) glcfa Duffryn, B-argoedl Mae: Mr Connor weidii Ua.nw v cylch o o-ruchwylivMr tanddaearol, yn nglyni a,* glcfa v Gelli- am rai blypydchu. Cafwydi y pl-e-ser o'i gly-wed yn areithio ar d-es.;tyniau budidlicl yn y cylch, hwn. Yr ydyrnj yn llaiwenbiaiu., fel ereill, yn ei Iwvddl- iant,. — Mae Mr Tcmi Evans, A.C., crganvdld eg. lwy¡s¡ Fediydldiedag, Salem, Perth, wedi ei did'ewis yn^ arweiniydd cerddlorol eglwys Horeb, B., Tylorstc^wn.. Cawn y bydd! iddb di'diechr-eiu ar eii- wai:h \!V; y:n f'uan. Nos Iau: diweddaif, traddbd'wvd' da-rlit:h adleiladbl yn addoldvi Bute Square. M.C.. Treherbert, gan yr Henadur Richard Lewis,. Y nacil Hedldivvch,, Toraypandv. Dewisodd "Gyroeriiad" yn destyn, a, chafwyd beddha'd wrthi glywedi y darlnthydidl yn dweydi mor ragoroli am ei werth. Llywvddvvvd iran: vi Cynghorwr Siral Mr Enoch." Davies." Yc oedldl y ddariltb o dan naiwdd' Cymdeiitbas Lenydldol Treherbert air ey,1ch. Mae rhif y c^mdei.tbasau- hyn yn am-lbau. ac mae hyny K bravvf e-u bodj yn elder by nro! ia-wn gan bob! o: chwaeth bur. Bdib ccfnodi miarwolaetb Mr Richard Evan 6, TOIDI rmy, Ton, Rhondda.. C'vmer- oddi hy:n lei diydd1 Mawrth, /cn.v1.r zofed. we;ii miiisoedid o: gystud^d. Gweloddi vn a.gos 1 65 o flvvydldi', ac a/iilodbdid yn. nghapel Hebron, B., Ten. Brawd' taiwel ai dliniwe: oeddi yr yma,da.wed;i-g, ac boiffidl ef ganl. lu a gyfeilhon. Mae wedi gadael gweddAv a deu-dideg 0, blant. I ;n',v><! ef ynl ardaJ Tredegar, a threul- ro-d'di kiwer Qi flwyddi a,r Oil hyny yn nghvmvd, ogaetb Pe:n,-y-wer:ni, Dowlais. D>aelth i'r Rhcm:dda, tua; 36 o fIynydidoledd yn ol, a dal- io.d'df -ea gysylltiadl a, glcfa y Ten oddiar hynv. Llaniwod-.d y cylch a da.nr.vr- tanddaearol 'a chylchoeddi ereill. Dydd:- Sa^lwrn claddvvyd ei weddiHiom yn Nghla-didfa Gvl- hoeciu ims Treorci, a gwajsaniaethwvd: sran v Parch, E. W. Davi-e:s. Clywed. fod:^gwed.d lewyrchus ar eglw-yg Ebenezer. M.C., Dinais, o- can era! bngeilxol Yi Parch. R. Gain Adiams. Svlwaf v cvn- elir cyfarfodydd adealadb-1 yn bur aiul vno er cyfarfod a, dymuruaidiaui pob-1 ieuain, lie ae ere;ll. Mae cynal cyfarfcxlvdd! fel hyn yni cryfbaiu nsnth eg;h\ysig, gain drwvddynit. y gellir^disgwyl -cyifeillion, i lanw vr areithfa. a chyfeirladaiu pwysig; ereill. Rhywfodcl1 ca.fcddf enw v b-ravvd a UISi. Mr Howell, Williamts, Ystrad. Rhondda. e'i adaiel alian o rif y blaanoriaidi cl yn ddiweddar gan eglvvvs Gynnlleidfaol: Bodr.ng'allt. RhaS- .iSfed, 1837, ysgrifenodd! y diwedct ar Mr Benjamin Disraeli at: ei chwaer meuvn cysyUtiad a'r ymdrecb winaetb at apeithJo YDl y TNI Cyffredin. (lYr oeddi fy nghynvg cyntaf yn fethiant mOf, belled, a.g v methai'S ;d gael cyfleuscfra; i ddweydi yr bvn fwriedais. Dro ax all dywedbckll. Sia:reda,i.s eto meitbiwr. a chyda Ihvyddiant. bollol." Gwelir yniai werth penderfyniad, a dylem ei gofio,. Sylvvaf fod nifer lucisog oi gyfarrdy ddl o< wahanol n-atur i'w cynal c hvniVddvdd'' Gwvl Dewi Sant, Ni ellir cwyjTo \'n! 11lg\rYrneb hvin na chynygir cyll-eusdierau dymninol ac ad'd'vsg- iadol i leitywyr ac-ereill fainteisi-o arnvnt. Daw yr ymdrech. wneir gan, gy ifeilJion cvd- wybodtol a pharchns i'm medchd: yn. fynych gyda, dylanwad a, pbarch. Y gaylir yw hyn, ni xllir rhoddi y pris lawn, ar weithgarweb mil- 7 O'lfcr'vdcl 9}did! a ui holl fryd< ar weila, cyfiwr y cyfryw bywyd. Dyci'i Sul, Icnawr i8fed, bu farw M.r John Wood, prif wa.rchod'wr: (warder) Carchardy Caerdydidi, y n 58 m-hvydtil oedi. Deciireu- odd; fed s;vyddi3ig yn Newgate yn [875. Gwel- ooiidi wedi hyny wafeanaatli, yn nglyn a IioliOh w'ayy. St. Albans. Bryste, ac yn olaf Caer- dyridl. Pan yn Newgate, daetb i gysy'lltiad a.gos a'r dliwedOar Cbaries: Peace. Cym ei gysylltiadl a'r carcbardai uchodl fel s-wyddog, treui-iodd bym-tbeg mlynedd1 yn y llynges, daetb yni rbimgyll ar y mor-fydd'in. byvvedar yn ystod ei ball waith a'i oifal na,- chafwyd achois goso'd maire anffafrio-I ym ei erbvm, hvd yn nodi ei fodi yni dldiweddiar Din t r,oi. Ymt- d-diengyls, ei fodi mewn parch gam lywodraetlv wr y carchar ac ereill. Pan ddlarllemais banes ei farwolaetb, cyd- iodd: cyisoadieb' a defnyddiolldeb ei fywyd ynrvyf fel, pet ha,u gwie,r!tb sylw. Gwelir ):111- ddync onie'sitrwydd! llwyrdleb, a, phrydlondeb. Gwelaf y peth claf yn cael ei esgeuluso yn fynych,, ac mae'm golled i bawb wnelo hynv. Dywedl un: ysgrifenwx fodi "Prydlcndleb yn fam llwydd'iant." Mae dio-gii a; diofalwch ym achois o. hyn, ac mae carlo hen bethau salvv. o'ui baithi -ym rbwym o -fod yn been) a blinder i'r rhai sydd arthryimvvr idVl-vmt. Ni wyr pobl ymrodldigar ddi-in am (It a, diolch ddiylent ami fodi aOlan oiu gafaelion diis-trywgar. Tua 'saiitb o'r glocb boreu dydd) lau. di- weddáf, cymeroddiTjaniwa.im lofao-1 blin iawn, le ym Llwymypiai. Yr oedld wyth cant wedi eu gpliwingj drwy y pwll- yn flaierioirol. Pan ddilynwydl a deg ar buga.in o weithwyr vn v 'decker' sengl, rbwiystrodid rhvwbeth v ca.well yn ,ei -ddlisgyniad! nies achosi caLni.yniiadau chw.eTW. Cawn mai tri ca.wel.liad arall oedd yn arois cyn y buasai yr holl weithwyr wedi eUI goillwing: i waelod y lofa yn y fford'd ar,'er- ü1. Cwym.pciddl y'r henafgwr Ambrose- Prest- wood, I, Holborn-terrace1, Tonypandy a'r1 brawd ieuanc Enoch Da:vie«. 14. Glandiwr terrace, Tonypamdy, allani. a buont feirw ar unftvaatb i bob ymddan,gosiad. Yr oredcJi' Davies wedi dyifc.d o'r Hafod. ac ni: weitiv iodldi m,wy nag ychydag wythmo-sau yn Llwyn-x pia. Torwyd! cliniau William Gardener borddwyd Frank May; a dierbyintiodid Daf ydd Jones, Williams,town, nivveidiau llai pwys yn yir un ddiarnwai m. Dvw<dir mai bwn oedj y digwyddti-ad; cvnt- a.f gyimierodd lei yn nglyn ai plivvll rhif 2, Lliwynyp-ia. Paroiddi yr amffaivvd! gyffw cyffredinol d'rwy y cwm a manaui ereill. Dyima ffailth arall, er pob gofal, sy'n profi y perygil y m<a-e'r glowyr ac ereill yn a gored/ iddynit wrth geisio enÜl eu bara beurnvddicL Cly'wais henafgwr yni dweyd.! yr wythnow ddiiweddaf ei fod! yn un yn gwrando 01 gyfeilliom yin cymeryd rham mewn cvfa-rfacJ hwyrcl yn un o gapelau y Methodiistiaid1 Cy nk iig- yn y Rhondda ar rnos Sul. Pre- getho: Id dau o honymit, a, darllenoddl un beimod o'r Ysgrythyr Lam, ai gweddioddi y lJailL Cyfaddeifodd yr hien frawd ei fod yn cad cymaint. Oi Hasi wrtb glyued1 yr hyn draethawd nets y oy munaii cael arcs yno. rai oriaui yn hwy. Ca- iawaf ei esiboniad! siaradl drosto ei hun wrthym:. Maie y gfluaf oer a gwlyb presenol yn cadw ben wyniebaui cyfa-rwyddl o'm. golwg. Caieitb- iwir amiryjw 01 homynt gan flinideran cystud'd'; a cha.f fod rharn erbyn hyn yni gprphwys eui hun clad y:n, mhr.id-dtellau yr aerilyd feddi Ma,e caiel ymgcimi a bemafwyT yn adeilad^etb,. gan Eodieu profiadl yni help- i mi orchfygu am- rywiol 'storm-ydd: bywydi. Peitb air all, d'ang- osant i ni olloni gwt rthfau r rhinwedklaiu/pur gpfleidir gamddtymt. a'n hen ta.dau. Clywed fed tri o'r hem wla.d mown v-m- ddyddan a'u gilybl yn rhan 0 Affrica. bell. Y pe.th mwyaf neilldtuiol dam sylw oedd hanes: hen: arferion anwyl bra etii geraedSigaeth.—• Cymru. Tebyg eu bod-1 yn a.rg;vhoeddedig o'"r hem wlncn.&dd. "Cas gw'r na, cbarci'r wLad a I mitcc)4. -:0:-

DINAS, RHONDDA.

-------," HIRWAUN.

( HIRWAUN.

LLWYDCOED.

DERI.