Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

..-..---e-----TRO YN Y GOGLEDD.

Y TY CROES-CARTREF IEUAX GWYNEDD,

Advertising

EISTEDDFOD FERNDALE, NADOLTG.…

YR HAF.

CERD yORIAETH.i -.--"-

Y WENHWYSEG.

Advertising

Advertising
Cite
Share

Quinine Bitters G w ily m -:0:- Y ( Feddyginiaeth DEULUAIDD DDIGYFFELYB. f Kae pawb yn ei chanmoi, Nid yw byth yn siorni, Rihydid nerth i'r QUININE .0 A mwyriiad bywyd i bawb Meddyginiaeth Bur, Sicr, Dyogei, Lhrvdd- iaims ac Efieithiol vdyw. BITTERS GWIL YM EVANS NID YW BYTH YN SIOMI. Cymeradwvir gan FEDDYGON, DADANSODDWYR, A FFERYLLWYR. A chanmolir gan bawb sydd wedi rhoddi prawf ami fel Meddyginiaeth Oreu yr Oes at DDIFFYG TREULIAD, DOLURIAU YR AFU, GWENDID GtEUOL. A phob math o Wendidl Y mae yn gweIla Dohiriau a Chlwyfau. yn yr Ymysgaroedd, Arenau a'r Afu, ac yn feddygin/iaetfa tici iddynt. TrSTO LAETHAU. 14, Montague St., Edinburgh, Rhagfyr laf. Poneddigion, — Byddwch cystat ag i mi yn ddioed botclaid 4/6 o BITTERS GWILYM EVANS. Cymerais bedair potelaid y gauaf diweddaf, a gwnaetbant les mawr mi.—Yr eiddoch, S. JAMES. Bitters Gwilym Evans Bronant, Aberystwyth, lonawr 27ain. Anwyl Syr,—Rwyf wedi gwerthu mwy QUININE BITTERS GWILYM EVANS. y flwyddyn ddiweddaf nag un flwyddyn o'r blaen. Mae fy nghwsmeriaid yn rhoddi canmoliaeth uchel iawn iddo. Dymunaf » arnoch anfon i mi gyflenwad newydd. Yr eiddoch, JOHN WILLIAMS. Bitters Gwilym Evans Penuwch, Llangeithio, Hydref 23ain. Anwyl Syr,—Mae amryw aelodau o'm teulu yn waaaidd eu hiechyd, yn enwedig un o m merched sydd wedi tyfu i fyny yn dal iawn. Mae yn dioddef yn awr oddi- wrth ddiffyg anadl ar 01 yr ymdrech leiaf wrth ddilyn ei gorchwylion. Byddaf yn cadw Quiuine Bitters Gwilym Evans bob amser yn y ty, gan fy mod yn credu ei fod yn gwneyd mwy o les i'm plant na dim a gawsout erioed.—Yr eiddoch, (Parch.) D. W. JONES. Quinine Bitters anw,mounw- Gwilym Evans RHYBUDD. GOCHELWCH DWYLLWYR. Y mae poblogrwydd a Uwyddiam cu gyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio amiyw i gynyg efelychiadau cMweztb o how ir eyhoedd. Gocheder y cyfxyw efelychiadau. Edaychwch fod eow Gwilym Evans ar bob Label, Stamp, a Photei Gwerthir ef mewn poteli, 2s 9C a 48 6c 1l un; blychau yn cynwys tail potel 4S 6c am 125 6c. I'w cael yn mhob man, oeu daafca ir ef yn rhad am y prisiaju uchod dnrv f post yn unaongyrchoJ oddiwrth y perchew* ion:— Quinine Bitters MANUFACTURING COMPANY LIMITED, LLANELIY, SOUTH WALES. Pril Oruchwyliwr yn AmencaMr R. I WILLIAMS, Plymouth, PeIID.