Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

..-..---e-----TRO YN Y GOGLEDD.

Y TY CROES-CARTREF IEUAX GWYNEDD,

Advertising

EISTEDDFOD FERNDALE, NADOLTG.…

YR HAF.

CERD yORIAETH.i -.--"-

News
Cite
Share

CERD yORIAETH. GAN LLWTDMOR. Sciusa. D, mar t;nw oedd i'w: glywed yn ngenau y mwyafrif VT wythnos- dddweddaf. Bu. yr ax-, weinydd bydglodius, a'i fintad c, offerynwyr yn cynal cvnger-dd yn y Park Hall, Gaerdydd, 9 nos Iau; ac yn nerth yr hyn oeddwn wedi y glyrwed- am danynt. aetliurn gyda'r mots i wrando- arnynt. Cawsant lond y tv: 01 bobL a derbyniad: brwdfrydig iawn. Yr oedd, I pawb fed pe: yn mwynhau eti hunain. Niis ga^asai las im tfc-eimlc'in fodd^s o berwydd v teimlada-u cia. a. eaiiikmd. i Cefais fy siomi ar lawex ystyr. Dichon nad oedd'wn y-n hollol ddi-ragfarn, ond aeth- urn yno i gael fy argyhoed'di pe y gallesdd gwneyd hynv. Yr iry. i wedi clyvted1 aanrywioJ gerddorfami, a seindyrf rhai da ia^vn-—g-orets- on y gerdd, sef eiddo Richter, Manne, Cowen. a llawer ereill, a rhad llai diymhcmt- i gar nad oes eisieu eu henwi. Ond os yr j aiff yr efryxliydd i ddisgwy] gwk dd debyg r J hon all y cevori. hyn arlwyc. caiff ei siomi fel ] y cefais fy hun. Rhyw dri-ugain-i fod yn I gywir pedwar yn llai—o berfformwyr vn ym- rami yn dd^y ran, sef offer coed ac offer pres. Dim- llinyndu felly, rid cerddorfa vdyw, ond 'bandf cerddlu. vdyw, ond ,'band' cerddlu. Cyn belied ag y mae cbwareu yni myfc'd,! maent yn tdlyngu canmoliaeth, ucbel; ac v 1 mae ausawdd sain y coe<i-wyra. yn bur a chyf- oethog-yn bob peth a allesid ddyanxraoL Y pres-wynt air y Haw arall a:'llawer o ansawdd pres ynddynt, ac yn mhell ar oi eu brodyr coedi-og mewn cyfoethogrwydd sain. Yr oedd Mr Prvcr, unawdydd ar- y slide trom- boae yn ''bur glefar," chwed-1 Tomos Bart- ley o 'Rhys Le^ds,' goffadwriaeth ac yr oedd ei berfformaad bron yn wyrth, ac mor ddi- grifol ag ydoed'd o smart, Y gantores oedd i m t> Miss Li-ebling. Ardderchog iawmi oedd disgyblaeth a defnyddiad ei llais. Canodd "Thou brilliant biTd" (allan 0 "Pearl of Brazil." gan Felicien David), yn nghyda flute obbligato yn, cael ei chwarett mewn dull medstrolgar anarferol gan Mr Marshall Lupk-y. Yr oedd Miss Evelyn, Tyser yn feistres ar y violin. Mae'n amhyg mail parotoi i'r mwyafrif mae Sousa, fel y dvwied ei hun mai dEfyrwch ddylid gael, ac nid addysg. Dyma. y(Irv t] amcan, ac rnae'n rhadd dweyd ei fod yn Uwyddo hefyd. Gydag edthrio yr overture i William1 Ten (Rossini), a'r Largo hyfryd o Symphony "The New Worlds," gan Dvorak, daman ir oriel oedd y neill. Clywais y darn olaf yma o d'an amgylchiadau: pur wa- hanol, set yn yr wyl Gymreig fu yn Nghaer- dydd, a dani arwedniad Mr August Manns. Er fod perfformiad Sousa o'r darn ar- dderchog hwn yn bur dda, ac amsawdd ton- yddol y coed'-wynt yn swynol iawn, eto Did oedd yn dyfod i fymy a'n hadnabyddiaeth gyntaf o'r gwaitb. Yr oedd yr arweinydd yn gweithio yn bur ddeheuig, dim cysgadinvvdd, ond busnes. a hwnw yn myn'd yni ei flaen vn fyw hyxl y diwedd'. Cyfrifid gan rat fod Sousa yn arwednydd1 'maiwr.' Gail fod felly 06 ysfeumiau fel aithraw gymnastics sydd yn gwneyd arweinydd mawr. Gwua symudiad- au ei ddwyla.w a'i freichiau ynamrywio yn ol yr effaith a ymdrechir gynyrchu. Felly, oddigerth y cyfansoddiad o waith Dvorak, nid oedd: galw am arweinydd "mawr." Yr oedd y cwbl yni hawdd, a'r dorf mewn vs- bryd careddg yn canmot ac yn ait-atw am bob peth. Chwareuood ddletholiarl o AJawon Cymreig fel aiiddam i'r Largo—trefniadau "Harlech," a "Sweet Richard," yn rhai priod- 01 a synwyrol. Mae rhai o;r trefniadau hyn, hyd yn nod rhai a glywais gan Seindyrf y Grenadiers. Coldstreams, etc., mar anmherthynasol fel o'r bron maeni a nhawdd dweyd; pa alawxin ydynt. Maent yn cael eu gorweithio a'u gorliwio—pechod parod awdjwr y "Ferch o Gefni Y dfa"-nes mae'r alaw yn colli poo I bebygolrwydd, a phob bawl i'w galw yn alaw gentedlaethol. Alaw syml Gymreig, yn cael ei chynghaneddu yn null cromataidd Spohr! Gwaxchod! ni. Ond hwyrach y caf droi at hyn etc. Ond nid ydym yn gweled pa ddi- betni a artebir drwy y cyfryw drefniadau, os nad distrywio alawon cenedlaetbol, a'u gyr-i i iawr i'n disgynyddion wedi eu cledsio gan ffug-wladgarwcb a chynganeddion "sensa- tional." — Yr wyf yn ddyledus i ohebydd caredig am hanes perfformiad1 "Samson" (Handel) yn Margoed, o dan arweiniad Mr T. Gabriel, I F.T.S.C. 'Does dinai dadl nad ydyw cerdd- oria,ath yn y lie cynyddol hwn yn ddyiedus raddau pur helaeth i Mr Gabriel, yr hwn sydd yn barod wedi gwneyd Itawer iawn ddiwyni chwaeth y trigolion i fwymbau cerdd- oriaieth yn ei gwedd uwchaf. Pan1 ddechreu- odd' y cor ddwy flynedd! yn ol gyda 'Paradise,' daeth ydoedd decheu gyda chor ieuanc gyda gwaith hawdd1. Ond yr oedd yn gych- wyniad da iddynt, a herwydd fel y cynydd- ent mewn aedran a nerth, cymerasant yn nesaf "Judas Maccabceus," ac yn awr "Sam- son." Gaf fi awgrymu y "Messiah" fel y gwaith nesaf iddynt? Anhawdd ydyw rhoddi gwerth ar y dyianwad ga dysgu gweithiau fel yr uchod ar deimlad oeiddorol unrhyw ardal, a hapus yw'r dyn sydd meW11 cyfteusdra, ac yn bercbetnog ar y gallu ddwyn hyn oddiamgydch, Pob llwyddiant i'n cyfaill ieuanc i wasanaethiu y gelfyddyd. Mae wedi cychwyn yn dda. Eled yn mlaen. ;0;

Y WENHWYSEG.

Advertising