Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

..-..---e-----TRO YN Y GOGLEDD.

Y TY CROES-CARTREF IEUAX GWYNEDD,

Advertising

EISTEDDFOD FERNDALE, NADOLTG.…

News
Cite
Share

EISTEDDFOD FERNDALE, NADOLTG. 1902. Beirniadaeth Ton Gymilleidfaol ar Emyn 915 or 'Cani-edydd' C}'m-li:eddva:CM.' Daeth un aT ddieg i law-—deg yn brydlor., ac un yn ddiweddar. Gomer: Ieuanc yw y cyfansodd^.vr hwn, gaiiern fedd\T:l, gan fad "el gyfansaddiad yn bur walius; v mae ym frith o san ac 8au di- lynol, yn nghyda- gwallau elfenol ereill. Ati fra.ard d feistroli cynghanedd. I. Egwan: Y mae gan hwn well dirnadaeth am gynghanedd, er fod ganddo yntau rai sau ac 8a:u dilynod, a i wrth-dduil yr iagatioi- vdd yn nghanol brawi id g Ion (Lc.). Y ma-e ei alaw Y11 ganadw). ond ychydig newydd- deb sydd ynddi. Ab Daniel: Cyfyd. y ryfansodd-wr hwn ni i dir uwch,, er nad yw ei gyfamodddad yntau • yn holilol lan oddivvrtb waltau; y mae gan- ddo fwv o newydd-deb. ac yn cynyg at gyn- ilun. er nid yw iawn cyfnewid yr amseriad yn yr ail ran i amser 6/8. Nid oes galwi am hynv. Mab y Gain: Y mae gan hwn alaw dda; gresyn na bvddai yn fwy gofalus o-i ranwedth- iadaeth; dengvs fwy o allu cyTighaneddol na') rhagflaeniaid. er ei fod wedi gadael y 3ydd allan o gord y Upvydd fIVY nag unwaith mewn manau pwysleisiol; eta, gesyd. y 9fed Lsilaw yi 3ydd yn nhrydydd gwrth-ddiuil co-Td y 9fedllywyddol lion (97 Sa); neidio i ail wrth- ddull yr islywvdd o w rtlv-dduli cord arall. Nid1 yw ei ddiwddebau mor ofalus ag Y dy 1 a sent fod; dylasai ei ddiweddeb ganolfod yn rhywbetb heblaw un ar y tonydd. er mwyn 'contract' a'r un olaf. Tom ('"Ynys" yni D Ion): Nid: oes gan hwn gystai alaw a "Mab y Gan," teimlwui ry-w an- ystwythder ynddi. Y mae cynghaneddi ei ail atkan yn wallus, 7au a 5an dilyn, ac yn, v drydedd adran y mae y tenor yn isel ganddo, ac yn rhy bell oddiwrth- yr ako.—unfod-af- ddeg (nth) cydrhyngddy^nt, a. dim yn cael ei enill trwy hyny. "Hefyd, dylasai y tenor vn y ddiweddeb olaf ddiweddd aT y tonydid) yn hytrach rha. dwbli y 3ydd. Y mae o ran ffurf (form) yn weddol gymeradwv ei ddi- weddebau, ei ddiweddeb ganol, mewn (con, tract' da, a'r un olaf. R'hed'ynog Y mae gan hwn aiaw swynol i'r pedair llinell gyntaf, ond oddiyma i'r di- wedd nid! yw cystal, fel pe; bae wedi ei chyf- ansoddi ar ddau neu dri chym-g. Yn v burned linell v mae ei gynghanedd yn wall- us: neidia o ail wrth,-ddull y tonydd (vn G) I d gord y nod arweiniol (chord of the leading note), yr hwn gord nid yw ia.wn ei ddtefmdd- io mewn: pedair rhan, ond yni ei wrth-ddull cyntaf; digwydda yr un peth yn yr adran ddilynol; y mae ganddo, befydt, 7an dilynol yn y 7fed linell, gwel y copi. Y mae ei dd'i- weddebau vn foddhaol. Cymro Bach: Y mae gan hwn alaw natur- iol. Hytrach yn gyffreddn yw ei gvnghan- eddion. Y mae ganddo gau berthynas yn v 6ed linell. a 4au dilynol cydrhwng y T a. B yn y linell olaf. Nid da; trawsgyweiria mor ami—tair gwaith i B flat, dwywaith i C, ac unwaith i D ledaf. Nid yw ei ddiwiedibbau mor amrywiol ag eididb rhai o'i gydfmgeis^ wyr. Emlyn: Y mae hwn yn, fwy newydd o ran arddull, ond nid yw y newvdd-deb hwn yn foddhaol. Y mae ei Rhy than yn diymaidd, a brawddegau ei ail ran heb fod' yn cyd- bwyso a brawddegau y rhan gyntaf. Nid ydym yn hoffi y 'codetta^ syddi ganddio AT dddwedd y rhan gyntaf—allan Q le mewn ton gynulleidfaoL Y mae yn arddangos cryn oipyn o allu cynghanedkiol, ac y mae ei ddiweddebau yn foddhaol o ran amryw- iaeth, er byddai diweddbb ar y Uywydd yn well mynegiant o "ddisgleirdeb y wawr" na'r un sydd ganddo ar yr is-lywydd. Amphion: Y mae gan hwm allaw weddol ar y cyfan, er ei bod mewn manau hytrach yn gymalog. Y mae yn lan yriei gynghanv- eddion, er nad yw yn hedeg yn ucbel iawn; yn y cyfeiriad hwn. Y mae ei ddttweddebaui yn weddol gy meradwy, ond dylasai dceFnyddio un wahanoi i'r un sydd, ganddb i'r ail adran; nid oes esgusawd dros ddiweddeb gyflawn fan yma. Nid yw y lleisiau canol yn cael sylw dyladwy ar ei law; y mae yn rhaid i ni gredu fod y rhai hyn i fod yn rhywbeth heb- lawi "cerig llanw," rhodder iddynt waith mor ddyddorol ac a roddir i'r sop. a'T bass. Y mae yr alto yma, yn rhy undoing, a.'r tenor yn parhau yn rhy uchel; er nad yw D ac E yn uchel i denor, etc i gyd rhodder iddo ddwy linell a hanynt byddant yni bobpeth ond yn bleserus i'wt canu. Tom (yn F sharp leiaf): Y mae gan hwn dbn syml a chanadwy, yr ala:w yn llyfn, a'r rhaniweithiadaeth yni dda; y mae ei ddrwedd- ebau yn amry vviog, a'r ddiweddeb ganol mewn 'contract' da a'r un olai. Yn unol a dymuniad awdwr y roIll Wn cyr- haeddodd yn rhy d'diweddlar, yr ydym wedi ysgrifenu. ein nodiadau ar efi gopi. Y mae, yn yj gystadjeuaeth hon rai1 wedi dangos gallu cynghaneddol diamheuoJ, ereill mewn gwneyd alaw ganadnrvy, ereill ddiwedd- ebau llawn, o 'contract'; ond wrth bwyso a metsur pob peth, yr ydym a'r farni mai y cyfansodddad mwyaf boddhaol ydyw enddo "Tom" (yni F sharp leiaf),- ac iddo ef v dyferndr y wobr. Cilfynydd. JOSEPH BO WEN. -:0:-

YR HAF.

CERD yORIAETH.i -.--"-

Y WENHWYSEG.

Advertising