Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Wedrosia ■58- -ge Gamer Jones.

PENOD VIII.

-:0:- ; , DAMWEINIAU.

L LA XI LET YD FARDREF. I

ON WRONG TRACT.

ARWYDDION YR AMSERAU.

THE ACADEMY, PONTYPRIDD.

Advertising

Advertising
Cite
Share

A GRAND COMPETITIVE CONCERT Will be held on Saturday, Marcr 14th, 1902, at Horeb Chapel, Morriston, In oonnection with Carmel Church. Adjudicator* :—Music, Mr TOM PRICE, G. &> Z., Merthyr. Recitation, Mr. D, PRICE (AP Ionawr), Llansamlet. Champion Solo, free choice open to ail voices prize, 3p 3s. Baritone, Tenor, and Soprano Recitation, prize lOp. and a handsome Chair. Violin Solo, Prize 10s 6d. Alto Solo" 58, For further particulars, programmes are obtainable at Id. each, by post I 'I from the Secretary,- J. TREVOR RICHARDS, Brooklands, Vicarage Road, Morriston. Prtpartd uwdtr Mtdicai Instruction. FERRU- COCOA Is MUCMUS h HEFRBSHINO. -It EXaiCHES 8 TI|fi IH.Oon ¡Ùld 111 y ■ containing FtklU GIS0US ELHMK.NTS. ■ Packed in 9d. and l/fi tins. Oi Ai! Grocers. 8 of Elftctfo-Silvs? Jm.'jS 8 as an Anvertisement. See Cou|>on iiiside tins 9 SAMPLES SeNT TO ALL. OT .Fecra-Coco.a Manufact'g Co., Ltd., 11 IfAf GOSWELL KOAD. LON'DON EC 8 WHnHnnny j i Marw a M Raid I Bawb ag sydd dioddef oddiwrt b y clefyd marwol ac enbydus Y Dropsy os na chymherir y Feddyginiaeth bwrpaso „ tuag ato mewn pryd Hughes's Dropsy Pills ydyw y Feddyginiaeth fwyaf bwrpasol a. llwyddianus a welodd y byd erioed at y clefyd peryglus ac angeuol hwn. Y mae o'r pwys mwyaf i bob Dyn a Dynes, Mab neu Perch, ag sydd yn dy- oddef oddiwrth Dropsy Dwfr a Dropsy Wynt yn ei holl ganghenau gymeryd y Pills Hynod hyn felly at Dropsy Ddwfr a Dropsy Wyci Cymherer Hughes's Dropsy Pills At y Grafel a Poen yn y Cefn J3J3qyCcu Hughes's Dropsy Pills At Diffyg Dwfr a Poen yr Arenau Cymherer Hughes's Dropsy PiMs At Chwydd yn y Bol, Coesau nr- Traed Cymherer Hughes's Dropsy Pills At Tewdra Afiach Cymherer Hughes's Dropsy Pill* At Gwynt y Cylla a'r Bol s niherer Hughes's Dropsy Pills A Asthma, Diffyg Anadl, Cymherer Hughes's Dropsy Pills At coen Pen, Corffrwymedd Cymherer Hughes's Dropsy Pills Y MAE HUGHES'S DROPSY PILLS" wedi iachau canoedd lawer drwy'r 218 mlynedd diweddaf, ac y maent yw parts syndod yn ddyddiolyn eu heffeithioirwydii gwyrthi'ol mewn llawer o achosion ag oedd wedi eu rhodJi i fyny gan y Doctor iaid. Ear Y maent yn gWneyd Daioni i Bawb, ac fe ddylai pob Dynes eu cymeryd yn ach lysurol Rhodder Prawf Arnynt. Ar werth gan bob Che- mist a gwerthwyr Pa- tent Medicine am 1111, 2/9, 4/6, neu danfoner eu gwerth mewn P.O. neu Stamps at y I Gwneuthurwr JACOB HUGHES, M.P.S., L.D.S. 1 Manufacturing Chemist, Penarth. I Gofaler wrth brynu gael gweled fod y Trade Mark uchod, sef llun Diamond at bob blwch, beb hyn ntid yw yn iawn. I TTT Gelyn Penai mmMtXt !M! !))!< !<)< y Corif Dynol ydyw Clefydau y Prest a'r Ysgyfaint. Y maent yn lladd eu miloedd yn flynyddol. Yr unig Peddyginiaeth tuag at Wrth", sefyll Ymosodiadau y Clefydau hyn ydyw meddygyn a ddarganfyddwyd yw Gwymosr y Mor o Norway, yr hwn, mewn undeba Extract o Lysiau o Ian Mor y Pacific oidir mewn potelau o dan yr enw Sea Weed\. ~—1 ung=Life y Feddyginiaeth hon yn Wyrthio yn eu heffeithioldeb at | Peswch ac Anwyd Bronchitis, Asthma, Crygni, Dolur Gwddf, Diptheria, .<I Pas, Whooping Caught — Catarrh, Influenza. Ac yn nodedig at Rhagflaenu y Darfodedigaeth. SVLwBR-Mae Sea Weed Lung-Life mewn gwirionedd yn Feddyginiaeth heb et fath, Mae pob dose yn gwneud, Daioni. Mat yn gyfaddas i bob Dyn a Dynes o bob oedran, ac hefyd i Blant mawr a bach. HSjT Rhoddwch Brawf Arno. RHYBuDD-Wrth brynu, gofaler cael yr enw "Sea Weed Lung-Life" ac enw JACOB Hughes, yn Ilawn ar bob potel. Heb hyn, twyll ydyw. Na thwyller chwi i gym. eryd dim arall, eithr mynwch gael yr un lawn. Ar werth gan bob Chemist a gw erthwyr Patent Medicine amI/i, 2/9, Deu danfoner eu gwerth mewn Stamps neu P.O. at y gwneuthurwr— JACOB HUGHES. 4.P S. L.D.S., Manufacturing Chemist, Penarth GARDIFf