Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Wedrosia ■58- -ge Gamer Jones.

PENOD VIII.

-:0:- ; , DAMWEINIAU.

L LA XI LET YD FARDREF. I

ON WRONG TRACT.

ARWYDDION YR AMSERAU.

News
Cite
Share

ARWYDDION YR AMSERAU. At Gristioncgion Cymru. Fel maef Deom Tyddewi ad' lygad craff a'i gaion, fawr wedi dadgam ei deimlad trwy gyf- rwng y "Darian," vIele finilUi fel un yn cydym- deimlo. a'r Deom yn ei sel fawr dros ei wlad, ac yn nedllduol ei chrefydd. Pan y byddbi y byd yn add'fedu i gyfnewidiadiau, mae rhyw nodaui yn gyffredin I canfod yn ei gyflwr, ac yn ysbryd a, thymheT ei drigplion., ac yn r u,,c- hiv,, i alet,ti,a.u, yr Arglwydd. tuag atynt, ag sydd! yn rhag^rgcelioni fod;1 y cyfrvwv gyf- newidia'dan yn agoshau. Trwy hyn, gall y rhai a ddoeth-ystvriant waith Duw wybod i ryw raddau pa. beth, a ddylai, Israel ei, wneiir thur yn y cyfamser. Da, genyf weled. fod y Deom yn, deal! cyflwr yr eghvys, sef pob en.wa.d, a'r byd yn gyffredinoil.. Dywed: y Deon. fod ad-daliad teuluol yn, prv sur ddi- flanu, ac mad eithriad yw cael teulu yn ym- gyn,ull foreu a. hwyr i addblii, ar yr aelwyd. Gwir yw hyn,; and gwdr pwysig iawn yw hwn am bobl Duw. O mol]1 fanwl mae y DeoIll yn sylwi air hyn a'r 11a11, Stef yr Ysgol Sul a'r Cyfarfod Gweddi vn ymylu ar y darfodedig- aeth. Nid yw duwdoldeb crefyddwyr mwy- ach yn ddychryn i annlwrioEon j ac, nid, oes gwahaniaeth hanfodbl rhwng llawer 01 broffes- wyr a moesolwyr y byd. Gwir yw hyn eto. Ond os yw un1 o blant y ffydd yn gweliad', beth am Dduw:, yr Hwn syd'd yn, craffu air bob peth ? Byd wedi dyrysu. ydyw y bydl hwn. Y ma.e pob peth ali fewili yn, ym- ddangos megis dan lywodraeth damwaiin. Nidi ydyw pechod yn cyrayrchu cosb, na rhint- wedd yn cael ei ddilyn gan wobr. Ond mae gwobr a chosb yn bod er hyny. Yr oedldi t, Duw wedi addaW Canaan, i Abraham; ondi yr oedd! yn. rhaid i Israel ei chymeryd hi; ac, fellv addawyd y byd.i Grist; ond y mae, yn •rhacd a' Gristioniogion ei orchfygu, a chymer- yd meddiamt o hono, yini Ei Enw Ef. Dyma; amcan. ma wr yr eghvys, a'i gweinidogion; er mwyn hyn) y maeiit yn hanfodi. Pa. beth, gan hynv a. ddyiai fod agwedd earn mieddyliau gyda, g( i:\vg. ar yr hyn a, ddywedir gan. y Deon., Gwir yw pob gair am^Seiom. Wrth ysgrifenti. fed hyn cof genyf ddarllem am 'Ddiwygiadi Crefydidbl a, gymierodid1 Ie yn Amierica.' Ynmis Tachwedd. 1850, v darfu i haner dwsin, n':u chwaneg. fr Mwd y byddai yn dda, dechreu cyfaifod g ,eddi bo-reuol dyddiol yn, nghapel vr Hen Egiwys Ddeheu- i oil, a'i wneydi vn Gvfarfod G\veddd Undlebol 01 Gristionogion Efengvlaidd. Yr oedd y cyf- arfod hwn o'r bron yn saith mlwydd oed pan y gwelodd Duw yn dda dywallt Ei Ysbryd: mor gyffredinol ar y wlad fawr hono. Ni bu ysbryd bendigedig yr Arglwydd ericed mor eglur ac y bu vn y ilwyddvn 1857. Y mae yn ddiamheu nacl ydyw vr amcamgyfrif o haner miliwn; uwchlaav y dychsveleddgioni y flwyddym hon, trwy Cvfarfod; Cweddi Uni- debol; a da yw genyf finau ddywedyd: fodi Du\p yr un o hyd. Wel awn ati ü ddifrif tnvy nerth ffydd a gweddi at Dduw, 2t, unl a "wren^dy 'wiedd!i''r gwan." "Gofynwch. a rbodd'ir i chwi; oeisiwch, a chui a geuch; curwch, ac fe agorir I. chwi." Pan y mae yr Arglwvdd vn chvMi; dynion, i berthynas t'ti gilydd! YDi ei ra's, neu yn ei Ra.g,luniaeth,ma,e gamy pleidiau rvw dclyled- swyddaiu i'w cyflawini, y naill tuag at y Hall. Ond, dyma, y ddyiedswydd fawr yw gweddio ar i Dduw, trwy: lesu Grist, drugarhau wrth Seion yn y dyxidiau marwaidd hyn, Y rhai syddi heb dclychrynui yn wyneb pechod heb ei. weiledi yn nigcleumi iawn vr vdveh- eto. Y mae go] wg digon erchyll an o rth edrych ar yr hyn a. wnaeth; Efe a 1 Ik d 1 fod is angau, ac a glodidiodid y bedcl efe yely\ tad cchen- ■eidiau y ddaiear. Otnwn,, gan hynv, gan, fod addewid wedii ei adael i ni fyned i mewn i'w orphwysfai Ef, rhag bod neb o honoch yn debytg i, fod yn ol. Wel, fel y mae y Deon wedi awgrymiu. os cydsynia dau o. honoch ar y ddaear am dddrn oil, beth, bvnag a ofvnant, efe a wmeir idflynt gan Fy Nhad; yr Hwn sydd yn y Nefoedd. Trwý ffydd gwrandaw- gweckli: y gWlani. af weddi y gIVan. beth, a ddyweel y pethau hyn wrthivm, ni ?" Pal beth ydyw y llais, Dwyfol sydd yn dyw ed- yd, "Yr hwn sydd ganddo glust, gwTandawed beth V mae yr Ysbryd ym ei ddywedyd wrth e,Iwvs, Mawr yw' gweithredoedd yr Arglwydd, wedi eu ceisio gan ba.wb a'u hoffant, Mawr-1 eddog yw Duw yn ei gysegr—y dadguddiad oi ra,s a'i allu me\i trugarec; achubodd. Be.tn a ddaw o w ^"ois wedVlio sydd wed'i: bou nds gwn; oskj. beith yd^w wythnos o weddio 01, chydmarui a saith mlyimedd fel y bis yn America, yn, y flwyddvn I 850 hyd 2:857 ? "Fodf yn maid! gweddlioi yn wastad, ac heb diMygio' 'Ac oni dddal Duw ei etholedtigion sydd, )il1! llefadn a,r i-io ddydd! a nos, er ei fod! yn hir oedi drostynit ?" Onid oes ar yr eglwysi eiisiieu eu hadnew- yddu, a'r byd eisieu; ei achub? Ac oniid yw ein hag weddi bresenoi yn gyfryw aig syddi yn gofyn. nerth, mawr yn y weirddogaeth i wneu- tbiir hyny ? Cfer, mae, yn wir, yw aichwyn liaiwer ar yr amseroeddl yr ydym yn byw Vil- ddynt; ar yr un pryd, tebyg .yidW fod gwir dduwioideb yn ac .anrauwioldeb yn casglui nerth; ac ond didfa-wi adfywdad yn fuan an grefydd yri ein gwiadi, peidiwn a, rhyfeddu as gwelw:n ysbryd mud a dialed sydd yn ff ynu yn! ein mysg yn awr yn tori, allan eta yn ysbryd gwrthnysigrwydid- a chyfeiliorn; eglwysi vn cael eu rhwygo ganddb, a, dynion yn cael eu tafiu i'r tan ac i'r dwfr o dan ei effeithiau. Dymuao'I; fyddai gweled yr eg- lwysi a'n gweinidogion: yn casglui eu nerth: canys ni allwn, benderfynu, yni rh\"w ffurf neui gilydd, fod ein, hymdrerhfa. a, galluoedd y tywyllwcii i fynedi yn fwy difriifol, a; bodl ihywcg,a,eth o annghrefydd a drwg yni ym- se.;fy:dlu yn nhymer bresenoi yr OIes, ac nas gall er dim ddyfod allan end! drwy weddi ac ympryd. "Y r Arglwydd sydd gyda, chwd, tra, fydd- loch gydag eif; ae as cedsiwch, ef, chwi a'i cewch ef; on;d os gwrthodwch etVynitiU a'ch gwrthyd chwithau," 'Rwyf bron,, 'rwyf bron ai Rwrhau, Wrth wd' ùI grasusau, yn lesgau, A'm. temtasiynau yn parhau Yn d.anDyd. yn y blaen; O dowch, aiweJom sanctaidd dir, Dan aden dawel sbryd pur, Disgynwch armaf cyn b'o har, Diffoddivvch uffem daau. "Prif Angenl Cymru"—Gani Deon Tyddewi. Wedi, darllen; ysgrif v Deon yn y "Tarian," Ionia,wr. 1, 1903, meddyliais, y buasai rhywun yn gydymdeimiloi ag ef yni eisiel fawr dlros ei. grefydd1; ond. wedi aros; pyit'hefmos, pendeiT- fynais ysgrifemi ychyddg fel hyn i ddadgan fv nheimladi imau. Ac ar fy ngwaith yn ysgrif- eHU y pandll, diyma yr "Echo" yn diyfod a' newyvdld' fodr y Deon wedii marw. 0 mc dirwm y te;im,lais yr argyd, Gobeithiaf. syr, y gwelwch fod ym dda i horn gael ym>- ddianigcs. "Er ei, fod wiedi marw, ma.e yn llefaru eto.) Nidi dlyn i, ,emwad.na chenedl, DIal gwlad ynl unig ycfoedd! y Deon. ond d'yn i'r bydl ac i'r eglwys Dduw yn, gyffredinol Ar yr tini pryd. mddl oedldi bieb ,ed syniadaiu neill- dluol1, nai 1 dieimladlau pleidiol; ond yr oedd ei feddwl mor eang, a'i enaid mcr fawr, fel n.,ad alleidd) ei gadlwynp i le nai dtosbarth. Yr oeddl adorn o'r byd! Wlediici argraffu ar ei galbn. Ymdtetimlai yn ddKvys dan y rhwyniedigaeth y gjvMycMai. yir oedldi yr Efeng- yl wedfu eli osod danynt, Am y maiwrion, cryfion1 y, cofir Eu henwau; eilwaith hwy ni welir; Y dynioni do-ethaf. caJlaf, collir Y nl nyddSiaui angau ni; dddenigir; H wn ai fedid fawr eddi a fwrir—heb ddim;, A heb ddliimL dld diim y diweddir. 26, Queen street, Thomas Phillips. Pentrei, Rhonddia.. -:0:-

THE ACADEMY, PONTYPRIDD.

Advertising