Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Wedrosia ■58- -ge Gamer Jones.

PENOD VIII.

News
Cite
Share

PENOD VIII. Pan. gadawsonn Gciiier Jones. y tro diwedd- af. yr ydoedd ar ed, glaf wely, ac afrechyd per- L n vgluis wedi ymia.fiyd; yn ei gyfansoddiad. Bu vn glaf iawn, yn dioddef yn dr.vm. iawn an enynfa yr ysgyfaint (iniflammatic-r c;f the lungs), ac nfid twym\ r>, fel y dywedyd ar y cynitaf. Bu, ami )T wythnos g\ivtaf o/i afiech- yd, mew r efylifu mor beryghi'si, fel yr oed i hyd yn nod y rneddivg y-K lied amheus am ei adferiadj; o-nl naewn n .w diwmodi cyrhaedd- .odd y clolur y 'crisis,' ac :iai cvmerodid cyf- newidiad: le er g-Nell. C: llhaoddi yn radd- o3, a. bu am ch\v*ch wyt: s groni yni y gwely. Wedi iddo ddechreu g "1 ed orweddfa. gwellhaodd yn Taddol o duyddJ i ddydd; and. pan fod y tywydd yn parhau mor oer, bu aID grvn dymhor cyn myned dros y trothwv. Deuai yno luaws o ymwehvyr i rc)(idi tro am danoi. a theimlai yntau ei bun yn gweila, ) n rhyfeddo1! pan y caffai rywun i arc's gydag et ymgomio o flaen y tan yn y parlwr. Ond, yn) mha sefyUfa y mae ei feddwl, tybed, yn bresenoh mewn cysylltiad a Gwen lcJen ? Ah! yn nghanol ei gystudd, yr oedd medid'w! am N anwylyd fel y gwin i'w fron. Pan vr dyodclef yr arteithiau bdinion, yr oedd colio y prydniw!11J hwnw y cafoddl y fath hwyi gyåa 1r GramadJeg Saesoneg—yr "I JOive, thou lovest"—yn gysur a, hedd iddo; a gobeithiai o, p> hj d, o& byddai i'w Dadi N ef olei adferu, y 1, ti weled yr hyfryd d'diydld pan fydda^carwr- iaeth Gwendolen ac yntau yn ffaith. Un < I prydnawn. tra yr ydoedd yn y pr.tlwr. o fia-n y tan glo mawr. a fEen. estr y cefn j g wielaii ryw ddynes ya> tu- ag yna. ar draws y cae, ond gan, ei; bod grjn beiider oddiwrthou methodd ai hadnabod. Yni mlaen y deuad, a safai Gcmer yn y ffeneistr. gan hgail-rythn am. er cael.allan pwy oeddl Yr oed-dl ei cherddediad ysgafn, a.'i hosgo boineddigaidd yn profi ei, bod yn •rhywun. allan o'r cyffreddn (out of common). Yna, vsbiai ami ot wadn y troed i goryn y pen; end yn fuan daeth, yn ddigon ages iddo i'w hiadinabod. A phwy ydyw ? Ah y mae y svdd erbyni hyn; yn ymdaemr hy 1 wYclJeb Gomer.-y gaion sydd yn. euro mor afiywochra ethu-s o dan ei fron, yn profi mal Gwendolen Hughes, Plasllwyd, ydyw; ac o'r dswedd, wele hi yn agor lliddart y cae, ac yn dyfod allan i'r buasrth, ettc yn mlaen y deuai i ddxAvs y gegin. "Holo r Miss Hughes," ebai miasm Gomer, yr hon oeddi yn y dnvs, (dynes dew, tUaJ haner cant oed'), "dewch yn mlaien,.ac eisteddweh yn y gadair yn.a,. Y ma; yn h.;iryd.genyf tiCf; gweledt" Eisteddodd Gwendolen, a dywedodd: "Nidi oes genyf fawr o amser i, eistedd, Mrs, Jones; bum ar neges y ])r\t:nawn. hwn, a meddyliais mai doeth fuasai i mi alw i roddi itro am y cymydog claf. Sut y mae Gomer t' "Y mae yn gweila, diolch i chwi, Miss Hughes; ond y mae, er hyny, yn wanllyd iawn," Clustfeiniai Gomer. yn y pariwr ac O yr oodki geiriau Gwendolen iddo fel v diliau mlet "Bu yn glaf i-aiwn!" ebai Gwecdbteai. "Hynüd felly ebai Mrs. Jones. "0, wd dyma feayw ddyeithr." ebai rhyw- un ai dkleuai i lawr y grisiau o'r llofft (chwaer Gomer, yr hon oedd tuag un ar bymtheg oed. hytrach yn dal a phrydferth). "Dim m\\ y felly," ebai Gwendolen,, gan wenu, "nag yr ydych chwdthau j'r Plasllwyd. Ondi pa le y mae Gomer ? Ydyw ef ar y lofft, Sarah, Janie?' "Na, Miss Hughes," ebai Sarah Jane, "yr wyf bron a, chredu ei fod! yn, y parlwr." VDi ystodi yr holl aim-ser, gwrandawai Gomer yn astud ar yr holl ymdirafcdaeth; ac O! yr oeddi llais Gwendolen yn fnvisig 'Iv gluisti au. Bu ratwiii cyngherddau lawer- oeddi o weithiau yn: ystod ei arosiadl yn Nghaierfyrddm, onct teimlaii fed mwy o swyn a mdwsig, idido ef, y.n y gaiT bychan "Gomer" 01 eiiau Gwendiolen, nag oeool ynl holl ddiam- au Handel efo'u gilydd! "Gadieivch i ni fynedi lawr j'r parlwr, ebai Mrs. Jones, yn seirchog, wrth. Gwendolen, gaiel gweled Gomer." Curodd calcn) Gomer MI waetli eto. pan clywold ei fam yn dwevdj hyn. "Agonv)"'Cl; irws y parlwr, a mewn yr ae'h Mrs. Jones, yn cael ei dilyni gan Gwendole-.>. Eisteddai y claf yn ymyl y tan, gyda llyfr yn ei law. "Wel, Gomer Jones," ebai Gwendolen, "yma yr ydych, o flaen y taR, nsti weiaf. Sut yr ydych yn, teimlo ? Gweila, gpbeifrhio," a gwenodd yn fenddgaidi arno. Ar ol i'r claf ateb yni grynedig ei fod \n gwfella yn teimlo yn 1 lawer iawni gwell, pj.):- teddoddi Mrs. Jones mein-n cadlair yn ym y 1 Gome-r, a chymerold Gwendolen gadfair arall yn ymyl y ff eoThestr. "Rhyfedd! mor ddyeithr ydych," ebll Gomer wrth Gwendolen, Yr oedd y gwrid ar eiruddiall yn ymdatem) yn fwy-fwy o hv "Wel, Gomer JoTnes," ebai Gwendblen. "ystynwch, nidi wyf oildi newydd ddychwelyd o Sir Forganwg; felly, nid oes genych haw J i fy mieio." Cyfcdodd Gomer ei ben, a, gwnaeth ym- drech i orchifygu ei yswdldod, ac edryichodd yn myw llygaid Gwendolen.; ac 0 edrychai hithau arno, yntau mor swynol a. phe buasai angyles c'i flaen. Y na, dywedbdd, "Y mae yn rhaid maddiau, mi welaf, i chwi y waith honi eto. Gobeithio i chwd fw-ynhau eich nun: yn Mro' Forganwg/' "Dol, yn. hvnod dda," ebai Gwendolen. Yr oedd llygaid Gomer erbyn hyn yn boddi mewn serch, aii galon yn euro yn dd: lywodraeth. Ar ol sia,rad am luaws o bethau am g,ryn ugain myund, cododd Gwendolen i fyn^d, allan, a dywedodd wrth Gomer: "Gan fy mod wedi dyfod i ymweicd a chwi, fel na byddioch yn fv nyled o ddim, yr vdiwyf yn eich gwahodid i ddyfod drosodid i'r Plasllwyd' yn fuan am dro. C'ofiwch an, dd'od." O! eiriau bendigedig i Gomer Diolch- edd yn fawr iddi am y gwahoddiad, a d'ywe 1- odd y byddai yn bleser mawr garvido dreulio J. b prydnawn yn y Pla.s.. Yr oedd ei galon ar- byn hyn hron yn rhy lawn: gan lawemydd iddo siaradi dim. a hi yn mhellach. "Cofiwch am ddyfod1," ebai Gwendblen ] eilwaith; "ac anfonweh \vybod> i; md eto \r amster. y deuweh," ac wrth orphen y fraw- ddeg, symudodd i gyfeiriad y dnvs, yn cael ei diiyn gan Mrs. Jones. "Diolch ym fawr ami alw yma, ;ebai Gomer emvaith. "0, 'does raid i ohm" atebai Gwendolen. •'Prydnawn da i chwi oil," ac yma,ith yr aeth, mor _\sgafn-dr< red a'r 'deryn; ac aeth calon 'Gomer i'w chanlyn. (I'w Barhau.)

-:0:- ; , DAMWEINIAU.

L LA XI LET YD FARDREF. I

ON WRONG TRACT.

ARWYDDION YR AMSERAU.

THE ACADEMY, PONTYPRIDD.

Advertising