Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

Advertising

Y FASNACH LO.

C WE STI YN AU ETO I'W PENDER-FYNU.

"SUT Y BYDD I'R CYNYGIONI.…

-IPRIZE DRAWING OF MR FRED.…

; YSTALYFERA.

Dinvest. \

THE FERNDALE MALE VOICE SOCIETY'S-…

CARMiEL, FOCHRIW.

'Dyrchafiad.

jABERCRAVE.

CYXGHOR DOSBARTHOL MOUNTAIN…

Y Ddeddif Addiysg-—Rhybudd,

Y Parch,. J. Hirst Hollowell…

— :0 :— LLWYDCOED.

CYMDEITHAS LENYDDOL PENRHIWCEIBR.

Advertising

Advertising
Cite
Share

RUBBING EASES PAIN, By instinct the hand flies to the part hurt, but to eliminate Aches ana Pains a safe stimulating metliuna or lubricant is necessary, and its physical condition should facilitate the process of rubbing. Such is ELLIMAN'S EMBROCATION. Eiliman's For Rheumatism, Lumbago, Eliiman's „ Sprains, Bruises, Eiliman's Fresh Cuts, Etliman's „ Sore Throat from Cold, aUman's" Cold at the Chest, Efljman's „ Neuralgia from Cold, Eiliman's „ ChilblainsbeforeBrokett. Eiliman's Corns when Paiaful. Eiliman's Cramp, Stiffness, EMiamWs Soreness of the LnuM Eiliman's after Cycling, Football, Eliiman's Rowing, &c. BotUos, Sidy is. l^d., 26. 9& ElUmaa* Bomfik Co., Stough, Eagtaa& ATAL PESWCH MEWN UN NOSOfJ. Dolur y Frest, Diffyg Anadl, Anwydwst, a Pheswch y Plant a !vbl weHhe:r gan Veno s Lightning Cough Cure. Y mae y Feddyginiaeth Lwyddianus Ry- feddol hon yn curo pobpeth yn y ffordd o adferyd iechyd, a chanddi y gwerthiant mwyaf yn y byd Y mae'r buandra gyda pha un y mae Veno's Lightning Cough Cure yn Hwyr wella achosion gwaethaf Peswch, Diffyg An?d' An*vy^W7st, a pheswch rhnt wedi eniil iddo safle gwyddonol a chydnabydd- iaeth awdurdodau. GRAKVILLR H Shapp'5. F.C.S.. n soddwr, 11 a 12 Gt. Tov cs St., Llund" a dystiolaetha Yr wyf o'r farn y t Veno's Lightning Covgn Cure nruti a foddion gwerthfawr 1 weila peswch, anv .j a dolur y frest." Mps ADA S. BALLIN, 5, Agar st., Llun- dain, golygyddes Womanhood, a ddywed— Y mae Veno's Lightning Cough Cure yn foddion gwerthfawr, a rhydd wellhad buan. Y mae yn hollol ddyogel i blant." 1\lRs MARTIN HILL, The Hem, Shifnal, Salop, a ysgrifena—"Yr wyf yn well nag a fuais am 6 mlvnedd. Rhoddwyd fi i fyny gan y meddygon, ond y mae Veno's Light- nmg Cough Cure wedi bod yn fendith i mi. Gorfu i mi eistedd 3 mis mewn cadair, a methwn orwedd gan ddiffyg anadl. Mae hyn oil wedi myned yn awr, ac yr wyf yn j edrych yn dda iawn." E. McLAREN DVREs, 11, Woburn road, Bedford, pregethwr adnabyddus a siaradwr cyhoeddus, a ysgrifena —" Cymeradwyaf Veno's Lightning Cough Cure yn gryf i I bawb siaradwyr cyhoeddus ddyoddefant fel y gwnes i oddiwrth y gwddf. Mae yn foddiou rhyfeddol, ac yn ddymunol ei fias Y mae VENO'S LIGHTNING COUGH j CURE yn foddion gwyddonol uwchraddol j i'r cyffyriau cyffredin at besweh. Gofyn- wch am Veno's Lightning Cough Cure, j pris Is l^c a 2s 9c., gyda fferyllwyr a gwerthwyr cyffyriau yn mhob man. WYMONT Y MOR FEL MODDION1 Ei 044ith rhyfeddol ar yr j YSTUMOG, yt Afu, Arenau, a'r Coluddios I Y mae Wymont yn meddu gallu i adfer- yd, cryfhau, a gwella uwchlaw pob moddion adnabyddus arall. Addefit hyn gan aw- j durdodau cydnabyddedig. Dygwyd ef sylw gynfaf gan Mr Veko, a Veno's Sea- f weed Ionic yw'r unig faddion yn y byd a gynwysa Wymont; oblegyd hyny y mae Veno's Seaweel Tonic wedi cael ei ddef- Dyddioyn y clafdai a chan feddygon yn herwydd ei allu adferol. Effeithia yn rhy- feddol ar yr ystumog, afiechyd yr afu a'r arenau, a phrolr ei fod y moddion mwyaf effeithiol. Mae yn fendith i ddyocdefwyr oddiwrth ddiffyg treuliad, gwynt, pen tost, I dolur yr arenau, poen yn y cefA, dolur yr j afu, anhwylderau menywod, gwaed tlawd, a Rhwymedd parhaus. Gofynwch am VENO'S SEAWEED TONIC. Pris Is ilc a 2s 9c gan bawb fferyllwyr. AR OL CINIAW bydd i ddeg diferyn ar hugain o Mother ¡ Seigel's Syrup sicrhau treuliad per- ffaith, ac atal poen a chanlyniadau dirdynol diffyg traul. Gwna Seigel s Syrup adeiladu iechyd ar dreuliad da, o I herwydd nid yr hyn a fwyteir, ond yr hyn a dreulir sydd yn bwydo y corff, ac yn cynal eich iechyd, I Seigel's ¡ Syrup I Darllenwch dystiolaeth Mr William Blunn, Rednal, Barnt Green, Worcs. Mewn llythyr yn hysbysu y modd yr iachawyd ef oddiwrth ddiffyg treuliad, dywed Cryfhaodd fy archwaeth, gall- uos<wyd fi i dreulio fy mwyd, a rhodd- odd i m' well cwsg. Os byth y teimlaf wedi rhedeg Jawr, yn flinedig neu yr farwaidd. cymeraf ddogn o Mother Seigel's Curative Syrup, a theimlaf yn well o ganlyniad." j Cynorthwya'r Treuliad. | LITTLE AGHES* CAUSE BIGGER IUS Especially If Neglected. But a Prompt & Priceless Remedv- KERNICKIS VEGETABLE PILLS I -is within the reach of the humblest purse. HEAP- ACHES, Indigestion, ACIDITY OF the S to mac*, Wind, Backache, Kibnby Complaints, SHimcica and Rheumatism yield to the power of this marvellous medicine. M THOUSANDS TAKE NO OTNER. JU KERNICK'S VEGETABLE PILLS are urxly Vtgttabl* and ape ooite Free from Marcary. Tliey are, therefore, as kannfess as tba; areeaectuaL If you feel ill or oat of socle, orVBdUk or suffer from j headache, try ONE of KJUUlICrs VEGETABLE J PILLS, and yon will always keep a box by you. I Sold in 7M.. 18M., and%.M.hoMS-ofal! Chemists, See., or direct from KERNICK SON. LTD., Drug Stores CARDIFF. Astudiwch eich hiechyd. In 1 V- iic'i (bicll hasiudio cliwi. Os ydych am ddyeolu IECHYD, rhaid ehwi gael GWAED i WR, Y mae yn hanfodol. Os nad yw eich GWAED YN BUR, y mae eich hoa gyf- aafcoddiad aJlan o drefn, ac yn agosed i garilvaiadau ciifriicW. Y mae, gaalyniad, yn dibynu ya hoIlol amoch cbwt es ewvttvsiwc;\ gadw iechvd ryf • j.. -:t ..adl* ■'|1 4. ill •; .• » ■> M'iihui f; do -oij. ■ u, *ei -.ich canys hebddo aanadifedir bywyd 0 haoes ei fwynderau, aa rats gellwch ymlaxJd brwydr- au dyddiol bywyd gydag Iechyd amaharas. I bodmT Lfi%J Anmhrisiadwy i'r Bob] Cymerwch HUGHES' Blood Glanhant y Corff o Bob Anmharedd OWELLHANT Poen Pen, Diffyg Tmul, Biliousness, Gwynt, Afu Drwg, Corff-rwymedd, Scurvy, Penddynod, Clefyd y Bremo, Eczema, y Blast, Erysipelas, Nerves Egwan, Fits, Gwynegoo, Rheumatism Piles, Poen Cein, Luiafeago, Tarckliaiit ar a Oefydaa y Croeu, Iseiner Ysbryd, Gan sicrhau gweathrediad iachusol hofli rhanau mewnel y cyfansoddiad, Brasbau a chyfoethogi y gwraed a'r elf emu a roddant fywyd newydd ac hapusrwydd. HUGHES'8 IV,% Blood Pills. < Mynwch weled fod llun y t %n ar bob b)wch.#leb 4 imSr llyn twyH ydyw, Mae yn feddyginiaeth anmhrisiad- wy at y gwaed Gwellahant ar ol i bob peth arall fethu. Heb oedi, anfonwch am uwch o Hughes's Blood Pills. GweTthir hwyat gan bob Chemist a gwerthwr Patent Medicines am t/1 2/9, 4/6, neu daafoner eu gwerth mewn stamps P.O. i'r gwneuthurwr,—Jacob Hughes, Manufacturing Chemist, Penarth, Cardiff. GOMEH'B 0 BALM Eli at bob Clwyf. ,0: GOMER'S BALM a iacha glwyfan ax ■ traed, cluniau, pen, gwddf, Brysipitas, manau llidkg a digroenedd, comwydydd crawnllyd, coesau drwg. I GOMBRS BALM a iacha bronau a pea. brooau dolurua, Piles, traed-cbwysedig, toradau allan, crach yn mbenau, a gwyn ebau plant, llygriadau a llosgiadan ya mhob rhan o'r corff. Ar werth gan bob Chemist a gwerthwv Patent Medicine am i/ir y bIwch, nea ddanfoner eu gwerth mewa stamps at darganfyddwr,— Jacob Hughes, v<anuf "'111l Chetmst. i, EN A TH.CA KD1FF