Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

Advertising

Y FASNACH LO.

C WE STI YN AU ETO I'W PENDER-FYNU.

"SUT Y BYDD I'R CYNYGIONI.…

-IPRIZE DRAWING OF MR FRED.…

; YSTALYFERA.

Dinvest. \

THE FERNDALE MALE VOICE SOCIETY'S-…

CARMiEL, FOCHRIW.

'Dyrchafiad.

jABERCRAVE.

CYXGHOR DOSBARTHOL MOUNTAIN…

Y Ddeddif Addiysg-—Rhybudd,

Y Parch,. J. Hirst Hollowell…

News
Cite
Share

Y Parch,. J. Hirst Hollowell ar y Ddledidif Addiyisg. Nos, F awirth d i weddaf yn nghapel Beth- lehem (M.C.), cynaliwyd cyfarfod cyhoedidus, dam nawdd Cyngbox Eglwysi Rhyddion y lie. Llywyddwydi y cyfarfod gan y PaTch. T. Anthony, Cyrvgadieixyddl y Cynghor. Hwn oedd cyfarfod biynyddbl y Cynghor, a chafwyd gan y cadieirydd gryniodleb o waith y Cynghor yn y lie am y flwyddyn didiiweddaf ym Gymraeg, ynal galwodd ar y Parch. O. Jonies, aelod 0 Fwrdd Ysgol LIanfwornno, i gynyg y cynygiad ca-nlynol "Fodi y ryfarfooi hwn yn cyhoeddi*, Deddi Addysg 1902 yn annghyfiawn i'r trethnJalwyr, ysgolheigion, athrawr,i~ ac ym arbenig Ym- ne-iilcluwyr dinesig, ei tod: yn iLnys-trio llywounacthiadi uniouo: rchol. or ysgoiian hy ny setyiilwyd ac a, ua.vyd"gan y buoJ, ac yn coda Hethoedd: lleol at ysgu»liion s-ydid yn emvatfol yn eu Uyivodiraethiad- addysg. a u, i prawfiom \tests) i athrawon; Y 1] tldr.vcfldaf, tod y cyfarfod yn ymrwymo' ei hum i laturio tuag at- didiiddymil r ddeddf; ac hefyd i atal ei gweithrediadckwy bob moddion. o fewn ell gailu." Eiliwyd gan y Parch. W. L. Powell, a chefttogwyd ef gan, v Parch. J. Hirst, Hollo- well mewn; anerchiad ardderchog. Ar ei waith yn codi, cat odd ddexbyniadi cynhes a brwdrrydig. Dywedodd! fod y ddeddf new- yd<i yr 'insult' mwyaif yn erb\-m Cymry a Sa-eson- a oso'dwydi' ar lyfrau llywodraerhol ein gwladi yn y can' mlyneddi diweddlaf. Os, uedd: cynllun eang y Bwrdd Ysgol i gael ei ddiridyniu, yr oed-d gandd'ynt, hawl i gael gwy- bod: beth oedd: i gymeryd ei le. 0 dan y dideddf yr oedd' trethoedd i gael eu talu at y-sgolion. enwadol, Dywed^d1 wrthym fod II 'grants' mawriom i gael eu gwneyd tuag at add) s-g ail-raddbl yn y wlad. Omd pwy oedd yn myned i'w talu ? Trethdahvyx lVlorganwg. i Yr oedd'! y Llywodraeth wedi' bixl yn ddigon grasol a gofalus i gadw y taloedd yn isel. a'r trethoedd yn, uchel, ac nad' oeddef ym diolch iddynt am ddim. Yr oedd y taloedd lleol yn isel am fod..trethoedd ym uchel. Yr oedldl trethoeddi cenediaethol wedi eu cadw i fyny i safon rhyfel, ex miwyn cuddio ccldiwxth y bob! y D ret hi Fghvys. Gofymir iddb' ef i da h; v direthi hon; omd fe: f vddlai yn rhoddli j ystyriaeth fanwl j'r cwestiwm cy ill gwnevd, Treth. leol am lywodiraethiad1 lleol, ond treth leo-1 ami lyw odraiethiad off ei riadoI, ddim by th. Cynghor Dosbarthoi Mountain Ash a fyddai vm mihob ysityr yii oJynyddi i Fwxdd Ysgol: Llanwonno. yr hwn ag oedd ar der- fynu. Eu dyledswydd yni awr fydda.i gweled fodi aelodau y Cynghor yn ddvnion cyd" wybodol, yn ddynion yn medichvl drostynt eu hrunain, ac ynt gweithredu fel Prydeinwyr r h\dd!:oDl. P asiwydl v pemdexfyniad yn unfrydol a, brwdfrydlig iawn. Di-olchwyd i'r siaradwr ar gynygiad y Parch. T. V. Tydmam, ac eiliadl y Parch, Mr Hubbaxdi. I'r llywydj ar gyni- ygiad: y siaradwr. Cydganodd y gynulleidfa ''Abery stwyithi,' er bodidlonxwydd! mawr i Mr HolloweH. Yr oeddi yni bresenol yn v cyfarfod, he-blaw enwyd, Mr D. Williams. Ffe-rydlydd, ( adeirydd y Cvnghor Eghvysig am y flwydd- yn h» y Parch. J. B. Davies, Ysgrifenydd 1 >1 r D. Havric3, Trvsorydd y 1 1 J •p-hwA^ F Morgan, M. O. Jone<. Mountain, Ash R. Thomas. Penrhiwceibr; M. Jenkins, Aber- cynon, ac ereill.

— :0 :— LLWYDCOED.

CYMDEITHAS LENYDDOL PENRHIWCEIBR.

Advertising