Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

Advertising

Y FASNACH LO.

C WE STI YN AU ETO I'W PENDER-FYNU.

"SUT Y BYDD I'R CYNYGIONI.…

-IPRIZE DRAWING OF MR FRED.…

; YSTALYFERA.

Dinvest. \

THE FERNDALE MALE VOICE SOCIETY'S-…

CARMiEL, FOCHRIW.

'Dyrchafiad.

jABERCRAVE.

CYXGHOR DOSBARTHOL MOUNTAIN…

Y Ddeddif Addiysg-—Rhybudd,

News
Cite
Share

Y Ddeddif Addiysg-—Rhybudd, Yn ulO/o'l ai rhybudd y C'adeirydd yn- yr eis- tedidiiad1 diweddiaf, cyniygiodd ford Pwyllgcx yn cadei benodi yn cynwys W ho-11 aelodau o'r Cynghior, i dyn.u aHan gynllun yn. unol g Adrani y i7eg o'r DdedHf Addysg 1902. ,?■: fed y cyfryw gynllun i'w osud gerbron -y C) nvhor. GofynoddMr J.Powell a allai unlneu ddau 0 aelodau y Bwxdd Ysgol ddim eistedd a- v Pwvllgor i gynorthwyoi i d'ynu allm y cyn- Hun ? Dvwedodd y Cadeirydd nad oedd yn sicr a, fyd.dai hyny yn rheoiaiddl Dywedioddl y Clerc fod' erthyg;l faith v/cdi dyfod i law oddiwrth Mr S. Shiptcn, Cljic P-urd.d Ysgol Llanwonno, yn uniongyrch 1 ai y mater o drosglwydid.i,a{li maitexiom addysg oddiw'rth y Bwrdd Ysgol i'r Cynghcr Di.'s- barthol. Cefnogodd' Mr T. Edmunds awgrymiad Mr J. Powell fod Cadeiryddl ac Is-gadieiryddt y Bwrdd Ysgol yn cael en g,wahodidi i'r PwylJ- gor i'w cynorthwyo. DywedoiddJy Cad-eirydd mad allai eh* ddim derbyn, h\ny. Anngh.ytun'odd' Mr M. Morgan' a. Mr Powell. Dywedodd y bydtlai gwaith y Pwvllgor cynygiedig yn hollol wahanol i'r hyn, ag yx oedd aelodau y Bwrdd Ysgol wedi ei gario yn' m-laen am: gynifer o flynyddau. Yr oedd y Cyngor ym cMigOn galluog o homoi ei huna-n, i dynu all an, gyiillun. Cefnogodd Mr Leighton y Cadeiryd<i yn ei fanl, nad oedd hawl gan< Mynt, yn ol y gy fraith., i ethol neb tuallan i'r p wyl Igor. Eglurodd Mr Powell, nad oerddi efe Yill gol- ygu i'r rhai a wahoddid i gael pleidleisio, ond ynunigi fod y n-bresenol ac i roddiycym- OIfth ag oedd yn eu gal lu i dvmu allan y c\ n- JIunL T\biod:d M'r D. Rogers fod hawl gan Y i Cyngor i ddewis y net) a T\n,ent i tod' ar y pwvllgor. Nad oedd1 hawl gan uni pwvllgor i beniderfynu yn d'eirfyntol uni penderfyniad; buasai hynty" yn cael ei benderfvmu gain; y Cyngor. Dyw'ed'odd y Cadeirydd mad' oedd' yni gwel- ed yr angenrheidrwydd a aiwi Cadieirydldl n,ac Is-gadleindd y Bwrdd; Ysgol i'r pwyllgpx o gwbl—fod' gandidYDJt bersom profiadol mewn matreriou addysg ynl Mr S. Shipton, yr hwn a rodd'ai pob cymorth goifyn'O'l. Dywedoddi Mr Powell ei fod yn ewyllysio ychwianegu .Cad'ei-ryddl ac Is- dieiriddi y ,,d ga Bwrdd Ysgol. Y Cadeirydidl a d dywedodd! ei fed! 01 danj rwyman i wrthod! hyny. MrPowell a, ofynodd!: Y n ol pa reol- y gwrthod.wch osod y mater gerbronl y Cyng- or? Y Cadeirydd: Myfi sydd yn rhtecli. Mr Powell: Dymnnaf, drwyddbi chwi, Mr Cadeitrydd, ofynt i'r Clerc a oes gemych chwi hawl pyfreithiol i greu rheolau, i weithredu ? Y Cadeirydd: Yr wyf yn gwadu yn hollol fy mod yn creu: rheolau i weithredu. Mr Powell: Yr wyf jm gofym i chwi am! osod y cwestiwni i'r Clerc. Y Cadieirydldi: Rhodidaf v cwes-tiwn i"r Clerc pan! fydidlaf fi yn teim lo. Rhoddais rybudd o'r cynygiad hwn, yni y cyfarfod, di-, weddaf. Mr Powell: Yr wyf ym ystyriedi fodi y neb a wnelo hyny yn) agored i gael eu oruwxhreoli gan yr aelodau ereill. Mr Morgan ai ddywedbdd! niadl oeddl ef yt1, g we led pahami yr ymddiriedidi i bersonau ereill y gwaith ag oedd yn hoUol: oxphwy siediig air, y) Cynghor. Dywedodd! Mr Poweil fodi hawl ganddynt! 0 i alw i ipewn y profiadb1 (experts.). Gofynodd! Mr D. Rogers, a, fyddai bawd gatn) y pwyHgor hwni i ychwanegu ato ei hun) ? Y Cadeirydid: BydidL Mr Leightoni: Yr wyf ym amiheu hyny. Mr Powell: Ga-ni hyny, fe fydd gan) y pwyll- goT fwy 01 awd-urdodl oo,"r Cynghor. Wedi apelio alt y Clerc, efe a. ddywedbdd na. allai y Cylnghor benodi, neb yn aelod o'r pwyllgor nad oedd ym aelod oi'r Cynghor. Galiemt alw unrhywi nifer 01 'experts' i mewn! i gynorthwyo; ond fod1 y pwyllgor i gael ei gyfanis-oddi gani fointecldigion ag oedd- b b enft yn aelodlau o'r Cynghor. Cytunwyd felly YilI unfrydol a chynygiad y Cadeiryddl; y pwyllgor i gyfarfod prydlnawn dydd Mawrth nesaf. Cafwydl adroddiad y meddyg a'r surveyor, a, chytunwyd ar y trefniadau yn uniol ag aw- grymiadau y, surveyor.

Y Parch,. J. Hirst Hollowell…

— :0 :— LLWYDCOED.

CYMDEITHAS LENYDDOL PENRHIWCEIBR.

Advertising