Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

"YR HAF." j

^ n-re-A <» 1 '1 % \'*i.!

| Y Gandg Newydd, !

G-eiriau -Yr

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

A GRAND } flY}.. -117 -E COMPETITIVE [ CONCERT Will be held On Wednesday, Feb. 25, 1903, AT THE ] CENTRAl, Congregational Church, CARDIFF, (Ofr Queen street), kindly lent for the occasion, Acfjudicaters— Music, Tom Price, Esq.. Merthyr, Recitation and Letter, ifano Jones, Esq., Cardiff. Champion Solo (open) prize £ 3 3s, and Silver Cup value £ 2 2s. Champi-lin Solo any voice (confined to Cardiff Shop Assistants) £1 Is and a Silver Cup. Soprano Solo, 'Sunbeams' (Lanclou Ronald), £ 1 Is and a Silver Medal. Contralto Solo, The Old World and the New Gerald Lmie), RI Is -and a Silver Medal. Tenor Solo, Lighten our Darkness' (Sf. Quentin), £ 1 Is and a Silver Medal. Baritone Solo,' A Dervish Vigil' (Graham Vcdmore), £1 Is and a Silver Medal. Pianoforte Solo, I BarcaroHe in F Major' (ilargreaves) £ 1 Is and a Silver Medal. Recitation (open), English or Welsh, £1 Is and a Silver Medal. Best Love Letter (English or Welsh), 5s and a Silver Medal. ¡ For full particulars see programmes, which may be had by simply postage, frcm—W. Christmas Jones, 83, Donald Street, Roath Park, Cardiff. EISTEDDFOD GADEIRIOL Felinfoel, ger Llanelli. Cynelir y DRYDEDD Eisteddfod Flynyddol UCHOD Y LLUNOWYX, MEHEFIN laf, 1903 Mewn Pabell Eang o ffurf gwahanol Ir rhai blaenorol Beirniaid—Canu, John Williams, Ysw., Organydd, Carnarvon; W T Samuel, Ysw., Caerdydd, a T Conwil Evans, Ysw., Caerdydd, a T Conwil Evans, Ysw.,Caerfyrddin. Barddoniaeth, Gwili. Lienyddiaetb, Parchn J W Roberts, a B Humphreys. Prif Ddarn Corawl, Parti Gwrywaidd, Caradog' (Dr Parry), gwobr £ 40; ail wobr, £ 10. Ail Ddarn Corawl, Cor cymysg, Round about the Starry Throne, gwobr J620. Fife Band, Gems of Scottish Melody, gwohr £ 8 Cor Plant, Sleep, my darling, sleep' (D W Lewis), Cymraeg neu Saesneg, ¡ gwobr ^5. Pryddest, 'Dirgelwch.' heb fod dros 200 o lineiiau, gwebr E3 3s a Chadair Dderw Hardd, gwerth £ 4. Hefyd Cystadleuaethau Llawysgrifol, Adroddiadol Traethodol, &c., yn y rhai y rhoddir gwobrywon sylweddol. Yn yr hwyr cynhelir CYNGHERDD FAWREDDOG, cy-nerir rhan ynddi gan ¡ rai o'r prif gantorion, yn nghyd aChystad- leuaethau Adroddiadol arbenig. Rhagleni (Programmes) yn barod. Pris Ic, drwy'r post, Ij-c, i'.v caeloddiwrth yr Ysgrifenyddlon-D B Phillips, Adulam Street, Felinfoel; T Hughes, Pantteg, Felinfoel. Horeb, Treherbert. CYNELIR EISTEDDFOD GADEIRIOL I Dydd Gwyl Dewi, Mawrth 2, I902. Beirniaid — Canu, W. Howell, Ysw,, G.T.S.C., Porth. Amrywiaeth, Parch. H. Harries (Afanwy), Libanus, Treherbert, a W. Edwards (Cynleisfab), Treherbert. Prif Ddarn Corawl, Buddugoliaeth I, Caifari' (D. Evans, Mus. Bac ). Gwobr £5 a Silver Mounted Baton i Arweinydd y Cor buddugol. I'r Parti Meibion heb fod dan 20 o rhif, a gano yn oreu I Awn i ben y Wyddfa Pawr,' gwobr JS2 a Medal Arian i arwein- ydd y parti buddugol. Marwnad i'r diweddar Mr John John, blaenor ac ysgrifenydd yr Eglwys nchod, gwobr £ 1 10s a Chadair hardd. Marwnad i'r diweddar Mr Evan Thomas, blaenor yn yr Eglwys uchod. gwobr £ 1 10s a chadair hardd. Cerddoriaeth-Solo Baritone, Ar lan lorddonen,' J. R. Lewis (Alaw Rhondda), Ferndale. Gwobr JE1 Is. Solos ereill, 10s 6d. Programmes yn barod, pris Ie, drwy'r pOSt liC Ysgrilenydd—James Roberts, Liverpool House, Trehert. MAFON DUON y DEAU: tm YR ONEN, AC ODLAU EREILL. GAN AB HEVIN. Pris CHWECHEINIOG. Canmolwyd gan Proff. O. M. Edwards, M.A. Dr. Edward Jones Cadvan Watcyn Wyn Glanystwyth; Ben Davies Brynfab Ieuan Dyfed; Brynach; Parchn. J. Bowen Jones, B.A., Ll.D. J. Thomas (Mathaiarn): T. Levi; T. Ma meI (Talvan); J. D. Jones; J. Hathren Davies; D. Rhagfyr Jones; J. Humphreys, &c. —o— Nifer ar werth o'r Ail Argraffiad gyda J Darluniau. —°— Cyfeirier—HENRY LLOYD, 39, WIND I STREET, ABERDAR. < > /1' t ¡ o sn 0 r Lsi ■"SI Y n Gadarn fel y Graig — Firm as Rock, — I Tra mae Cyffeiriau ereill "red" codi, ac eilwaitti wedi cilio c'r golwg mae un ddapariaeth yn eiii gwlad wedi cas du nerth o flwyddyn i flwyddyn ar hyd y chwarter canrif diweddaf eto yn parhau i gynyddu mewn gwerthiant a phoblog- rwydd fel hyn y mae ei chym ri-id wedi myneel mor eang a gwareiddiad. Prin eisiau crybwyll mai y feddyginiaeth y cyferir ati ydyw y byd enwog PILE & GbAVEL PILLS AE, werth drwy yr holl fyd adnabyddus, roewn Blychau — Is. 120., a 2s. ge. yr un. John Morgan & Son, Undertakers and < Complete Funeral Furnishers, 3, Monk Street, ABERDARE. Hearses and Mourning Carriages ketp to suit all Classes Estimates given for Bricked Graves. Defy Quality & Price- Note the Address-53, Monk Street, Aberdar^. At y Ddanodd a'r Neuralgia. VICTOLINE Yw yr Unig Feddyginiaeth Ddyogel a Pharbaus, j Byth yn Methu. j j Gwarentir ei fodr yn Ddiniwed, Tystiolaethiau Goreu Gwerthir gan bob Chemist mewn Potelau am líli, 2/ a 3/6. M. HOWELL JONES, A.P.S., [SEFYDLWYD 1869.] Frederick D. E.George, (Late George Jones, formerly Isaac Thomas), Argymerwr a Choffinwr, 24 & 25, Seymour Street, ABERDAR. Dymuna Frederick D. E. George ddiolch yn wresog i'r cyhoedd am y gefoogaeth y mas wedi ei eftael yn y blynyddoedd a aethant heibio, a dymuna hefyd wnead yn bysbys fod ddynt bob peth angenrheldiol at wasanaetb angladdol am y prisoedd rhataf yn y dyliryn. Psrohenog Ipob math o Eloc-gorbydau, Galar-gerbydau, Ae, Bhoddir rhestr o brisoedd Bricked Graves ar ymofyniac, im» annuo-24 25, SSJMODIi STREET, ABMDABS.