Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

"YR HAF." j

^ n-re-A <» 1 '1 % \'*i.!

| Y Gandg Newydd, !

G-eiriau -Yr

News
Cite
Share

G-eiriau -Yr "Kid wyf yn gwyb-od- pwy dy-.v 'Powys Fadcg,' ondi y mae mi lienor galluog," ebe Twynog, 0 Frenh:in! bydd fyv: bythl sibrydais. Ondi aro-'sweh eiliad1, pa orchest mae y cyfadll, am wneycl o honwyf ? Medd- yliais, o herwydd rhadd yw bod yn ofalus, pan y bydd pobl yn eich canmol yn wyneb- feddal y dyddiau byn. gan nad; oes deng munyd oddiar pan oedd' yr un boroeddwr yn •fy anfon yn ddiseremend a;m "fwvd" enaid" a.t 'Comic Cuts.' 'Ally Sloper,' etc. Ust. clywch !Y r wyf yn dra diolchgar i. Powys. Fadog am roddi i mi y sylwadau canlynel," rneddai Twynog. "Mae gwaith Telynog o fy ralaen yn bre- senol, a cheisiaf ddod o hyd; i dystdolaeth fewnoi yn) ngeiriau. 'Yr Haf,' 'ac o ran; dim ellais ganfod meWn arddull a syniadau, fyddai yni llawn cystalnyf gredu eu bod yllli perthyn, i 'Ddychweiiad y GenedT 1860 ag i gyfnod diwed-arach. Ni adawnj y paragraph fel y r.iae am y presenol; end! clywcb waedd orfoleddus y cyfadll Twynog: "Mae hynyna yn chuiifriwio holl gestyll Dafydid Morganwg!" Dyna chv. I waith, gan un nad üedr1 yn vybcd pwy ydoedd! Hefyd, fe allasai fod yn dra ddolchgar, wir. Wnaeth ef ddira, ac y mae wedi bod; wrthi gyrnaint a fu y Boers yn gwarchae Mai eking; ond gadewch i ni chwil- io am 'Morganwg' yn y malurion. Feallad mai ar un o'r tyrau oeddi ar y pryd, yn lled- wenu a,r ei gyfaill Twynog yn chiwilio arm agen i fvn/d drwy ddi. 0 ddifrif, gadjewch i nd chwiltio naTur paragraph, mor ddiniwed! ac mor dddwerth o ram bedrniadaeth. ag oerdid yn ddichonadwy ei ysgrifern. A wna y darllenydidi ei ddar- lleni eto. 'Does dii mbyld ivldo. rtiagor niag, I ti addefiad aim methiant i benderfynu pa: un ad i amser 'DychweLiad y Genedl' (pa amser, caiff Twy nog glywed eto-don in I!) neu yn ddiweddarach, 0: herwyddi rhesymau aj \gy- hoeddaf eto. Edrycher eto, pa, ddiefnydd wneir o'r un geiriau rnewln atebiad i G. Gvydlt, yr wythnos dddweddaf: "Am manuscripts Telynog, nidi oes Jim ynddynit, am amseriad cyfansoddft 'Yr Haf,' gan. nad oeddient yn fudugo! nac yn gystad- leuol. Ond; prof ant, nad oeddi Dafydd Mor- ganwg yn gywdr pan ddywiedodd nad1 oedd Telynog yn fardd yn 1860. Fe wel fod Powys Fadog wedd profi (?) fodi Telynog wed.d cyfansoddi un c'i brif orchestion yn 1860." Yn awr, a wna y -darllenydd osod1 y geir- dau yna, ochr Y-n, ochr a'r paragraph Cro-m- we-iaidd fu yn cyflawii y fathi ddtinystr air "gastelli Morganwg. a gofyned yn addfwyn 11 Tw ynog yn mha, 'Ie mae Porwys Fadbg wedi profi fed Telynog wedi cyfansoddd un, o'i I. brdf orchestion yn Nadolig 1860? Yn mha lev ceisiais bro.n? Yn) mha i'.j y dywedais fodi 'Dychweliad y Genedi' yn un o'i bxif orchestion? A oedd1 y ffaith i mi dd'weyd v byddai cyst a 1 genyf gredsu fod geiriau, 'Yr Haf yn, perthynii amser'Dyyhweldad y Gen. ed. yn profi hyny-? Beth yw gwerth Ilen- yddcl 'Yr Haf?' Beth yw ed safle yn mysg gwieithiau bardd'onol Telynog? Ai'r man- ylder hwn syddi yn ed nodweddu with, gasglu tys-tiolaethau Rhymni. ? Mae y pethau; hvn yn "apeiioi at ffra;ethineh Powys: Fadog." Un, o'r gwiricsneddau hyny nadi yw wer-.h ei ddvveyd yw sylw; yn; nghylch'date'' y llythyi* hv.nw r hvlibysoddi G went mai yin Cwmb 1" h cyfansocMbdd 'Yr Haf; ac vn sicr fe d'dW Gwent wybod. 0 berthynas i'w sylwi yn, ughvlch Mr Thomas James,, overman. Porth, yr wyf am arafu ei gamrau ar dystiol- 3Ieth Mr James. Caffed amynedd ei pher- ffaithwaith. Yr eddoch, POWYS FADOG.

[No title]

Advertising