Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

"YR HAF." j

^ n-re-A <» 1 '1 % \'*i.!

News
Cite
Share

n-re-A <» 1 '1 \i. Yft, t; «d G v dyw-ed- ocfe! Ail gyny-g Gwilym Gw-ylit i bro-fi max vn C' Aiibach y cyfarasrxklu'yxli 'Yr Haf yw: Foci oertkiono.i o sa,fie Emiyn- Evans, D. Jenkins, ac Aiavv" Ddu eda dw-eyxi1 with McM'^arnvg 4N*d! yw yn diebyg nac yn bosibl fuel y gerdd- oriaieth vedi ei chyfansoddl o flaen y geir- Í3.t:.L" Yr wtyf yn sicr na <Mpve»lodd y cerdd- oric«j eu fod vn "<"omhosi br (cyfansoddi fYr oofced), "oblegidl gwyddent fod hyny yn caiel «i wney-d. 'Yr Hat" yn ogystal, a 0 ewghreifftiau i. brofi hyny. Dynaa nr. bwys. (Merrhyr ar bwys Rhymni) —Ddwy fiynadid yn ol daeth cerddo-r ataf- cerddbr syid yn enii-l yn yr Eisteddfoda-u Cei^edsaefiho'l yn barhaus am y deng mlynt- edkij cfiweddiaf. Dy^vedodd wTthyf ei fod w^adi cyfansoddi d-arn a gerdidtoriaeth heb eixiau, a'i foci! am i mi gyfansoddi. geiriau i<Ma Mi gymerais nodw-edd y darn-—y goatan a'r acen, a rhoddai s beg i lawr lie y befinaia y byddai otdi yn edrych yn sionc. Yr oe<3<i y gerddbriaeth a'r geiriau yn; ar- gtafBedlg yn mhen ychyxi'ig ddyddiau w.edi hyny. Os oes rhytwuin yn amheu y ffaiith h»^n-.gofyneidi d Mr Toon Price." Pe buajsad. Twynog yr> d:wyn: engraifft i brofi. y gellid cyfansoddi yr). gvfFre<iin;ol heb edri-au—ac ytn: <kiida(il yr oedd: Twynog yn crecks ei bod yn orchwyl cyfFredan—yr oeckJJ y eiladl o blaidi Rhymnd ar y ganig. Yr oaddl yr ymresymiad fel byn :—"Fe dkJywed- ocM Emiyn Evans, D. Jenkins, ac Alaw I>&i Ina4 oedd yn deoyg nac yn bosibl i'r gerddoria-eth gael «i* chyt'ansoddii o fla,en y gei-riau," ehe Morganfwg. Yr wyf yn sicr na ddynvedodd y cerddor- j '\xm ed f'lxi1 ym "anmihosdbl," obl-egid: gwydd- «afc fbd' hyny yni caei ei wneyd', a cddgon o erigretifftiaju,' rmedd-ai Twynog, gan obeithio gwiiA-gv: ei' bwynt. "Dywedodid Emiyn Evans, D. Jenkins, ac Aiaw Ddwi nad oedd yn debyg na-c yn bo-sdbl cyfansoKjfid' 'Haf* Gwe«t o flaen y geiriau," syivai Morgarjwg yn graffus. "Dymw engferadfrt ar l:-v,ys, gan Mr Tom: Price, Me,rthyr> dd'wy flyr-add yn ol." atebad Twyn- s:>g yn; daer aian^hyffredJh']'. "A wnia Mr Tout Price gyhoeddi yn y 'Dari-an' fod 'Yr Hsf wedi ed chyf a csoddi; o flaen y geiriau," oenii her Powys Fading yn 'Nharian' Ionawr | jj "Cy-fairio yr oeddwn at gsfansoddi »- ^vFredliiol," oedd' ateb ymdddheuriol yn 'Nharian' Ion. 15 fed. "Nid yw- « /j^-sodidi cerdd'oriaeth hè'b eiriau yn beth n ei ^^reddnol-—-edthriad) oedd enghraifft Mr Tom Price, .a'r uaig un sydd yn adambyrddus yru Nghymru, endi meddyiicMidi Twynog y biiasai yn egluro diyryswch 'Yr Haf," ebe Pc/*ys. Fadog yn y 'Darian,' Ion. 18. "Ie, cylawsocldi yn gyffredinol oeddwni nd yn j jfaJdiwi," roeddai Twynog. "N a, na, ty r Haf yn arbenig oedd- pwnc y ddadd. a -gwrthfcrofi yr anmhosdbi-rwydd iddi gael ei chryfansoddi. heb eiriau, oed-d yr 'enghraifft! ar bwys' Mr Tom Price, pe buasai yn ddich- onadwy idldti Iwyddo, sydwai Powys Fadog. "Ie, os diimi eis:ielu ymresymu rhagor ar y cwestiwn hwma; ebai Twynog; ac ychwan- egai yn: y 'Darian' ddiweddaf, "Fod cerddbr- ion Rhymnd yni sicr fodi Gwent wedi derbyn i ygeiriau yn 1860 nteui 1861, gan T elynog.)) ) Yn awr fe gyfeiriai ei sylw at yr ymdrin- iaeth flaenorol ar yrnddan^gosdad Telynog fel ban'Jid' yn Nadolig, 186c—saith niwrnod> cyn 1861; a hyny mewr; 'Cwrdd Llenyddof yn Cwmbach.

| Y Gandg Newydd, !

G-eiriau -Yr

[No title]

Advertising