Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

BEIRUT ADAETH Y TRAETHAWD…

Dotsbajthi Ill.

Dosbarth IV.

•:#:—■—■—• PREG'ETHAU rru…

Advertising

Advertising
Cite
Share

I it The Difference to You I H between the cost of pure soap *.„ -x H ft and common soap is fractional n, i i -a cake a shade ) ■ blggfer — a farthing ((^\ « ?/ B .1 cheaper; but that ;r B E difference makes I K M ail the difference A H P to your health, to K R "DON'T LET WBfflPlvVv', S THAT DIFFERENCE jF J. 1 TESVIPT YOU. It's a fraud- More profit to some- J| ^m\( ■ S body, less value to you. < mjk f 1 \j r> I B km 6/ is all jiamm* f ''ft| 1 pure soap..MimrMmA' Ml™ 18 No need to rub away the ljj jM9 M '|| K linen, or wear ] iMiljlU I m smelling of STALE u — M GREASES. 1 d uability. "DON'T LET WBfflPlvVv', S THAT DIFFERENCE jF J. 1 TESVIPT YOU. It's a fraud- More profit to some- J| ^m\( ■ S body, less value to you. < mjk f 1 \j r> I B km 6/ is all jiamm* f ''ft| 1 pure soap..MimrMmA' Ml™ 18 No need to rub away the ljj jM9 M '|| K linen, or wear ] iMiljlU I m smelling of STALE u — M GREASES. 1 I Stiniigk Soap 'mUttm I g is simple. Rub it well on ^Ijjjjm B m the clothes, let them soak, ^WMn K H rinse them out, they will be MMj/jMhm B H sweet, clean, and pure. ? I NO RUBBING! NO BOILING! I 1 LEVER BROTHERS, Ltd., PORT SUNLIGHT, CHESHIRE. 8 GLYN-NEDD. Cynahodd; Eghn'si Ymneiillduod y ll^i uchod eu Cytnw. a Ganu Undieboi dyddJ LIua, loaawr sed. Diwrnod mawr yn y cwm yw diwmod! y Gymanfa—daiwmod ag y mae o ddisgwy4iad am druno,. pryd y mae y ffin enwadol yn cael ei thynu i lawT, a'r hall enwadau yn ymuno a'u gilydd i ganu mawl i Dduw. Felly yr oedd yl diwrnod; hwn; nid oedd son am Annibynwr, Methodist, na Baptist, ondi 'pa.wb yn un' yn moll 'r Oen a'u can, am Gaifari.1 Hon ydyw y bedwaredd-ar-ddeg oddiar ei chychwyniad, tru mawr yw y lies sydd wedi deilliaw i'r gwa- ThallOl eglwysi oddiwrth y sefydliad bendi- gedig hWTI. Os ydyw y dafllenydd. am gael syniad: or hyn! y mae y gymanfa wedi ei wneyd yns y lie, deuedJ yma pan y bydid cyf- arfodyddi pregethu yn cael eu cynaJ yn un or capelai, a. sjcr w y d'aw i'r pendterfyniad fodi camiadaeth: y cysegr wedi cyrhaedd tir uchel yn y He—tupyni yn wahanol i'r hyn, oedd bymtheg mlynedd: pi ol i'r Gyman- fa Ganu yn unig y mae hyn iw briodoli; y mae prif ainveinyddiion perthynol i'r tri enwad wedi bod yn ei barwain Yr arwein- ydd, eicni ydoedd Mr T. J. Hughes, F.T.S.C., un o blant y lie, yr hwn, sydd wedi cyrhaedd, nod1 uchel yn y byd cerdidorol, ac yn gyflym ddyfod i sylw. Ychydig oedd ef yn feddwl pan sefydlwyd; y gymanfa, y byddai ryw ddvdd yn ei harwain ei hunari Teimla, yn brvdieus iawn, rhag iddo ef fod yn erbyn Hwyddiarat y gymianfa, oblegid dyma yr un gyntaf iddo; ac yr oeddl yn medd1- wl am y cewri oedd wedi. bod 0'1, flaen yn peri pryder nid: bychan iddo. Ondi yr oedd y pndi-r wedi ei symud yn llwyr cym fod! y Gymanfa dro-sodld; prof odd ei hun yn feistr arei waith. Cafwyd ganddo. awgrymiiadiau a. sylwad.au ag sydd yn. werth en cofiof. Nod- iwedd arbenig: yntddb ydyw ei fedr i ddeall yr emynau, a'r pwvs a roddai ar i'r cantorion i feddwl y,r hya oeddent yn ganiu. Creda^ nad ellir rhoddi mawl yn bniodol heb' ddeall yr hyn sydd yn y penilliorn. Yr oed:d y modd y darllenai yr emynau, ac yni eu, hegluro yn rheddii ryw ysbrydiiaeth. i'r cantorion. Haedda'r pwyllgor, ganmoliaeth ami roddli cychwvniad iddu gartref. "Nidi oes, anrhyl- edd i brophwyd yn ei wladi ei hun," meddiaa r Gair. Ond dvwed! un o',r HyiwydidkMH: "V mae Glyn-nedd wedi tori y record wTth) ddewis Mr Hughes yni arYrrinydd y Gynxanf- fa." Yr anrhydeddi uchaf a ailent oS:cJId\, larno; Da, ge-raym ddeall ei fod! i arwain! cymanifa- mown tref boblog yn fuan. Ar- wiainydd: y cyfarfodydd rhagbaratoawl eleni j oedd Mr William Morgan, yr hwn a, lafur-1 ionJd yn ddiflixx)' ar hyd y tymhor (yn cael t ei gytnorthiwyo gan Mr Rees Willi a,m,s), er cael y canu i r fath safle o berffeiithrwydd a:g yr ydoedd. Gwasanaethwyd wrth vr j offerynaui gan Mr W. Rhys Thorburn a Miss M. J. Thomas.' Llywyddwyd yn y gwahan- ol gyfarfodiydd gan Mri. E. Bevan, Cwm- j gwrach E. J. Hopkins, a J. D. Da vies. Y j buddugol ar y diom^ gystadleuol oedd Mr j Morgan; Rowlands. 'Er fod yr hini yn an- ffafriol drwy y dydd, cafwydi cynulliadau llu- osog iawn. Yr oeddi y ca,pel yn orlawn yn nghyfarfod yn hwjT. Caiwyd cymanfa, air- ddercliog yn mhob ysityr ac Y sbrydi Duw I i'w dieumlo yn mhob un o'r cyfarfodydd. Yr Ysg^ifenydd I

I'VLLWYDCOED.

Mona)h.

____j iMarwolaeth Mr David…

-— :o : | j marwolaeth ARGLWYDD…

• :o: NEWID, DEDFRYD.

RHYBUDD LLOFRUDD.

:t>: —i dienyddio DYNES.

Advertising