Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

BEIRUT ADAETH Y TRAETHAWD…

Dotsbajthi Ill.

Dosbarth IV.

•:#:—■—■—• PREG'ETHAU rru…

News
Cite
Share

•:#:—■—■—• PREG'ETHAU rru WERIN. II. "Anniweirdeb.—Exodus xx.. 14. Kid wyf yn tybio fod y merchedi, i ha. rai yr ydivM" yn pregethu y bregeth, hon, i gyd yn gwybod ystyr y gair "anniweirdeb." Golyga droseddiad o'r seithfed gcrchymv a. Dieu gydathrach; rhwng mab a. merch cyn myned i'r ystad briadasai. Ni chlvwais nernawrr dtÚm erioed o'r pwlpud ar y mater. Rhaid addef ei fod ynl bwnc cynil i'w dirin mown, cynulliad cymysg 0, wyr a g\vrag€xl!dl Ondi nid yw dystawrwyd'd y pwlpud yn brawf nad yw y pechodi yn, loii; ytu wir, mae yn rhemp mewn rhai ardaloeddi yn Nghymru heddyw, ac nis gall fod yn aaaddias i'r "Dar- ian" i geisio cysgodi ychydig ar gymeriad moesol gene:th,od! "Hen WSad y Menyg I GAvynion." Mewn un gymd'ogaelh wledig perffaith adinabydidus i mi, Mr Gol., nid oes n:ema,wr fetch ieuanc nadi yw yn cael ei goddiweddyd ar, y bSJi hwn. Nid dywedyd yr Wyten. fod yn warthnod "cenedlaethoi," eithr ei fed yn warthnod mierched un gym- ydOgaetli wiedig neillduoL Pe buaasi leuan Gwynedd yn fy w heddyw, (coffa da. ami danoi). nis gallasai efe ,amddi £ Fyn marched yr ardal grybwylledig yn ngwyneb y cyhuddi- iadi a, adewir wrth eu dnvs. M ae aaimweir- doowedii parhau mor faith fel atbenj g y g) mdogaeth, fel mae ei fodblaeth wedi darfod; cael ei gyfrif yn ddrwg. Dyna'r gwir am fexched o bob safle—moiwynkm; a merched yl ffermiwyr ac eireill. Paham na fyddai y pwlpud yn galw s) Jw at y Ilygrcdig- aeth? Credwn y gellid gwj^eyd hyny *heb didolurio lledneisrwydd neb, ac y dylai rhieni, ac arweinwyr crefyddol gj-nghori y genethod yn ddifrifoL Ferched anwyl, oni wnewch chwi gofio mai eich hardidweh yw eicb, camp- au? Erlyniai airn-och ystyried fod eich baru- n,i weir deb yn— i. Yn gam a chwi eich bunain. Unwaithi y tripia merch, nilis gall byth wedytn fod1 yr hynf a. fui; cyll ei safle yn marn pobl am dani, a danystri-a ei rhagolygoni am. y dyfodol. UUawenydd pob merch ieuanc yw, cael dewis. ar ei llaw," onid mae'r ferch brofodd ei human yn anniwair mill ai yn cael ei gadael ar ol, neru: yni caei eri gorfodii i gainer- yd 'rhyiwun.' Ac nid: oes amheuaeth nad oes llawer merch oddiiweddwyd ar y bai hwn. hebla w colli safle gymdeithasol, wedi dwyn eIfen o annghysur i mewtni i'w chartref tra b'o byw. Chwi famau, gosodv^ch y mateir Itolbbwysig hwn1 yn y goleu yma o flaen eich genethod. Eto, ÓTylai mcrched anniwair gofio eu bod, yn gwneyd— 2. Cam ag ereill. Mae d/n wrth syrthio i'r llaidu heblaw d'wyn'.o ei dd illadi ei hurt, yrt 1 spiasho y peth budr ar ddillad pobl ereill. A phan) lithra gwyryf ieuanc, anafa ei hum ( a. mwy na hyny, gofidia ei irhieni, diug wrid i wyneb ei phefthynasau, a gwna, ea rhan i dynu i lawr gymeriad moesol ardal gyfan. Tybiaf y byddai meddu l yni amlach am hyn yn atalfa i ferched gymeryd eu llithia. 3. Cam a chenedl gyfan. Nid wyf yni dweyd fod y Cymru yn ddfifai, a "dieil I"Al chymham ö, chenedloedid ereill; ondi par ham y gadewir y cyhuddiiad wrth ein drws—1 "cenedl ana waif*—-os nad oes rhyw sail iddo? Dvwedaf eto fod merched yr ardal neillduol syd<! o flaen iy meddwl yn: goisod sylfaen safad,vvy i'r cyhuddiad erchyJl i'n her- byn fel cenedl. Nemaiwr i ferch vn mVDied i'r ystad'1 briodasol fel y dylai! Meddylior mor ddinystriol yw peth felly i fc^esau ereill. Fe dderbynia pob cenedilaeth. ei nodwedid moesol i fesur mawr odkliiwrth y mamau afi magodd. Lie y collir parch i ddhveirdeb 1 yn y merched ieuainc, ofer dysgwyl moesol- deb uchel yn eu hiliogaeth. Dywed haniesiaeth, fod rhai aIr hen gen.ed!- oiedd yn gossod pwysigrwydd! ne:iHduol ax ddiweircleb. Dysga y Beibl m fod: Duw yn dlamgos yr a,nfodd,lon,rwydd mwy-af i'r pechr odi o odineb; ac ymdd!engys y cosbid ofi herwydd a naa,rwolaeth y n mhlith yr Iudde,W'- on. Yn ol cyfraith Moses yr oedd y godin- ebwr a'r odilnebwraig i'w rhoddi i farwol- u aeth. Ymdidengys fodi yr Iudidierwoni yn ami-, ser Crist yn I'abyddio a, meini, am y pechod. Yn mhlith yr Assyriaid) a'r Caildeaidi. cosbid godiinebwyr trwy dori eu trwynau ymaith. ig m B'eth byddai y gosb. bono mewn jgnym, yni hed^lyw..gynifer o -erched fyddai >" ombell. i blwyf heb adduriT penal en c -.ivbau? fecMyliedi .neb rcai fy anican yw di,fen.wi y rhvw deg yn gyffrediinol drwy Wal"a Wen. O na, clim, 0"11 fath, oindi ceisio "■^•anu'ar fed.dyj.iau merched! ardal: deneu e. r-1 ivblogaeth fod anntweirdeb yn bechod -Y:1: hechod yn erbyn Duw, mai nid dieuog /Vi'hto Ef y saw1 a dblfo! y seithfed gorch- .n ymyn; ei fod: yn gam a hwynt eu hunain, ac yt n-, ag ereill. Os syrthiacUygaid rhieni ac a.rwci.nwyr yr eglwys ar y Uineliau hym, diy- minnir amyntgario y genadwrti yn mhellach. "Lief Un yn Lkrfadn."

Advertising

I'VLLWYDCOED.

Mona)h.

____j iMarwolaeth Mr David…

-— :o : | j marwolaeth ARGLWYDD…

• :o: NEWID, DEDFRYD.

RHYBUDD LLOFRUDD.

:t>: —i dienyddio DYNES.

Advertising