Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

BEIRUT ADAETH Y TRAETHAWD…

Dotsbajthi Ill.

News
Cite
Share

Dotsbajthi Ill. Dyw T yr *wdwr yn I gywir a phrroidhl: mwrt gyda. rhanu oas dvn yn bedwôif tymhor: Piertyndbd^ leueiylyd, Canol-o^di, a H-en tint; ondl md yw )U ead'w at y pwnc, Tyrnor Ietienctytf/ wrth fyriVii yn mlaen. Ma-e gamdidb amr-ftr. ^all-ais gramadegol, ac; y mae hefyd yn htrr d ♦fifFyg-- ic4 o ran cynlbni; ond ysgrifemi* fiK Jus a chrynot mevra Cymraeg pur a gwna I ymgais w;i,r grcmrofad^vy. Dyiat ofyn iddo'i bun o hyd ,wrth y.-jgrifanu, <rB«tb fw y testy n?" GyfanstuMaJ i«toaa«v un h-eb gyfansoddi' -llawar dr bla.ani yw tt* <x*t! os bydd, iddo ba rhkiir i ddarlleo, a m»."IdM, ac f cptidwn. y dlaw i vraeydE traiethawdl pverth ei afijditM. Cyngh.onvns <4. fel y rhan lwya f t.'r t^'fajasKiriwyr ereiJl" i ffw.t nifer a dL'.u cwiihryt gailungv .Vui '• u>ti»dSo y.j „i' <v.ei synaad cywir ant tHr^^iLawl tla" <).< he'yJ-w nrwyn gaihi ntar>w\ j?&hv ar- ddu!;l i raetitt v foi .dd:a,1 Rhy(liden;h.- This essay b;jj! l»e!eso6 written t in English, cm: "The Seassoaaof Ya»jtt,h/f He dividt5 a Hiai/a life into 3 swdaona, as be rars thern (hut fieriods wrjsAt i^een a more appropxi-'tte fceraa tban SMcttona): I. Fromi batfc to 12 yt-Ae. of a^r ar the ag!e of diacafipSloini (but un&Kihtedfy he ineanit the age of z. From rrr to 22 years) of age. 3. From fcn the? end d: fife. But this is ratiaer an imp&fext division. Between 22 and emfi of ttfM; dhare sfiowld have t-"u nodrrd the. twime in life wfejcb is knaKKrs aj "lataahood. Rfcqpcldepch wastes in geacrf Ifn^nia, fliuve in :.trio, and l^ejty correct iri gzaxram?, fewil f aauity in cL *entWxs* aairf other as to consistency in his. statements; for ins- tance. he says, "A youth's glory is to have a healthy, vigorous bodily frame/' and further on he writes: "A youaig mani who has no religion! cannot speak of glory." Speaking of the Season of Youth he says: "This. is the age when, the law recognizes a youth's existence." Hut I thamk he means, or at least he ought to; mean, his 'responsi- bility,' and not existence, for the law reccg- nize O'Ur exirtence as sooni as we exist. But the great fault with this composition is that the writer has nv.ssedi the subject al- most as the outset. He treats entirely, not on. 'The Season of Youth,' but on that. netted verse. 'Tl'æ glory: of a youth is his streiii What we really have here is a sermon or rather an acldiress on '"Strength," as the glory of youth. The author, I atn sure, from what I can gather through his sayings, is a strong, stupdy young man, and he has a tendency to trooJt with some degree of contempt such slightly-built persons as m-vseif. This composition suffers from re- duai '.a" and is weak in. argument, conse- quenth it does not convince. The author is evidently thoxightfui, but he fails to make himse!! clear. We should! never 00 left in doubt a,s to wihat an author means. Por-, tians of this composition are very good, and some parts of .it seem to me to be worthy of A reat] ygreat and fluent author. It woukj C, take well as an aiddress after repressing it, but as an essay oni "The Season: of Youth," it is not good. Ym^eisydd'.—Nidi yw Ymgeiaytlid wedi meistroli ei. bwnc. er ei fod1 yn ymgodyimu a.c yn gwneyrl cym-g teg amo. Mae: y traethr awd hwn yn dHvyin olion ynidrectu. a, llawer o fecklylgarwch cyn diechreu, ysgrifenu. Traethawdi Had faith, ar gynillu-ni gweddol dda; ond er fotd yr a.wdwr yn colli golwg ar y testyn, ac yn crwydro at hanes dyn ieuanc, a; rhedda, gynghofnian a rhybuddion iddo, a, chsdsiaj ddadunio cymeriad da. Diffyg pen,- af y tra^thawd hwn ydyw ei fod yn wasgarog a thra ^iimherthyina.sol. Fel cyfansoddiad, y mae yn colli me^vm ystwythder ac eglur- der, on*:$wodi ei ysgrifenn mown Cymraeg pur dda, ac o ran gramadegi, heb fod yn ¡ ddiffvgiol Lxwni Y mae yn ddiffygiol iawn mown •atalnofiiau.' Ar al gorphen ysgrifermi, II invy'n meddwl, y xlaeth i gof yr awrlwr fod eisi^eu atalnodau, ac fe aeth yn ei ol a gos- I od1rydid hwynt; air am-can yn mhobm.im, ac aanryw ar ganol brawdd'egau. Credwn y I daw Ymgeisyd'dJ, ond, iddo geisio eto, a bod) yn ynidrechgcT i dtiiarllen a dysgu rheolau i gramadeg, a chyfans'o.i:ldiadi, i wneyd' traeth- odan wn-a gipio gv.-obrwyoaii D'aeth, y cyfa.nsi.»didiad tiv- n i law JI11 rhy <:ldiwe<idar. ond gall yr awdWr gysuro- ei hun a'r ffaith 11..11 ciioiiiodd! y wobr y troi h;wn o ddiffyg pr>*dion<l<rb. EwSrlil.—Cyfansoddiad neb fod yni gryf j hefyd. Y miae wedi ei yisgrifenu yo ystwythi iawn. me\m Cymraeg giviych, ac o ran, ar- I diluii yn weddol gymeradiwiy, and hytracn yn bregethwrol. Mae yr awehwe wedi cyfyngu'r testyn i "BwysigTOydd y tymoT, ar peryglon cysyilti.edig ag ef/yr hyn sydid: ar, unwaith yn gwneyd yr rmdirinri.adi a'r pwnc yn un hanemg iawn. Y mae yn aneglnr mewn manau, ac yn ysgrienu—fel lluaws ereill o'r cyfamoddSvyr—•arferiadau1 yn lie a,rf,erioa Yn y rhan ddiweddaf fe gymer yr .dwr at roddi ychydig .gyfarwyddiadau IT m fforddl 0 gynghorion, ac y mae un o'r cyfryw gyng- h-orioa yn un tra phoryglus. Wrth geisio pwy.sleisio gwerth buch-edd ddia, fe ddywed "Mae yrngadw yn alaoot yn cynyrchu llawer o ddedwyddwch yn y byd hiwn"; ac fe ychwanega. <fa dian na byddl yrngadw yrt allanijd £ yn un.ig) yn un anfantais erbyu, y byd a ddaw." Bydd yn anfanta's o'r mwyaf, oblegid beth yw yr allanoli heb y mewnol ? I, Mae Duw yn darllen gweithredbedd dyn: gan edrych arnynt drwy sefyll tu ol i'r galon, ac ni'l darllen y galo'n gan sefyil tu al i'r gweith- ¡ red:oed,d. Gobeithio nad y\r yr -awchvY yma: -am fod yn Pharisead: nac yn gefnog\\T Phari- t seaeth. Ond os ydyw yn creâu yr hyn a ddywed, mae ei grecla yn sawru a'r hyn sydd yn myn'd i wnteyd Pharisead. Fel cyfan- soddiad. y mae yn rhy grafydd'ol ac Ysgrythi- yrot ei don o lawer (fel ereill yn y gystad- I leuaeth) i fod yn gyfansoddiad da ax diestynJ I iel "Tymhor leuenctyd," Y mae o ran gTamadog, ac orgraff, yn hrnoo gywtir, a chydag ymdrech it ddarllen a medidNvl, ac ychydig bwyll, dylai yr awdvvtr ynlaJ wiraeydj 11.1 wer gweli traetbawd y tro nesaf. Moo yn teilyngu nvobr y tro hwn. Aeifryn.—Dechreua yr awdwr hwn gyda dweyd "Golyga y gair tymor 'Seosoo' ondl dydasai gofio nadi yw 'Sea,son yry ddim cmJdJ y gair Saesnig am tymhor. Nid yw yn un eglurhadi amo i Gymro. Rhanai yr awdwr oes dyn YIlI bediwar cyfnod, ac ntidi oes dim i'w ddweyd yn erbyn y dosraniad. ond gwna yr awdwr i 'Dymhor leuenctyd' gynwys y ddau gyfnod1 cyntaf. Ond un cyfnod yw T ymor leuenctyd, ac nis garll gynwys y cyf- nod cyTiiaf o'r oes. Mae y traethawd yma, wedi ei ysgrifenu yn o-falus a. chrytno iawn; ond nid yw yr awdwr wedii cael syniad cEr am y testyn, nac )-a yn feistrolgar, ac y mac fel yn gaeth iawn, air testyni yn feistr arno ef, yn Heel fodi ef yn feistr ar y testyn. Y maa yndido luaws o Availau gram:aidegal; ar- graff ddiffygiol iawn. Cynllun hytrach yn gyff rellin" ac a ran, arddfull yn rhy yffiddydd!- aniol; ondj y maier awdwr wedi bod In ym- drechtj yn galed a, meddwl llawer, a dywed lawer o bethau da j ond, fel cyfansoddiad,^ nid yw yn gafaelyd o gwbl, a, hyny yn benaf ami nad yw yr a.wdwT wedi cael gweledigaetb egiur parthed y testyn. CrtMlwn y gall, gydag ymdrech a gofal, feistroili rheolau gramadeg, a, chyfansoddiadi, ac ymairferta-ii mewn'gosodi ei feddwl- ar bapyr—wneyd! llawer cryfacb traethawd y tro, nesaf. Nidi aes. (;nfal. wedi e: gymerydgenyf yn y Dos, hwn. i drefrstf y ci7 yn oi en te; e

Dosbarth IV.

•:#:—■—■—• PREG'ETHAU rru…

Advertising

I'VLLWYDCOED.

Mona)h.

____j iMarwolaeth Mr David…

-— :o : | j marwolaeth ARGLWYDD…

• :o: NEWID, DEDFRYD.

RHYBUDD LLOFRUDD.

:t>: —i dienyddio DYNES.

Advertising