Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

.Nodion o Ferthyr Tydfil.

HIRWAUN.

ICERDDORIAETH.

JNODIOJN MIN V r FOKl/D.

. CWMAFON A'K CYLCH.

Gweithfaol..

Goleu a, Ddaeth.

Family Notices

"Neuadd: BIwvfol i Dd-cdl

Advertising

Advertising
Cite
Share

j Your FurnSture will not g/ take a higrher polish than Vm 1'1: IOLDE 0Milo, I Furniture Paste I will put en, n. for all artS: tes ut ..nc!1 all rttnd. of woodwarik. iii ^3 to cteanty, t8sj-„ end ccohomlcal to 0"1;- and without Its cC¡[J!aJ on the. marfcn. A abort use of It wilg convince YOI. PS of the truth of these mm tMP&Rj&mt-* tt: U« FUNSVSTTIBR PASTE leave* P| stickiness behiiM^. THOM who h»»f tried other pre < 98 Dwations, Willi tripv wkeii a boon Ibi.. iz. Joseph- Piickersng & Sor>% Ltd., j SHefrteid. £ § CYFLWYN1 AD TYSTEB 1 MR ROGER ROGERS. LLVVYDCOED, CAN DOSBARTH HIRWAUN, Nos. Fercher, y pedwerydd ar d'ieg or mis hwn, gwelid nifer dda o wahanoJ eglwysi v Dosbarth uchod yn cvfeirio tua Lbrtydcoed'. noson lema, rhewllyd; ac ar wahani i'r parch I i'r henafgwr uchod a'i briod caredtig. mwy dymunoi iuas,ai bod o gylch, y tan; er hynv, yr oedd y capel yn rhwydd lawn, a phawb yn teimlo: ar wahan rw wasanaeth yn 7 "Dosbarth fodi eu caredigrwydd yn y gwyliau pregethu yn haeddu gwneuthur o honom hyn iddynt. < blegvd y mae eu ty wedi bod ar hyd v blyn- yddceddi yn fath. o: lety fforddolion, a 'z bobl 7 k, rr, .sydd yni rhoa., heb un olwg ar gael yn oil, sydd yn cael Ylli wastao. D\"W'iec:hr fod' rhai yn xhootl'i y 11 ai er cael y rn^^v, omd pobl ydvw y cyfryw sydd yn colliy lhi heb gael y mwy; ac y rnae cymdeithas er yn bwl yn eu had- waen; ondi y mae bywyd Mr Rogers wedi b:jd ar ei hyd yn, llawn, o vni. gweitngarwehu a hyny yn frwd. Nid, oedd unrJiyw1 beth mewn cysyiltiad a.-r achos yn Llwydcoed yn rhy" iser" ganddo i'w wne^yd er llwyddo yr achos. Bu yn, trefnu ae yn- cyfei,rio gyxia r, Band^of Hope a,'r Ysgol Sul, a mawr yw m'ntai y plant yn y gwahanol eglwysi y Sir, a llawer o honyn.t bellach. xv;- arweiowyr, vn- priodoli v cw:bl i r ysbrvdia,Lth a cferbyn- iwyd gandclo ef. iMae ganddo beiiach 32 o fiynydribedd! o wasaaia.ethi fel blaericr paTcbus a ffyddlon. Boed iddo 8 mlyniedd; eto o a, bydd ereill sydd yn ieuangaeh yn y s'wiydd yn, bared i gymeryd: ei fantell erbvn hvny. Nid heb rwystran v mae wedii evi- aecM ?r safie y m,ae }rnddi; na., y mae wed5 1 enill pob cam, o;r ffOTdd, xji narmedd anhaws- derau; ond geill ed;ych yn ol ar hynfy i gyd fel pethau a, fu, a chefyd fei ei gynorthwyon penaf; a, dyw.a'r sicrwydd svdd: ganddo na chyll mwyach mü'r safle svdrd wedi. ei hen"all ganddo. Be bendtbid pob eghrys yn y wlad: ag ua Rogers, byddati y cyllid yn ddyogel, y dyled- eacl eu talu, a chasgliad y ganrif wedi 1 0 y can' mil. Disgyn.ed ei ysbryd yn ar do ieuainc ei eglwys a'r Dos- ban byxklo i grxlyrn eto dyfu. yn ein plith^ el PwyllgoT y Dysteb at yr eg- lwysi, ateovvyd^ yn siriol a, chaloaxjg: heb eitbriatL; a. threfnwyd i'r Dysteh gymeryd y ffurf o paintings ac anerchiad; harddl CVRynwyd yn anerchiad gan y Parch. \V. J. Williams. Hirwaun (vr hWll hefyd a'; trefnodd). Fe b a,r yr anerchiad yn hwy na/r darluniau. Gwyneb ei •'garitor' Sivdd yn hon; fe a'r darluniau a/I' ddau wrfchdtirych dida;ntgŒ<;1if ga.nddy?nt yn waeth, end fe ddaw yn well eilwaith; ond y mae: hwn i bara byth, dyma.'r 'garitor.' Nid arhmyddl na bardd ydoedd yni yr anerchiad:, ond; goeod ffeithiau i lawrk—y pethau oedd Mr Rogers wedi wneydi. Yna cyftwynodd hi i Mr Rogers. Yna, gaJwyd ar Mr David1 Evans, Hir- wauo (gfKT a anrhydeddwyd vn g;ffelyb), i gyflwyn-o y darhm i Mrs;. Rogers. Dywed ai fod ganddi ran dda wedi bod: mewn gwneyd Mr Rogers yr hnl: vdvw ef. Merch ieuanc ddifalcb ydoedd ffyddlon i foddion gras er yn fOlen. Gwrta-eth ddtefnvdd hapus o ym- adrodd y diueddar Henry Re-es mai yr estyhen oreu oedd wedi dvfod, i fyny o (wreck Eden oedd y wraig. Dymunai iddynt hir ces i f^mihau, y rhoddion a hel- aeth fynediad yn y diwedd. at v dy rfa, o'u cyfoedion oedd wedi bIaenu. Yu: c}dR\n- odd' y darluin. Wedi hvn ;r-,R.yd Mr T. Gwyn Davies, Bryn Sviunc i gyH-Ayno. ddarlun i Mr Rogers. Dywedodd ei fod wedi ei adnabod fel un ar y blaen. yn dringo yn gyflym i fyny; ac nas gellid rhoddi is, na mesur ar ei waith gyxla'r Gynranfa Ganu- vn y Dosbarth, ac nad oedd y: 'gwabaixd roddion vm ddim ond dangoseg fecban o'u parch'fel Pwyllgor 5 Dosbarth iddo. Yna cyflwynodd y darlun i | Mr Ar alwad y Cadeirydd' d.aeth Mr Jones, y sgolferstr, Hirwaun. yn mlaen i gyflwync codaid o aur a gwnaeth sylwadau gogleis- ( 10I iawn. gan fanylu ar wert-h a gwasanaeth Mr Rogers. Y na cyflwynodd y god i Mrs- Rogers gyda tharanau o gymeradwyaeth, ian ei gorchymyn. i beddio, hysbysu i Mr Rogers dros byth yr, hyn oedd yndd«j. Wele yr anerchdad,:— Anerchiad1 Cyfiwynedig i Mr R. Rogers. Llwydcoed, gan, ion, ac Eglwysi, Dos-barth Hirwaun. Anwyl F r:a,w d.— Hyfryd'vvch o'r mwyaf genym fel SwTddog- ion ac Eglwysi y Dosbarth uchod; i gyflwyrio i chwi yr anerchiad, hwn1, yn qchyd1 a darlun o hon-och a ch anwyl briod, M's. Rogers, fel arwydd symd a rhywir o'D' serch atoch a'n gvverthiawTog.Kiji o'ch gwasanaeth i'r a-chos mawr yn ein pHrh am lawer o: flymxidoedd. Rtimygwn burdeb eich cymeriad. eich tymer siriol, a ch parodrwydd. a'ch* ffyddlond'eb i wasanaet.hu y Do-sbarth mewn llawer cylch. Gwyd>dom, na fuoch yn ol i'r blaenaf yn eich gofal a ch llafur yn yr eghvys gartref, lie yr ydych yn Haer.ur er ys mwy na 32am. o nynyddc-edd; ond g_da hvnv, vr pJvch wedi 1 trafferthu ac aberthu, ]la.wer er cvn.orth.wyo eglwysi gwemiaid y Doisbarth.. trwy fod' vn ysgrifenydd. a, threfnvdd v symuddadau a. gysnerwyd c bnd i bryd gan y Dosbarth i'r 'i gysnerwyd c bnd i bryd gan y Dosbarth i'r amcan hwnw. Yr ydym yn cydnabod hefyd I nery-a; we-led y CytundeO wet', cydnabod eich gweithgarweh a'ch defnyddi<ddeb trwy eich gjosoi i lan.\v amryw swyddau o ymddiried mewn cysyHtjad: a'r cyfarf-.wj misol. Buoch yn Ysgrifenydd Pwyllgcr y Genha? -th Dramor am, ireg mlynedid; yn G\farw\ vr y Gymdeithas Yswirdol perthynol i'r t 'yf- und-eb; yn aelod: ar Bwyllgor yr Y sgoI Sa>- bothol am 3 blynedd, ac yn bresenol yn :4ei- oel 0 BwyllgoT y Fugeiliaeth mewn cysvift«a«i a Chymdeithasfa y Deheudir. Buoch \,1 Ysgrifenydd a Chadedryddl (Rdarb^r y D, ac yn aelod d-os y-" Cyfajf MisoJ ar Bwyllgor y Genhadaeth GartrefdL r ydych yn- bresenol yn g;ve::thiedu dros ein CyJanod1 Mi'soi yn v Gymanfa Gyffredinol fel cy-i.arwyddvvr ar y Genhadueth Dramor. lx-:ihiwn yn, gryf y cewch chwi a'ch ajwvl briod eich arbed: gam e'eh Tad Nefol an Bynyddoe-dd eto; i wasanaetbu Ei Achos at y ddaear. Dvmunwn i chv.i nawnddyrM tawel a digwmwl; a phan y daw yr awr "i'ch haul fachludo y tyr arnoch mi y d-y naio. oes nos byth i'\v ganlyra. Ydvm. anwyl frawd. dros y Dosbarth, Hinvaun: W. J. WilliamjS (Gwedni'dot. ); David1 Evans. Morgan T. John. Seaon: John. Morgan (gwednicbg), Thns. Gwyn Davies, Alfred D. Hughes. Carn^ Bei^j. James, Edward Jou-s. Llwydcc^i: W. Margam Jones, (gweinidog), Jonatisaa Griffiths, Gethin Roberts. Cwmdar: I1d. Edwards, Thos. Williams, H. T. Step^k-.ns (Ca;m.e]), LIywydd, D. Jones (ysgolfeistr), Hirwaun, Trysorydd; Tom Perrott. HiT- wa,un, Ysgrifenydd, Diolchodd Mr Rogers drosto er hun t'i briod- yn. y modd mwvaf pur i'r Dosbarth am y gwerthfawrogiad o'i lafur. Gwrthodai edTych ar hyn fel unrhyw 4J am wasanaeth, am ei fod wedi cael llawn da I a phlesel: ya y gwaith tra yn ei gyflævDu; aT yr un pcryd, ei fod yn toddd mewn: diolchgarwch, am ludl haelfrydedd y Dosbarth wedii tori, allan rwor helaeth a gobeithio y cawn y fraint & dreulio gweddill yr oes yn fvy Hwyr nv-u gwasanaeth nag erioed, a d'erbyniwch -I;n diolchgarwch mwyaf d'iffuar-t eto am yr .m- rhegioni gwerthfawr a gy^fiw.T.-wyd1 i ri vma heno. Llywydd,wyd y cyfarfvod gan; y Pan-h. N. J. Stephens. Siaradwyr: Parclon. J. Morgan,, Bryn Seion; Johni Lewis, Aber- aman; W. Llewellyn, Pcntneddfecha»; Lewis Morgan:, Penderyn; Y/rn. Marsm Jones. Llwydcoed; W. S. Davies (A.). Price (B.). Llw ydcced a Mri. John WJ- hams. LI wyd co-ed; John Davies, Aberdar; a John Thomas, Carmel. Canvvyd solo Mr Pritchard Griffiths, a cvfaosoddwwd i'r amgylchiad gan Mr A. Thongs, A.C.. a deu- awcl gan Mri. Williams a Jones, Hirwaun, ac ymrwahanodd pawb wrth eu bodd,

-:0 CYMDEITHAS LENYDDOL PENRHIWCEIBR.