Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

.Nodion o Ferthyr Tydfil.

HIRWAUN.

ICERDDORIAETH.

JNODIOJN MIN V r FOKl/D.

News
Cite
Share

JNODIOJN MIN V r FOKl/D. GAN Eos HAFOD. Yn Festri Jemsalem, M..C. Ton. nos Fawrthi, Ionawr i3eg, traddbdlwyd anerch- iadi cynwysfavvr 0< flae.ni Cymro^doriorn y Rhon- dkiiia gaD: y Parch. T. D. Jones, Bodringailt ar 'William, Prichard, r Ymneilldwr Cyntaf yn Sir Fon." LlywyddKvyd can, ;T Henadur 1î. H. Davies, Pentre; a, gwnaed sy-hvad'au garjddo a; Mri. T. Millward, cyfreithiwr. J. Rees, ac ereill. Dydd: Sul diweddaf, cynaliodd eg!" vs Fedyddiedig Bethlehem, Trealaw, gyfarfodl- yddi pregethiUi. Deiwiswydl i wasanaethu y Parchn. W. Morris (Rho'syiirjig), Treorci; E. Edmund's. Abertawe1: a Charles Davies, Caerdydd. CYfwy^ oedfaon; gry m us; a. daeth cynirlliad-Ji-u lluosog yn ng;h,yd:. I Dydd Sadwru, Ionawr lofecL bu fa-rw y Parch. William Davies, Treorci,, wedi dy- oddief cystudd blin ia,wn. Gwelodd So mlwydd oedi,. a threuliodd hwynt er yn fort u i wasamaethjo ei Waredwr. Cefais v pleser o'i aidnabod, a, theimlais ddyd'ord'eb yn ei fywyd, Clywaf iddo fod: yn lowr. Pan; yn v cylch. hwn amlygodd d'reulio ei oriauI hamddeno! i ddiarllen a myfyri.o. Dech-reuoddl breget.hu yni henl addoldiy. Annibynol y Cymm-er. Daeth wedii hym yn weiniidbg eglwys Br) 11r ceithin, ger Ponybont-ar-Ogwy. Mae genyf adgof am dano yo trigianu yn> Nanitymorl. ac iddo fod, p wasainaeth i'r1 eglwys Annibvn- ol yriicji. Os wyf yn camsynied1 yn y peth olaf, gvvneir hyny yn anfwriadol. L Yn cyd-ddechreu pregethu ag; ef vn y Cymmer oedd: y diiweddar Barch. William i Morgan, Saron, A., Troedyrhiw, MertllY L I a'r Parch. William Wrilliams, Aberca n: Nid; wyf yn gwybed: dinn o hanes: y diweddaf erys maith flwyddi. Ti v-r.orech a chu- iadl angerddol at bxydfertnwch a rhagoroldeb yr Efengyl, daieth y tri yn weinidqgi parchus or enwadl 1 h v"\r ovddetr pani feddlyliiwyd gyntaf gan 'due am bre- gethu. Mae: yr hen drigj 1 n eu cofio, ac ma.e i, w, heniwau barcii h rjf aeddol yn eu mjedidyliaju. YIll eu hamst y gweinidbg; oedd y diweddar Barch. Joshuai Evans. Dyddi IaUi diweddaf, daearvryd yr hyn oedldl farwol elr Parch. William, Davies, yn Nghladdfa Gyhoeddtus Treorci, a chafc^ltG angladd luoseg a pharchus ia.wn. Givasaiv aethwyd gam y Parchn. W. Charles, M.A., T. Davies, Bethlehem; E. Richard's, To-ny- pandy; T. Williamis, Qydiach, Vale; a D. Rees, Cwmafon. Datganwy: amryw1 em\nhj au> gan gor addoidy Hermon. J ~1 Preswyliodd Mr Davies yn ardal Tret, yn ystod: rhai o'i flwy Ida olaf, a, ch.ymsrc-< 1 ei aelodaeth Yl] Herm >n, yr hon egl s.' syddJ dan afal neillduol y Parch. W. Charies. Ystyiid yir ymadawedig1 yn ddiyn pwyllog i, doeth. Dywedlir ei fod yn bregethwr pwi- pasol, ac yn feddianol ar ysbryd! yr Ysgrjdv yrau. Gwelir idd'o ddrirgo, i sefyllfa. Dnrl rhydeddus drwy ymdirechioni, a hyny y ni I ngwyneb anngliyfl-eusderau boreu oes. Mae erbyn hyp yn ei fedkJ, ac yno yn gcxrphwys xr. ogoniant bywyci, sef cymeriadi glan y Cr'st-1 ion. Cynaliwyd, cyfarfod darw^stol yn ardal y Maerdy nos Fercher diweddlaf, dan, lywydd- iaeth y C\ nghorwr E. Thomas (Cochfarty Maier Gaerdiydld. Gwmiaeth sylwadau an:- setol a chalonogol, a dilynwyd! ef gan nife: o gyfeilliom ereill. Llomvyd. y gwranda-^vr gan: seiniaut y delyn, ai chaneuon priodb] i'*v t,lhaiijau, gan M.r D. Eynon Davies, un o athrawon cynorthwyol Y sgol Ddyddiol v i Gelli. Mae Mr Davies wedi gwasana mewn cyfarfod cyffelyb o'r blaen, ac mat;: bleser ei glywedi yn chwareu a chanu. Mae y Parch. D. Rhagfyr Jones, gwein- idbig eglwys Gynulleidfaol Bethania, Treorci, yn' gaeth, uniwa.it,h .eto. i'w wely gani gystudd! peryglus. Clywaf y blinir ef g,,a: Lv; nag un anhwylder corphorol y trel hwn. Hys- bysdr ei fod,1 yn bregethwr cymeradwv i-aiwo. u vi aiv, ii, a ihvyr gydymdeimiir ag ef yn. ei adfyd. zI, Yr wythno-s o'r blaen, cyflwynwyd anrheg hardd a. phrisfawr. sef heilyr arian (silver tray) i Mrs. D. Davies, Blaienllechau, gynt Bodringallt Cottage, Ystrad, Rhondda, am ei gwasana,eth, a'i pharodirwydd yn niglyn ag eglwys Bethel, M.C., Y strad, am tua: d-eng mlynedd.. Bu Mrs. Davics yn athrawes ffyddlon dr Ysgol Sul, a thrwý ei charedig- rwydldi a'i phiniod. Mr D. Davies, cafcx&j pre- gethiwyr lety cysurus ganddynt pan yn gwa.s- ana-ethu, ar y Sul ac adegau ereill. J Cadearydd y cyfarfod oedd1 y Parch. Thos. Lloyd, y gweinidbg, a chyflwymvyd' y rhodd. g;werth naw punt, i Mrs. Davies gan Mr D. Jenkins, ,tr, ran yr eglwys- a'r tanysgrifwyr ereill. Dilynwyd ag ainerchiiadau dymunoi ( gan va, chyfeallion ffyddHon a siriol y; mudiad. Diolchodd Mrs Davies yn gar- edig am y rhoddi a'u teimladau da. Yn an- ffodus. m chefaris wybod mewo pryd am y cvfarfod. N osweiithiau Iau a Sadwrn.diweddaf, per- fformiwyd y gantawd gysegredig, "Brenin Hezekiah, gam gor cap el Ebenezer. Dinas,, perthynol i'r Methodistjaid, Calfinaidd. Ar- weaniwyd gan, Yir D..Morgan. Cvmerwvd rhan gan y personau canlvnol :■—Miadame n Hughes--Thomas,?vf aeres. Misses May Phillips. A.L.C.M., Dinas, a Maggie Thomas, Trealaw, fel cyfeilwwr. Yr unawd- wyr oeddent: Miss May John, R.A.M.. Miss Blodwen Thonias, TreaJaw; Mri. Henry Lewis, Nelson; a D. Williams, Penygra;g. Llywyddion, Cochfarf a. Mr Tom Evans. Llwynypia. Gwnaeth yr oil eu rhan i fodd- lonirv;d,d. Mae cryn hod, am, hen. 1-estri gleision a'u cyffelyb ganj bobl o safle y dyddi an hyn. Fel nitleln; hysbys y rhcxhlid pwvs mawT arnynt gan yr hen bobl. Mae hyniv fel yn ail; fiagum. Clywa,is fod mewn, un ty yni y Rho-nddai hen; gadair: f reichiall ac a.wrlais dros: dri chant ot oed 1 an yr un. Llwyddid: i wneydy pethau hvn ,da medirusrw^ddi rhyf- edà gan yr hen, grcfK vr awrleisioJ a chadeir- iol. J j Mae gweinidogion perthynol i Fedyddwyr r Rhondda, wedi dethoi "Amlinefliad ü Dduwinyddiaeth GristiGnogol" (Outline of Christian Theology) gan Dr. Clarke, yn fater defnyddiol i ymdirrn. ag ef yn, eu cvfarfodvdd. Dewiswyd y Parch. loan, Thomas, Gelli, i ddarllem papyr ar y benod- arweinaol nos "I' e ci ('I a Fawrth diweddaf. Hen Gymraes tua pbedwar uga,in oed vn cyfiwynoi drwy lythyr ysgpfenwyd. gan: arall ychydig o'i hanes mewn cysrudd blin wnaeth ei goddiweddlyd beth amser yn ol. Dywed- odd! fod ei phriiod a.i phi ant wedii eu claddti, ac fod yr adgof a.m danynt yn anwyl ac arcs- oJ. Ei chysur penaf yn y.stod: ei'hadechyd üedrli perthynlals: a'i. "'ryfed'do.I 0}eun1!; Ef." Preswylia mewn: bwthyrf bychan heb fod vn. mhell o lan y mOT, Sylwaf fod y dydd cyntaf .0 fis Mawrth nesaf—Gwyl Dewi; SaÜt-i garel Síylw amhvg Mae cyfarfodydd1 o wahanoI natur \ni cael eu cyhoeddi. Y tebygolrwydd yw y bydd i'r teimlad Cymrdg g} nydd"u yn. flynyddol yn nglyn a dathlu ei tnw. Dywedai henafgvvr wrthyf yr wythnq-s o'r blaiem fod tywydd oer y dyxidliau gynt wedi a,il-dd_\ chwehvl. Clywais rai, yn a,ddef ei IV 1:71 hyfrydwch ynddo, tra gwuai v mwvafrif gwyno da n deamladau dwys yn herwydd ei rewynt dwyreanaol. Dym-a brawf" arall Inai" nid yr un peth sy'n ateb pawb. Mae gan: y llwyrymwrthodwyr le i laiven- hau yn y gyfraith newydd. C'awn rai easoes wedi crynu rhag go-ddef ei chanlyniada.u. Mae mesurau divwgiiadol yn eniU cefnos- aeth, -0:-

. CWMAFON A'K CYLCH.

Gweithfaol..

Goleu a, Ddaeth.

Family Notices

"Neuadd: BIwvfol i Dd-cdl

Advertising

-:0 CYMDEITHAS LENYDDOL PENRHIWCEIBR.