Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

Marwolaeth Deon Howell.

---Camgyhuddiad.

RAMOTH, HIRWAUN.

Advertising

Nodion o Rhymni. I

News
Cite
Share

Nodion o Rhymni. I Mae hen Gymry Glan Rhymni yn svrth I io i'r bedd yn gyflyrn y dyddiau hyn." YI I union ar 01 yr hybarch George Owen, ar I dalar wyth deg ac wyth, dyma ben drig I ianydd arall i ffwrdd o'r enw Philhp Beaven, Pnil Carno,' fd y byddis yn e I alw, yr hwn oedd ar fin ei wyth deg. Cy- farfu ef a'i angeu mewn ffordd anymunol ¡ iawH,-yn hwyr, cyn myned i'w wely, aeth allan i r ardd, a i gochl dros ei ben, a rvw- fodd syrthiodd i'r afon sydd yn goiclr troed yr ardd, a chymerwyd ef ymaith gyda y 11 if. Nid oes neb i adrodd yr hanes y modd y bu arno oblegyd pan y caed ef tranoeth, nid oedd ar ol ond y rhan farwoi. Chwythai yr ystorm yn gryf, a thebyg mai bono a'i gwthiodd i'r llif. Bu yn wasan- aethgar i'r cwmni fel balier a gaffer haiiers drwy ei oes, nes i'r ddeddf newydd ei daflu ailan. Gwr gonest yn ei waith, a diniwed i'w gyd-ddyn fu ef. Cymerodd Mr Bedlington, hen oruehwyliwr' tan- ddaearol y cwmni, ato un waith i geisio ei ddysgu i ysgrifenu er mwyn cadw cyfrif bechgyn y ceffylau ond methiant aeth arno, ac nid oedd bosibl ei gael i adnabod y wyddor. I Beth yw y lythyren hon heddyw, Phillip ? meddai Mr Bedlington. Dwn i ddim, os nage parting,' meddai y dysgybl. I Wei, beth yw tion ? Parting dwbl, myn d J,' meddai drachefn. Rhoddodd hyny deriyn ar y gwersi. Cefais !aAer o hanes Rhymni ganddo. Heddwch i'w lwcA. Nos Lun diweddaf, yn yr J-lall, mwyn- haodd y Rhymniaid gyngherdd y flwyddyn gyda y dadganwyr tan gamp, Miss Maggie Dayies, Madam Juanita Jones, Mr Thos Thomas, Mr Emlyn Davies, a Mr Harry Evans fel cyfeilydd, a Miss B .cksheen Wood gyda ei chrwth. Cymerwyd y gadai uwchben llon'd y neuadd gan Cadben Edwards. Gorfu i'r holi ddad- ganwyr a'r grythenyddes ufuddhau i'r encorio ar yr holl ddarnau, a gwnaeth pob un ei ran yn deilwng o'r Albert Hall, Llundain. Gall y Rhymniaid ddiolch i'r Cor Meibion am y wledd ardderchog hon ac y maent yn dymuno ei llwyddiant yn y dyfodol am ei anturiaeth wrol. Blin genym orfod cofnodi marwoiaeth M rs Jones, anwyl briod Mr D. B. Jones, y Terrace, a, phrif oruehwyliwr shop y cwmpeini. Yr oedd y foneddiges yn meddu rhinweddau goreu y natur ddynol, a'i charedigrwydd yn ddiclerfyn. Hanai o un o hen deuluoeld ardderchog Rhymni, ac yn fam i Mr Tom Jones, M.A., Pro ffeswr yn^Athrofa Glasgow Cw .sanaetb° wydyn ei hangladd gah y Parch. B T. Evans. Pwy nos, yn Ngbymdeithas Lenyddol Brynhyfryd, dan lywyddiaeth y P",rch B T. Evans, cafwyd darlith a'i llondd o athrylith ar 'Peter Williams,' gan y Parch J J Williams, Moriah. Bu Cymru Fydd, Carno, nos Fa wrth diweddaf, mor garedig a chynal eu cyfar- fod diweddaf gyda mi, yn fy l,lyfrgell a chafwyd noson hwyiiog gyda 4 Daniel Owen, y nofelydd enwog Llywyddwyd gan y Parch T Powell, ilywydd y gym- deithas. Daeth Cor Ebenezer at eu gilydd nos Fercher, i fwynhau cwpanaid o de a dan- teithion bras. Yna hwyliwyd am gwrdd blasus, dan lywyddiaeth Mr D B Evans. Cafwyd can ddoniol gan Dewi Carno ac Eos Corwen ac adroddiad gan Mr John Owen (Minffordd). Siaradwyd gan y Mri Dl Davies, D1 Thomas, 01 Jones, T Harris ac M Richards. Yr wythnos hon, dyma raglen odidog Eisteddfod Cadair Gwent, Rhymni, allan o'r wasg yn sionc a golygus, ac ynddo wledd fras i tilant llen a chan am y lJun- gwyn nesaf eto. Gwelaf fod gwobr y gadair am bryddest Gardd Eden' wedi ei chodi i 5p a gwobr y corau cymysg i 50p. Beirniaid braf—Parch Ben Davies, Mr Emlyn Evans a Mr Harry Evans. Mae Mr Edwards (Ap G(yrch), y Terrace, Rhymni, yn barod i ddiwailu angenion y beirdd, cerddorion, a'r cantorion, a'u gwala o ragleni. OWAIN GLYNDWR.

- HIRWAUN.I

CVFARFOD CHWARTEROL,

DASIWEINJAU.

YMWELMD CENHAUWR

Brynaman Prize Drawing

Achwyniad yn erbyn yr Y sgolfeistri.

Damwain Angeuol yn Pantyffynon.

Y Fasnach Alcan yn Adfywio.

Cyfnewid dydd y Farchnad.

..:o, ABERDAR.

Advertising