Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

Marwolaeth Deon Howell.

News
Cite
Share

Marwolaeth Deon Howell. -0- Collodd Cymru un o'i thywysogioT yn marwolaeth y Deon Howell. YndJo ef dystawodd uno'i phregethwyr msvyai hyawdl a gwladgarwr twymgalon — allai ysgwyd oddiar y Ihvyfan ei genedl a chyfaredd ei ddoniau tanllyd. Efe oedd y pregethwr Ymneillduol mwyaf yr Eglwys Sofydledig yn Nghymru. Nid oedd ef erioed wedi ymgolli yn llwyr mewn clerigaeth gwasan- aethai yr Eglwys fel cyfrwng iddo i wasan- aethu cylch eangach nag oedd ei muriau rhagderfynedig hi yn ganiatau. Nid oedd ei wasanaeth yn llai gwerthfawr na llai cysegredig am iddo frashau ei lwybrau a dynoliaeth ryddfrydig. Ni wnaeth un ym drech i ddileu argraffiidau boreuol, y rhai oedd yn sicr yn rymus ar yr aelwyd fendith- fawr ei magwyd. Tyfodd yn nghanol awyr- gylchoedd Gymreig, ac feailai y gall Cymru fod yn ddiolcbgar am wasanaeth mar genedl- aethol, o herwydd iddo ef orphen ei addysg yn y Fenni cyn i ddylanwadau offeiriadol coleg Llanbedr flaendori ei ddoniauCymreig brigog. Yr oedd y Fennj yn gyrchfan Gymreig enwog. Yr oedd prif noddwyr llenyidiaeth ei dywysogaeth wedi gwneyd enw y Fenni yn anwyL Ni chollodd Llaw- dden ei afael ar Gymru wrth ymneillduo i wasanaeth yr Eglwys, a drwy bob cyfrwng ni chafodd ef amser i ymgolli mewn ymra- faelion a'r bobl. Tyfodd i fyny yn nghanol amgylchoedd llenyddol, a diau y gallasai wneyd enw iddo ei hun mewn llenyddiaeth [ om b'ai iddo ddewis gwasanaethu crecydd Cymru yn hytrach. Ond yr oedd ei nawdvl i lenyddiaeth yn werthfawrdrwy y biynydd- oedd ac yn ystod y dcng mlynedd diwedd- af yr oedd gwel'd a cblywed Llawdden ai lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol y fath, fel yr oedd yn debyg i goelcerth o wladgar- wch, a deng mil o Gymry llengar a cherdd- gar yn twymo dwylaw llonder yn ei wyddfod Gallai g'odfori ei genedl heb wneyd hyny yn fin feddal, ar mae argralfiadau pavhao'l ei areith.au yn brawf diymwad o'r fan yr oedd- ent yn d'od. Bydd ei fanvolaeth yn fwlch mawr yn nghysylltiadau Cymreig yr Eglwys, yn ogystal ag yn mywyd cenedlaethol Cym- ru. Pa Gymro ystyriol na ddarllenodd ei erthygl ar Brif Aigen Cymru," yr hon a ymddangosodd mewn amryw o gylchgronau a newyddiaduron, ac yn eu plith y DARIAN, Icnawr laP ac yn ei di weddu yr oedd y sylwadau t rawiadol hyn, a deimlodd llawer yn ddiau fel cysgod niwl-oer. yn ymdaenu drostynt wrth eu darllen Dalier Sylw—pe gwybyddwn mai hori | yw fy nghenadwri olaf i'm cydwladwyr ar byd a lied Cyrr-ru cyn fy ngwysio i'r farn, a goleuni tragwyddoldeb eisoes yn tori dros- | wyf, dyma hi—sef mai prif angen fy ngwlad [ a'm cenedl anwyl ar hyn y bryd yw—Ad- fywiad ysbrydol drwy dywalltiad yr Ysbryd Glan, | Nefoi Jiwbil, Gad im' wel'd y borett vawr Yr oedd angerddoldeb nyclweddiadol yr awdwr i'w deimlo ynddynt ar y cyntaf o Ionawr, ond nid oedd y dwysder proffwydol i'w deimlo hyd heddyw. Mae ein Cdnedl yn dlotacb heddyw o'i farw, ond par ei cnw peraidd, a'i wasanaeth gwerthfawr, i gadw yn fy\v bethau goreu y ddaear.

---Camgyhuddiad.

RAMOTH, HIRWAUN.

Advertising

Nodion o Rhymni. I

- HIRWAUN.I

CVFARFOD CHWARTEROL,

DASIWEINJAU.

YMWELMD CENHAUWR

Brynaman Prize Drawing

Achwyniad yn erbyn yr Y sgolfeistri.

Damwain Angeuol yn Pantyffynon.

Y Fasnach Alcan yn Adfywio.

Cyfnewid dydd y Farchnad.

..:o, ABERDAR.

Advertising