Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

TRO YN Y GOGLEDD.

—: o: THE LITTLE "TOTS" THRIVE…

,-1— :o:i RHYBUDD I FERCHED.

EISTEDDFOD NAZARETH.I

--:0:-YR AGORIAD I INDIA.

YR ARCHESGOB NEWYDD.

-:0:-BETHLEHEM (M'.C), TREORCI.

-:0':-Y BODDIAD YN YR AFON.

-:0:-DIANGODD Y CI, BODDODD…

Advertising

Advertising
Cite
Share

I Marw a # Raid I Bawb ag sydd yn dioddef oddiwrt Y y tlcfyd marwol ac enbydus Y Dropsy j us a* chymberir y PeJdygîniaeth bwrpaso tuag ato mewn pryd Hughes's Dropsy Pills ydyw y Peddjrginiaeth fwy f bwrf^soi a Hwyddiastts a we!odd y byd erioed at y deiyd petygtus ae angeuol hwn. Y mae o'r pwys mwyaf i bob Dr. a Dynes, Mab wu Perch, ag sydd yn dy- oddef oddiwrth Dropsy Dwfr a Dropsy Wy lit ra m fecH fRngoenau gymeryd y Pilis Hynd hyn fetty sit Dropsy Ddwfr a Dropsy Wyo. Gyraberer Hughes's Dropsy At y Grafel a Pocn yn y Cela jajsqyCra Hughes's Dropsy Pills At Diffyg Dwfr a Poen yr Arenas Cymherer Hughes's Dropsy Pills At Chwydd yn y Bol, Coesau a'. Traed Cymherer Hughes's Dropcy Pilla, At Tewdra Afiach Cymherer Hughes's Dropsy Pills At Gwynt y Cylta ar Boft ymheyef Hughes's Dropsy Pills A Asthma. Diffyg Anadl, Cymherer Hugbes's Dropsy pais At jeoen Pen. Corffrwymedd Cymherer Hughes's Dropsy Pills Y MAE HUGHES'S DROPSY PILLS" wedi iacbau canoedd lawer drwylr ag mlynedd diweddaf, ac y maent ya peru syndod yn ddyddiolyn eu hefFeithioirwydd gwyrthiol mewn lawer o acbosion m oedd wedi eu rbodJi i fyny gan y Doctorosid. Y maent yn gwneyd Daioai i 8Mb, aa fe ddyiai pob Dynes eu cymeryd yn ach lysurol Rhodder Prawf Arnynt, Ar wertta gan bob Che- mist a gwertfawyr Pa tent Medicine am Illi, 2/9, 4/6, neu danfoner eu gwerth mewn P.O. neu StMnp, at Y Gwneuthurwr JACOB HUGHES, M.P.S., L.D.S. Manufacturing Chemist, Peoarth. Gofaler wrth brynu gael gweled fod y Trade Mark achod, sef Ilua Diamond ar bob blwch. heb IIJn Rid yw yn iawo. TTT Gelyn Penal n y Corff Dynol ydyw Clefydau y FWst a'r Yagyfeiot. Y nsaent yn lladd ea niloedd yo flynyddol. Yr unig Peddyginiaeth tuag at Wrth- sefyll Ymoaodiadau y Clefydau hyn ydyw meddygyn a ddarganfyddwyd yw Gwynoo y Mor o Norway, yr hwn, mewn uodeb-i Extras o Lysiam o Ian Mor y Patiflic oddir mewn pofcetau o daa yr enw X Sea Weed L-. ung= Life y Peddyginiaeth hon ya Wyrthio yn eta heffeithioldeb at Peswch ac Anwyd Bronchitis, Asthma, Crygni, Dolur Gwddf, Diptberia, Pas, Whooping Cough, Catarrh, Influenza, Ac yn nodedig at Rhagflaenu y Darfodedigaeth. SYLWBR-Mae Sea Weed Lucg-Life mewn gwirionedd yn Peddyginiaeth heb d fath, Mae pob dose yn gwneud PaiotiK Mat yn gyfaddas i bob Dyn a Dynes o bob cedran, ac hefydi Blant mawr a bach. SSF* Rhoddwch Brawf Arno. RHYBUDD—Wrth brynu, gofaler cael yy enw "Sea Weed Lung- Life" ac enw JACOB HUGHBS, yn llawn ar bob potel. Heb hyn, twyll ydyw. Na thwyller chwi i gym- eryd dim arall, eithr mynwch gaei yr un iawn, Ar werth gan bob Chemist a gwerthwyr Patent Medicine am I/I. 2/9, neu dacfoner eu gwerth mewn Stamps aeu P.O. at y gwneuthurwr- JACOB HUGHBS, M.P.S.. L.D.S.. MMofaotwtoi fCbemist, Petaflk GAmWB.