Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

TRO YN Y GOGLEDD.

—: o: THE LITTLE "TOTS" THRIVE…

,-1— :o:i RHYBUDD I FERCHED.

EISTEDDFOD NAZARETH.I

News
Cite
Share

EISTEDDFOD NAZARETH. I ABERDAR. Englm: "Y Llosg-fyri^dd." j 9 o englymvyr, vn rhaaiu- eu hunain yn nauuiol 1 adau dd^baxtn. y Yn Dos, II y mae John, v Gwas j I taliain.; a, Banld: Gwyn Glew o Bnddi y Glyn. Rhaid i'r tri fi-vii, fyned i Ysgaj Farddbl Dafydd' Morganwg am y gweddidl o'r gauaf, i edrych a eilir t>ei>rd*i o honynt. Yn Dos. 1. y mae Un yn Cuddio Mewn Cad dug, Mabon. Dychry-nediig, Homo, Svn- eddg, 1902. Y rrae pob un o'r englyndcn hya yr» d;ei .s:gr o Cesrodlaf th- ai: cafodd eu gwac"1" «u g^obrvvvo yn. ami- j ach na.'u gwell; a tb no waith tydd1 petv dierfynu pa un yw y g or gocemon,. j Ma boa—Gallasai y I linell gyntaf fad yn fwy ystm-th vwrth dynu y gair 'dig5 allan, er fod1 y prif-feirdd! fel Hvrfa Mow yra arfer aceniad: trwstaI11 fel yna. Englyai barddonok Un yni Cuddiio Mewn Cadduig.-—Ma» yn •h}-nodi i engh'n^T mor iai-c-hi olfwng y rhag- want air y chweched sill, yn He ar y burned, fel y gcl'ynia.'r dd^eddif. GIld gall ei symud yn hawdd. Yn, JI-e (J'i enau e: rfiwy<^i„" biiasai "a chwyda" yn lJawTI mox ramagedol a IJawer mwy dymunol. Llinell gsunpus yw "Hau in*, yn niwl angeu wna," ond aid yw y fugr o hau 5:t1\ cael e? ddaJ i fyny yn dda. yni y ilinell mesaf— "A'i lif o daw a lafi hau a! Hit. Mae son: am "fwrw bar a ar wyneb y dyfroedid," ond! nrid hau. a, Uifeiriant. Synie<lig.—Englyn. cryf a 11a,wn c'r testyn. Gresyln fod. y ddwy lineH- olaf heb fod vn oigyhyd eu hesg-eiriau: "Er golwg daw, berw'i gal on, Hylif dig, yn loewaf don." Y mae; y na.ill yn, wy th, ar HaJS yn saith, sill. Tebyg mad y gair "berw:" a gamanreinaodd yl bardd. Mae'n wir v cyfrifir gedriau fel 'berw, marw, chweTW/ etc., yn un siltj ond pan ychwanegir llafariad atyntt y maenit yn myned! yni ddwy sill, ex engraifft: chwerw-—■ chwerwi. • Felly y mae yr 'i yn yr englyni •wrth ei gysyHtu a ''berw' yn gwneyd irhyng- ddynt ddwy sill. Oni ba.i,i amryfusedd., buasai, yn nies yn mlaeni Dychryœdljg.Eng.lyn cryf o- fefidwi. a glan ei gyuighanedd. C'r wed genym: 'mymwes' na 'monwes,' er fod: rhai yra defnyd«ii;o y ffurf OOT};()i; ond rheswm y banckl fyriiychaf, dros dtlefnyddio ffurf anngh}Tiefin i air yw achub pen y gynghanedd. 1902.-—Nid ydym. yn hoffi y gair "car) ar ddeohreu yr en g] yn "Caf anariÍ y IJosgfynydd. n Yn; He-— 6' "Ei rwth. safn anferth y sydd," @ rllenai, "Ei rwth safn yn anferth sydd'1' ( yn fwy ystwyth a dymunofl. AT wahan i'r pethau a: nodiwyd, y mae "1902" yn tynu vm dyn am anrhydedd yn 1903. Homo.-Y mwyaf didramgwydd a llawnaf o feddwl yw Homo; er y gall rhy-wrai achwyn am nad yw y testyn i fewn yn ilythyreniol. Y mae yni dtefnydclio i farddbni ar y testyw, a. hyny mewn modd hapus, ac nidi i gadw i fyny hen arferiad. Dyma?r englyn Ow fyny did'! llosgfa anian,-—o'i. enau Erch didiniystr yn allan; Ty-wynydd tir, ta.enydd1 tan. Ei dwrw foddta'r da ra n, Wedi bod yn hiT bwysoi rhwng "1902" a "Homo," y niae y fantot yn troi yni ffafr Homo. Yn gywir. AB HEVIN. Y Gareg Filldir (4 penill). 8 0 gyfansoddiadau. Ceisiw-n sy-hvi ar- rnyint yn ol eu tcilyngdod cvmharoL ercus.—Cam efdifai ei chelfycMydl, dagon testynol, oDd braidd pi ddindwed ei bardd- ondaeth. Pererint Unig.—Chwaer i'r gam ddiwedtl- af- Hoffaf y pedair Ilinell gymtaf yn v penill oJaf. Ei Hefelychydd.—Dipyti yni llac yw hon hefyd, o ran meddwl. Nid yn hoffi'r mesur, ac nid, yw yr awfdwr yn gwneyd. rr\*f- iawndler hollol ag ef ychwaith: dylai cLiwedd y ditydedd1 Idnell gael ei ateb gan odd yn nghanol y bedwaredd linell; a'r un, modcf diwedd y seithfedi a chanol yr olaf—camys triban Morganwg wedi ei, ddyblu y w pob pea- ill. Noryb.—Yr un petb sydid genym i\vl ddVwedydi wrtho yntau. Yr UJT mesur hefydJ sydd) ganddo ag "'Efeiychydd," ond! y niae wedi bodl yni fwy gpfalus lie mae y Hall yn dddffygio]:, Dyni air Daith.Mae gandd:o ef ragorach cais i osodi allanj weith.fawj-edd! y gareg fill- dir. Llesg.—■Teimlwn: yma. yn mhresenol- dfeb un, allad wneyd well ould cy- r^eEryd' mwy: 0 amser. Erbvn d od; i'r pendll olaf, ymddengys fel pe heb ragor i'w ddiweyd, a.c yna ail-edirydd syn- radau wedtt eu gosod allan eisoes. Y mae y I gelfyddyd. yfntncdie.diig a lans: nidi pawb sydd: y nl gofalu am: odd y Ilinell gyntaf a'r dryd-- edidl, fel y gwna! 'Llesg. Penill campus yw y 3ydidi. Hoffwni y; llinellau a. gan-lyn. a. geir yn ystod y dairai: "Dy garedig wymeb llwyd' ac Yn dy unfa 11. yn dy beddl" Judith.—Saesncs. Mae mwy o feddyl- f garweh yn Judith, fel dkhchoilli, nag: uni YTl: y gystadicuaeth. Ond ffilWY priodol fuasent fed myfyrdbd ar ddSwexid blwyddyn, gan gymtesyd y gareg filddiir yn ffugj'T, ac nJÍd yn dtestyn- Dyna ddull y bardid newyidd, er nadl ydym yn ei gymeradlwya nriewr, cvstad- ieoiaech. Y Lae y farddonies hon o'r un vaed a'r awcEB Hir, a swyn y pa ya tyuu. Ond rnaer gelfydccydi yn ddifrifol o didh-wg- diffyg airali yr ymorchestir j-nddo; weithiau ga.n raj.. Tdegraph Post.—Y mae y gan hon. yn ryn.vyc. me. Id ] au at rhagcaiaethau Hawer u'r goieuoax, ya cdidramgwydd> ac yn lan \"n miiob ystyr. Ni phetruswu: ei famru yn; oreu yn nghystadleuaeth Cadair Nazareth, Aber- dar, Calan Ionor, 1902. Ar air a chydwybod, AE HEVIN.

--:0:-YR AGORIAD I INDIA.

YR ARCHESGOB NEWYDD.

-:0:-BETHLEHEM (M'.C), TREORCI.

-:0':-Y BODDIAD YN YR AFON.

-:0:-DIANGODD Y CI, BODDODD…

Advertising