Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

." Wedrcsia.-Gomer Jones,…

< PENOD VI. j

:o : EISTEDDFOD T ABERNACL.…

!COROXT CYMDEITH AS VR 1AITRJ…

RH'EOLAU CdYMDElTHAS YR IAITH…

Advertising

0: !H UN AN LADD I AD MIlAYR.

I I-:0:! UN TROWSUS RHWNG…

: o: Y Rhagolwg Wleidyddol.

Advertising

Advertising
Cite
Share

AW ML Quinine Bitters Gwilym Evans. -:0' Y Feddyginiaeth DEULUAIDD DDIGYFFELYB. Mae pawb yn ei cbasunol, Nid yw byfli yn siomi, Riwdd rieartb i'r gwan, UININB A mwynbad bywyd i bawb Meddygindaeth Bur, Sicr, Dyogel, Llwyd^ ianus ac Effeithiol vdyw. BITTERS GWILYM. EVANS NID YW BYTH YN SIOMI.. Cymeradwyir gan FEDDYGON, DADANSODDWYR, A FFERYLLWYR. A chaiimolir gan bawb sydd wedi, rhoddi pmwf ami fel Meddyginiaeth Oreu yr Oes at DDIFFYG TREULIAD, DOLURIAU YR AFU, GWENDID GIEUOL. A phob math a Wendid. Y mae yn gwelht Dnluriau a Chiwyfau yn yr Ymysgaroedd, Arenau a'r Aiu, ac yn feddyginiaeth sicr iddynt. rrsns LAETHAU. 14, Montague St., Edinburgh, fcihagfyr laf. Foneddigion, — Byddwch cystal ag i mi yn ddioed botelaid 4/6 o BETTERS GWILYM EVANS. Cymerais bedair potelaid y gauaf diweddaf, a gwnaethant les mawr mi.- Y r eiddoch, S. JAMES. Bitters (iwilym Evans K.v *-r l Bronant, Aberystwyth, ——————— lonawr 27ain.. Anwyl Syr,—Rwyf wedi gwerthu mwy QUININE BITIERS GWILYM EVANS. y flwyddyn ddiweddaf n ig unflwyddyn o'r blaen. Mae fy nghwsmeriaid yn rhoddi canmotiaeth uchel iawn iddo. Dymunaf arnoch anfon i mi gyftenwad newydd. Yr eiddoch, JOHN WILLIAMS, Bitters Gwilym Evans Penuwch, Ltangeithio, Hydref 23ain. Anwyl Syr,-Mae amryw aelodau o'm teulu yn wanaidd eu biechyd, yn enwedig un o'm merched sydd wedi tyfu i fyny yn dal iawn. Mae yn dioddef yn awr oddi- wrth ddiffyg anadl ar ol yr ymdrech leiaf wrth ddiiyn ei gorchwylion. Byddai" ya cadw Quiuine Bitters Gwilym Evans bob amser yn y ty, gan fy mod,yn credu ei fod yn gvvneyd mwy o les 1'm plant na dim a gawsout erioed.-Vr eiddoch, (Parch.) D. W. JONES. Quinine Bitters Gwilym Evans RHYBUDD. GOCHELWCH DWYLLWYR. Y mae poblegrwydd a llwyddiaat cI* gyffelyb y meddyglyn, rhagorol hwn wedi temtio amryw i gynyg efelychiadau diwertlj 01 hono i'r cyhoedd. Gocheler y cyfryw efelychiadau. Edryehwch fod enw Gwilym Evans ar bob Label, Stamp, a Photel. Gwerthir ef mewn poteli, 2s 9C a 4S 6C" Y' un; blychau yn cynwys tair potel 4s 6catm, 12s 6c. I'w cael yn mhob man, neu dani-os* ir ef yn rhad amy prisiau uchod drwy y post yn uniongyrchol oddiwrth y perchemlOft ion:— Quinine Bitters MANUFACTURING COMPANY, LimTED, LLANELLY, SOUTH WALES. t. Prif Oruch,wy|i)vi5 yo AmericaMr R. E WILLIAMS, Plymouth, Pensi.