Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

." Wedrcsia.-Gomer Jones,…

< PENOD VI. j

News
Cite
Share

< PENOD VI. Dranoeth, ar ol dychwelyd o r Pla&llwyd^,1 teimlai Price yn bynod' ddedwydd; gwenai dtrwy 'r dydd yn gy son. Yr oedd v-n by nod svoanc symudaici hegiaxi gyda rhwyddineb assarferol, yn fwy feMy nag y gwelwyd ef yn ngbof nteb byw nid oedd dringo y 'co-unter' ««d gorchwyi dibwys iddo; symudai y cadeir- iau, os byddai angen am hyny, ar darawiacl amrant rhedai i gwr pedlaf yr adeilad fel 'train' pan y gelwid ef yno gan y cwsmenaid, a dychwelai yn ol eiilwaith 'at the rate cf ten miles an hoair/ yn ngbyfeiriad y dirvvs: a, h vn" mOtf chiwym nes ta,ro ei ben yn ei er- byn, gan. ei fod yn methu sto > pan yr hoffai, oblegid anystvrytbder ei <; esau; ac er fod pob cwxmer a ddeirai i'r soip yn tystio yn didifloesgni fod yr hm yn hynod' oer, nid oeddi cf jtu hollol c'r un f am a,, hwynt. a'r aebos o hyny iv b' icdoli i'r ffadth bwysig ei fad Q ran ed fe*Mv.l yn symud, bynv, a bcdi o flaca y tan glo yn hen iragin y Piss, yn iighrvvm-na ei anwyl Gv-' -n k>len, ac felly yn methu a ch.ael haem. 1? ts, i sylwedidbli peth- an aragylchiiadol, meg-is oemi yr bin. Yr oe.OO¡ yn gailu pwyso y siwgr yn well rag y gwelwyd ef yn gwneyd erioed, a mawi gan- modidl ei alhiaedii yn y cyfeiriad hwn gan: ei dad, a thystiai ei f am hfjfy,]! yn arwycSdbcad y boreu hwnwi, fodi Price "yru imprwA'o. Sytbrai pawb. a. ddeuai i'r siop ar y cyfniewid- iad rhyfedd hWDJ yn agwedd Price, a theirralai y ntau ei hian mai gorchwyi hawr'd oedd gwesw y dwthvra h^mw. Pant yni nghanol y (lawenydd hwn. wele rynrun yn dyfod i fewn i 11 mop yn ddisymwthi, ac ndd oedd y gwr x-Tv neb llai na. gTras bach y Plas. "Wei. Tom, 'machs^en i," ebad Price, "ti sydd yna ?" a gwerwxid y Uefarydd yn svvynol ar y gwr bach. "I-e, Price," ebai Tcsn yn o-l; "dewch a .si wgr a the i mi." I "AUright, Tam; eistedd yn y fan yna tra.1 fvddaf )m, eu gwneyd yn ba.r. « a rboddodd I P:r,i/e lu o felusion ididbi "Thani you. sir," ebai'r b) clian. Gwenodd Price yn fwy serchog ar y gWT bach nag o'r blaen, pan y dywedodd y gair "syr" j ac 0 fel yr hoffai, i Gwendolen fod yniO yn gwrando y gair bach uusill hwn; buasai yn sder o'i garu yn fwy o lawer naJg o'r blaen. Fed y byddai i Tom ddweyd gartref ^mai dyna un caredig oedd Price y siop." ac er gwneyd! ad-daliad i-ido ar y 'syr,' -rhodd- odd Price ddyraiad arall o felusion, iddlo. "Ah!" meddai Price yntddo ei hum, "gwn beth a wnaf v tro nesaf yr af i'r PI as, mvnaf gatel Tom, y gwa-s bach, yn ymyl y ffenestr pan fyddaf yn 'cnocio': rhoddaf felusion ididb, yna 'thank you, sir'; clywa Gwendolen; yna. 'all right' Ni fu Price oixt ychydig i- .wn o amser yn gwneyd y cyfan yn barod, fel y byddai i'r gwas bach ddweyd wrth Gwendolon mai dyna "fahegen handy;' oedd. Price y Siop, fel pe buasai cysylltiad rhyf- ecUdbl yn bodoli rhwng paeio te a, siwgr. y'n gyflynii ag enill serch. ), "Sut y mae Gwendolen?' gofynai, Price; ac O! fel y diychlalmai ei galon pan yn rhoddi y cwestiwn i Tom. "Y rnae yn burion," ateba.Tr gWT bach, "a dywedodd, wrthyf am ei chofia atoch." Nid c'edd rhalli dcldweddaf y frawddeg yn gywir, b J ond dywedodd Tom- hi, er cael rhagor o felusion. "D'wed y gwir r: ebai Price, gan ymtsythu fel rhyfedonod, ac agor ei ben fel pe buasai yni myned i lyncu- camel, a'r wen air ei wyneb wedi cyrhaedd yr edthafbwynt; "wed- odd hi, hyny, yn wir?'" "Do, do. Price," ebai Torn. Gyda hyny, collodd Price ei hunandywodr- aeth, a ffarwelioddJ ei 'bolion' un. foment a llawr y siop; a chafodd ei hun:, pan, didtegyn- odd o'r uchelder, yn nghanol y bbveh wyau oedd yn \myl. a gwna^th 'havoc' ryfeddol ar y trugareddau hyny. Ed'r}cbodd, gan w-enu, arci draed, a meddyliai, gan. wenu yn fwy fyth, y buasai yn well ganddo gael cyn- wysiad yr wymJ; yn ei fol, yn hytrach nag yn ei esgidiau. Y n fuan. ym.dbech«dd gael ei draed yn, rhyddi o'r "blin gaiethdwed- hyn"; ac yn yr ymdrech, llithrodded dtoed. ddelieu, a c hast odd. ei hun y foment nesaf a'i betnglog yn arg\ hoeddi llawr y siop o'i galediwch; ond y mae yn hyirydvvch geny mi hysbysu na, dder- byniaddi ei gorff yr un niwed. Rhoddodd felusion etc i Tom am beidia hysbysui Gwen- dJo'en o'r fPaith iddo svirthio1; ac, aT ol dHveyd hefyd wrtha am ed gofto yn. 'fawr' at Gweaadolen, fel pe buasai heb ei gweled! e.r's deng mlyneddi, a,eth y gwas, bach o'r siop, gan adiael Price yno a grwen ar ei wvneb. O w

:o : EISTEDDFOD T ABERNACL.…

!COROXT CYMDEITH AS VR 1AITRJ…

RH'EOLAU CdYMDElTHAS YR IAITH…

Advertising

0: !H UN AN LADD I AD MIlAYR.

I I-:0:! UN TROWSUS RHWNG…

: o: Y Rhagolwg Wleidyddol.

Advertising