Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

." Wedrcsia.-Gomer Jones,…

News
Cite
Share

Wedrcsia.-Gomer Jones, j 3SEU YR YMG.YRCH GARWRIAETHOL. PEN OI> V. | Gawsom, Corner y nososn bono y dywed- oddi Dafycld Jones, y Cwrt, wrtho y geirdau rhyfetki a thorcalonus inewn cysylltiad a. "charwriaethi Price a, Gwendolen." Aeth i' \Jy yn brusdd, ac m chysgodd' am briau iddo fywedi yno. Dranoeth a, ddlaeth, ondi nidJ aeth, Gamer allan dr ty o gwbl; arcisoddi i fewn i ddysgu r: tosg roddodds ei feistsr. ididoi d'w meLstrold yn ystod y gwyliau. Eisteddad mewn ben gacDair-fredchiau cldferw, fawr, o flaen tan glo yn y gegin, a'i draed ar y pentan, ai "diwyn yn y liyfr," sef Gra-in-, adeg Saesoneg (Leamki's). Edrychai dxos y ferf weathirediol "to love," a svvnsiai yft ami iawrif y 'present: tense, indicative mood,' (i) I love. (2) Thou lovest, etc. A; dirwy y perscmu cyntaf a'r ail,, set y rhai iiichodl; ac O! fel y dVmnnai i hyn fod yn ( wdrione dcf> am Gwendolen ar- yntau, a dych- lamad ed galon gon. lawecrydd1 wrth fedidwl am yi posibirvvyddi iV dkijmaimdaidi dklkxi i ben. "I IOUT, thou lovest," cba-i. laweroedSdi 0 wedth- iau drosodd a -throsodSd, a hyny yn y fath hwvi. yn mron a phe buasai yo dYblu a threblu, tin o ber emyn.au PaJitycelyn. Nt fu neb erioedi yn ymhyfrydu nroy me\vn dysgu grainadeg nag; yr oedd Comer y dwth- wn hnww; yr oeddi yn gatliu ■mynadi i feswn i'w yshryd yn y "present tense, indicative mood, of the verb," "to love." Ar ol aros gyda'r rhilf uriigol fel hiyra, aeth at y rhif luoso0"—"We; love" a. dyma for o heddl yni 0» •> 11 Ifo edlwaith i ysgafnhau y, fron. Tra yr oedid fel hyn yn ynvMu'yru yn y gwaitb bendigeddg: (iddb ef) o ddysgu gramadegi dywodd r) wTm: YNI cura wrth y dim; a phwy oeddi all an ondi Wil y F din, ai diaiu asyn, yn nghydJ a cherbydi a'i lonaidi o flawdw "Ti, WJ, sydd )ma t" ebai Gamer; "tyrd i fewnt." "Na" Gamer Jones," ebai Wil, "nris gallaf adlaei yr asyncx'd a'r ben gart ma. Hen ■greadfiar ofi-.adwy yw'r \m blaeiaaf; as caiff ei ben yn rh) dd, 1Twrdd yr a,iff fel 'iddot,' gan dyraj yr bent asei). aT ei oJ, a'r hen, gairt a'r blax-di gyda hiwy; a thailu y cwbl yn garli- bvv-na iT man y g'.vei^ yn ddiat. Wn i ddim1 beth yw'r mater sytid ar asynod y greadig- aetb, o'asjTi Balaam i law hyxi hen; Fob y Feiin; rmaerit rntxr Uwythog d'r creadnnaldi hyny a mocb Gadara. "We. gad N-Ir asviiod yn yanyd'd) 'xsawr," ebai Gotrber, "g<1d' i ni glywesi hanes dy daith ncithiwr." AdroddcxM; Wii y cyfan iddb, yn ed ddull danioL ei him; a, chyrhaieddbddi y ddw^edd p r ol hyshysu i Price gael derbynaadl Yf oed I hyn yn ckligom i Gomer, a, brow fwy iiag -e galiai (Mai, ac nidi oedid am glywied!' :chwa«- eg. Daeth ei fam a'r fOfwyn ynp. erbyn hyn, a'r ardid ac yn faani symtKim'yd y blawd: i'r ty. Weda cynorthwyc. yn by*ni o arcbwyL ffwrddi yr aeth Gender i'r ltcxfft, 17W )"5tafé:n ei hun (yr ocddi erbyn hyn yn dtechreu hwyT- haai); ac ni bu yn hir cyn caiel ei hum dan y gwrtbbanau lew, cynhes, a î galoo ar dori. 0 17r d' chymygio'n rhyfedd a ymtnthiaa o flaam ei fe<!dw!—boU obeithaois y c.bvs*e'* mi3 \vodi eu chwak*.—y cyfaas tidimi onJ castoli yn; yr awyr. Ah! crescSai fad- bed« ei dtJys- gv/tiiadau auraidki wedIi ci glad«fi« gan Price y n»j-son fiaenoral On.<Ii, t;r:; \t aetM yn nghanot y trAyllwh radiiiugol hwn. Slach- iodcS pelydtryn jur dtaws y cacl feg: ofiodd: artb \T "I .it «-e, ch TO lovest," a medd- y yutddo ti biet: :Y mae yji rhaid i fi eto hedd-'o rliodleE y cy%«a i fy-oy fel un heb obaath, hwp ach. y cliwelar y cymyiau duon, ac y (few yr awytr ynt glir, yn glir." Cyfododd dï wely, yn benderfynal y mynai gael gwybod cyn machiudiad hani draruoeth a oedidi gobaith i'w obeithion gael ell: sylweddoli. Wedd nayned i lawr i'r gegin, teimJodd fod rhyw gur rhyfeddbl \n ei ben. GoTChymynodd! ei fam idda gymeryd svrper; end) teimlai Gamer nad oeditl yr un 'unfurn- ished apartmenit' o daa y wasgod y noson hono. (Dylasero hysbysu na the i ml a i yn iach iawn er's dan neu dri ddwrnod.) Eistedidodd am ychydig yn yr hen gadair- freicbiau fawr a flaen y tan, pan ■ y sylwodd ei riend fod rbyw gyfnewidiods rbyfecld wedi dyfod drosto. Cynigjbnrwyd ef i fyned i'w wesly, ac yno yn fuan yr aeth. a'i wyneb yn hync,d welw. w Boreui dtanoeth, gallesid gweled y meddyg yn myned tua Bryllefritb; a cbyn y nas yr oedd: y si. allan fod; Gosmer Jones mewn twytmyn boeth.

< PENOD VI. j

:o : EISTEDDFOD T ABERNACL.…

!COROXT CYMDEITH AS VR 1AITRJ…

RH'EOLAU CdYMDElTHAS YR IAITH…

Advertising

0: !H UN AN LADD I AD MIlAYR.

I I-:0:! UN TROWSUS RHWNG…

: o: Y Rhagolwg Wleidyddol.

Advertising