Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

TAUAU Y TRAETHAWO AR1 "TYMHOR…

DoKfo«»Jtta. F

YR HAF.

| CE RDDO RIA Elll.

[No title]

Advertising

GWAELOD-Y-GARTH.

AT OLYGYDD crrARIAN Y GWEITHWYR,

News
Cite
Share

AT OLYGYDD crrARIAN Y GWEITHWYR, Anwyl Syr,— Gwnaeth y Byl Addyisg achoisi tlawer o ssarad a dadlati yn y SeneddL cylch crefydd, a golygiadaira aaat Deyrnas Iem Grist; a rhaid i Btii atMef, neai da yn fy mjxhvg ydyw cadi crefydd i sylw. Llanvenhaai Paul am fod: yr Efengvl yn cael ei phregethu trwy genfigen felly llawenhaf finau trwy fod siar- ad am grefydd, a dysgu egwyddorion crefydd i'n plant yn yr Ysgolion Dyddiol wedi cael ei ddwyn. oddiamgylch trwy dirachwant yr lygtwy iwyr i gael arian y wlad at eu Hysgol- ion Dyddiol, ac eto cael eu llyiwodraethu eu humtain, a chael dysgu, eu Catecism ynddynt. 1fae pob peth yn well i grefyxkl na clxael ymddwyn tuag ati gydag anfri distaw, a di. raddiol, a bychatnus. Credaf yn ddiysgog y dylai y Testament Newydd fod y prif lyfr yn ein Hysgolion. Dyddiol, gyda goiwg ar ddysgu maesokliel) a ■ dysgu egwyddOrioTt crefydd Gristinnogol i'r plaint. Yn neiliduol, dylav y plant gael dysgu y rhanau -pwysicaf o hono ar eu cof.dysgu y burned benoo o'r Rhufeindaid er dangjos cwvmp dyn, XUI dysgu befyd er dangos achubiaeth dyn hefyd yn Nghiist Iesu j dysgu iddynt hefyd y bymthegfed benod1 o laic, er egluro yr mi pmic, a dangos cariad trugarog Duw at ddynt. Dysgu y burned benodi ar hugain o Ma.tt., a'r 16eg o Ltncv er dangos cyfrifaldeb dlyn yn y bywyd yma, a, y aefyiifa ddy- fodol. Dysgu y 5fed a'r 6ed, a'r 7fed o Matthew, er dsgu moes-ddysg yr Argiwydd Iesu iddynt, a dysgu y 6ed o Luc i'r un pwr- pas; dysgu ididynt y drydbdd ar ddeg o i Cor. er gallu gweled rhagoroldeb cariad; a dysgu iddynt yr Sfed benod o'r Rhufeiniaid, er dangow sefyllfai hapus a. diogel y Criotion; dys,LL kkiyttt y bymthegfed benodi o i Cor- intbidaid er profi yT Adgyfodiiad oddiwrth y men rw. Dysgrn y ddeudidegfed benod! o Luc, er eu cynorthwyo i bcidIio ofrn y rhai a l-adidlant y corph, as ar Iwybr dyiedswydd; a dysgu iddynt un penod: o'r Efengylau yn dangos prawf, a fflangeUiad, a marwoiaeth amynedd- gar, a tha-wel, a maddeugar, a iawnod yr Arglwyddi leau. Dyger y Testament Newydd i mewn i'r ysgol:; gwneler chwareu teg a'r plant; gosoder hwy ar y fFordd i gael y bywyd goreu Irma. a'r bywyd: goreu draw. Yr eiddoch, etc., Trehir, Fexurei, D. Ff. Dafis. Rhag. 22, 1902. -0:-

PENILLION CYFLWYNEDIG I BRYNMOR,

Advertising