Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

TAUAU Y TRAETHAWO AR1 "TYMHOR…

DoKfo«»Jtta. F

YR HAF.

| CE RDDO RIA Elll.

[No title]

Advertising

GWAELOD-Y-GARTH.

News
Cite
Share

GWAELOD-Y-GARTH. Nid yM aeot f b}orlrhWIi yn cael gair o'r He uchod ar wpttleb y ^Darian." Mae i'r Cy-v-aelod e2 bkanes, a'i hen gymtsnadajUj; and ni wnaf yn bresenol oodt riwxMi haioea cyf- arfod adloniadoi a. gynairwy d gan Iforiaid y He yn Nghyfruafa 'Gwenyuen y Garth/ yr hon a gynelir yn y Collier's Anns, ochr y mynydd. Mae 'Gwenynen y Garth.' yn hen I Gyfrinfa., sef dros 70 mlwydd oed. Ysg'rifen- ydd cyntaf y Gyfrinfa oedd Shon Phillips, neu Shon o'r Llan; a wyi: i Shon yw'r ysgrif- enydd presenol, sef E. J. Phillips, Gwaelodi- y-garth. Mae y 'Wenynenfwedi bod yn ddiwyd am flynyddau, ac wedi bod: yn Gyf- rinfa led: flodeuog ond1 yn herwydd am- gylclaadau isel y He, trwy fod y gwesthfeydd wedi sefyll er ys blynyddau lawer, yr oedd y '"Wenyn<en! yn methu casglu cymaint o I fel ag arferai wneyd! y dyddiau gynt; felly, gorfu call y blwch am, dro. Nos Sadwm, Iotna,wr 3ydd., cynaliwyd I gwledd, a chyfarfoo adloniadol yn Nghyfrin- fa y 'Wenynen,' er ail-agor y blwch. Mae mawr glod yn dklyledus i Sirs. Jenkins, Collier's Arms, am ddarparu mor helaeth a threfnus aT gyfer y Gyfrinfa. Wedi iddynt fwynha u y ddapariaeth felus, aethant i gael gwledd o: natur arall. Am 7.30, wetle Mr John Llewelyn, Pentyrch, yn cymeiryd y gadair. Mae Shon yn un o hen drigolion Pen,tyn.h, ac yn parhau yns 11 awn o &01. Ca;wd araeth fer flasus gan y cadeiryxid. Unawd gan Mr W. Evaais, Pen tyrch. Adroddiiad, Miss Ceinwen1 Evans, Gwael- od-y-Gaith. Un-awd, Mr Dl. Williams, Gwaelotd-y- Garth. Adroddiad, Mr J. Jenkins, Caeidydd. Chwareuwyd ar y cornet yn fedrus gan Air O. PritHvmL Pentyrch, Dadlgan W. Llewelyn & S. Thomas. Solo ar y phonograph gan IN. Cent, AdroAliad gan T. Evane, Peaatyrch. Araicth rymus gan W. Lloyd. AtlT<«id;.ad gan M. George., Geoigetown:. Unawd gan W. Evans, Pentyrch. Uim-wd ar y cornet. O. Pritchard, Pen- Uim-wd ar y cornet. O. Pritchard, Pen- tyrch. 1 Unawd gaj^ D. Morgan, Georgetown. Unawd ar y phonograph gan J. Rees Jei>kina Unawdi gan J. Thomas, arweinydd. y gan. yn Salem, Unawd ar y phonograph, Dl. Cent. UnawxJ gan J. Thomas (Uew'r Ceiliog). Wedi diolch i Mrs. Jenkins aim y modd Ined.rus yr oedd wedi darparu, a d-iolch i'r cadeiryddu diweddwyd trwy i J. Thomas, (Eos y Garth), ganu cHen Wlad fy Nbadau.' Pob llvpydd er "WenYllloo," mecfd ein caJon. hwn yn ei dro. Yr eiddoch, Tomos y Gwas. —: :o:

AT OLYGYDD crrARIAN Y GWEITHWYR,

PENILLION CYFLWYNEDIG I BRYNMOR,

Advertising