Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

TAUAU Y TRAETHAWO AR1 "TYMHOR…

DoKfo«»Jtta. F

YR HAF.

| CE RDDO RIA Elll.

News
Cite
Share

CE RDDO RIA Elll. GAN IjLxvydmor. Nid wj-f pi cynyg unrhyw ymrklilievxiad wrth gyflwyiro ychydig s-ylwadiau' ar y testyn dydrlorol ur-hod! i'ch darllenwyr; nac ydawaith yn m.ynd1 i esbonio pahaai na Ai- asid yn cadw yn mi aero ar ol cychwyn. Dy- wedaf, pa fodd by-nag, mai mewn atebiad gais amry^' o gerddbricni fuont mor garaddg a dweyd eu bod wedi coHi yr ysgrifenydd o dir y bu yn llafurio ynddo am flyTiyddoedicl. ac fod gaiWdynt awyddl eto i didarllen ei lytbyraiU. Yr ydym yn bur ddiolcligar am eu teimladau da, ac hefyd am eu gu-^erthfawr- ogiad o'r hyn ^Tiaethuim Yn mlaen mae aistudiaeth gejddbrol yn mynd, er mai ychydig o Iwyddjant wneir mewn cynyrchn efwlwyr addawd. Er j hyny i gyd, deuir ar draws ambell un weith- j;1¡U .sydd yn ymdrechu yrii dag i dyfu i fyd- oedd uchei y gan. 1 Mae y Cyngoo- Sirol yn awr yn ftyfadi allao i gynorthwyo y cyfryw fed y gwelir yn nghoiofnani y papyrau dyd-diol. TrwJ yr ys- j golcaiaeth hou <Z i gael adidysg. am dai-r biyaedd1 yn Ngholag Caerdydd, ar ddiv^eddi ei yrfa i raddio yn wyryf cerddarol. Sicrheir fod yr ymgeasydid yn ysgolhaeg da trwy fod yn rhaid tddo basio- yr airholiad am y Matriculation,, neoi eiddo y Central Welsh Board. Gwel ir fod yr ysgoloriaeth yn gytfyngedig i'r ieuenctyd sydd i'w cael yn yr t Ysgolion Siroi, —» I Dyiai hyn fod yn symbyliad dirfawr i'r rhan hono dn pobl ieitajnc œrd.dOf<Jl i ymr drechu yn deg am yr urdliau-urddiau a chwenycliiir gan gymaint o honom. Ystyir- iwyf fod y Cyogor yr. yTrddwyn mewn ysbiyd Rhyddfrydig, ac nid. < .ai hv.1- fydd os na ddaw ymgeiswyr yn mlaen i gystadlu am yr Ysgoloriaeth. Gwdaf fod y Bwrdd Addiy^ yn y Code newydd yn gwneyd astudlateth: o'r ddwy gyf- i. un.drefni—yr Hen Nodiant a'r Solffa yn v Colegau Athrawol yn orfodol. ByDkJ pob athraw yn gweled y rhesymoldeb o hyn, o henvvdd nid oes amheuaeth nad y solffa i raddau helactb fyxkl cyfunirefn yr Ysgolion Dvddiol fel o'r blaen. Ar y llaw* aralb cvflenvrir yr athrawoni a'r ddwy. Y gwyn ydyw gan athxawxwi oerddosrol y Colegau, bron yn d<lieithriaid, mai ychydig o ddiar- pariaeth rodrlir i'r efrydwyr tra rn: 'pupil teachers.' Mae athrawon yr ysgolion lie y paratoir y 'pupil teachers' yn ctvyno liefyd nad oes digoni o amser i'wI wastranfu gyda tlaestyn s) dd yn dod a chyn lleied o farciau yn yr arhol iad. Yn y Six hon., yr ydym yn gwybod am lawer o 'pupil teachers' yn dfcrbyn eu haxldysg gerddorol yn y dosba.rt;\1a&lu o# rdd- orol o dan y Technical Instruction Com- mittee, ac hefyd cymhellir hwy i wneyd hyny gan y Byrddau YsgoJ. o dan ba, rai y gwasan- aethant. 0 dan y DdedidfAddysg Newydd, gall hyn ddod yn gyffredinol, ac yn bersonol nid ydym yn gweled y gallant wneyd yn well. Tra yn cytuno gyda'r trefniadi newycfei parth j rxxilantau, drwg genym weled fod y 'song test' wedi ei diddymxi. CrexlS^Ti fod hy-n yn gam yn ol, ac mae ereill sydid yn, dal swyddi a chanddynt gyfleusderau i ffurfio barn ar y mater yn cyduno a. ni. Wrth daflu Hygad dros gwe.stiynau cerddbcrol yn yT arholiad diweckhu am Ysgoloriaeth Frenhinol, mae yr arholwr (Mr Somervell) yn tori titr new-, ydd, oaxl mae'r cwestiynau ar y cyfan yn deg ac yn hawdd w dealt Mae yma fwndel o gerddoruieth. oddiwrth Mri. Tom Price, D. W. Lewi: Wylor ONNvn ac ereill, gyda chads am air arnynt. Drwg genyf weled1 fod. Mr David Davies, Bethesda, tad Mr Ffrangconj Davies, wedi marw. Credwyf raai dyma yr olaf o gerdd- orion yr ardal fua cydfyw a Tanvmarian, Asaph, Eos Liechyd, Alawydd (awdwr. y "Gramadeg"). ac yn Í\\1" diwefldar, R. S. Hughes, y rhai a adwaenwn yn dda—yr oil w;edi uw) a'r mv-vafrif rnawr. | ArJiawdd d'esgrifio yr effanth ddofn gafodd I gwaith a. bywyd yr enwrogion hyn ar feddwl cerddorol y genedl Amser a, ball a i i ynv- gymeryd a thestyn mor oflawn o ddyddordeb i ni. Buont yn aJluoedid mawrion mewn gwahanol linellau, ac mae genym goff a parchus am yr hyn wnaethont dros y gelfydd- yd ar adeg hwyach nas gallaswn ffurfio barn gywir, ond' yn awrr wrth edrych yn oil, nis ga.Il.af lai na'u hedmygtL DYlna d'estyn i BwyMgor isteidfod i ys- grifenu traethawd arno—I ba radd-au y mae amgylchoadd naturiol yn effeithio ar feddyl- iau cerddorion ?" ArdaJ brydferth, arddunol, ramantus B^thesda' Yn ddiau buost cyn hyn yn caw- ellu doniau a ymddyrchafent mor uchel a.'th fynyddoedd! Gorphwyse<l llwch Dafydd Dafts. Mount Pleasant' Nis gallai y ddaear hon rod-di iddÓ, fedd mewn He mwy hardd. —, :o. —

[No title]

Advertising

GWAELOD-Y-GARTH.

AT OLYGYDD crrARIAN Y GWEITHWYR,

PENILLION CYFLWYNEDIG I BRYNMOR,

Advertising