Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

TAUAU Y TRAETHAWO AR1 "TYMHOR…

News
Cite
Share

TAUAU Y TRAETHAWO AR "TYMHOR IEUENCTVD/1 YN EISTEDDFOD- HEOLFAWR, Kelson, 19°2. Mt CdReiiydd a Phaiciius GynulieifSfa,— M*e y gystadJeuaeth ban we-1i p 06 yn W'Í1 iig o Iwyddianus, mar bell ag., y iiiae skahati cystadieuwyr yn y cwesciwn. ¥ ntae *ifr-*tu<xsog wedi bod yn meddsvi gated: ar ) ferns'it mewn gohaith cryf yn gipio'i >" lraetha^|preu ar j&ntlior leuerJctyd"; ac ar el darii«a > c^OT&dd'.adau, yr wyf yn dra sicr fad eu Jai-yVyyyr wedi derby n tal a lleshadi drwy eu U2i,¡f c.-du, } a Vawn mwy gwerthfawr na r arlini; £ >jyjnr fel gwobr gan y Pwyiigpr an? y goresu. Mae yaa 12 a eyfan s»:kra|dau w<edi dyfod i law, ac y mae anv ry; or honymt yn ymyi 600 llinett o hyd. F*1', air ol bod am rnfer o (klyidiasj. yn trtgo yn Tighaaol y cynghorion a'r cyfarwytidfeuJau a'r rhybuddion mwyof drifrifoi, mae yn haws i rftvyi ddychymygu fy mhrofiad nag i mi ei dd^ygtilia A bwrv golwg gyfiredrtsol dims 0 y (yfaxisocMiadau hyn, y mae yma arnryw drfcilygiorc ami *g; a'r un difiygiom yni petth yn Kkiyat bran i gyd. Un o r cyfryw y&yw fcc*wi|juegiaeth ddiffygiob Mewn frurfiad bra^f|jegau/ ychydig o'r cy fai'-xxld'Wfr sydd bei> tod jTii dra <&ffygkil. Ya c**d oeir< p £ 4a3| phatap bra-* /Heg yn. Be taa, a pfcww^yai tm ffa*d<kg hdrfatth ra lte p^-Wrc p •<* fcwip. Mae y ^awBnddwtday.. hfi TO yn tit* act ^kSnrrth dsufiyg: j-j*aa#w4 e du y eyfo«snddwyr x ffurfio br • -vynegau i gyfleu eu aieddwi a't dros- gjwytldo i bapyr. D'ffyg arr.11 ydyw diffyg cyrfljimi priodol wrth b. i drin y pwcw-, su: i yxngniariv. arno, ac o r-'nnb'.viad mae arciryw o'r q^famsod'Hadau yn h'.jAlei d-r^drefins. Ottd y diffyg rnwyaf cyfiro^jn >1 dtffyg nv .ftlw 1 ac astudiaetit b-llod4 o'r pww cyri ys^rifenu ^rj}^ Mae f*r frtNF^" orul j-cKy^lg iawn o-'r cyfansodd wyr >TD.a vvedi cael en. boddlooi gyda. go?\v« ar bc^th yw ystjT, cjttwy sr a therfynau y t^>tyn, "Tymhiir IejierK-tryd' ac o gaxiljn- ta.d, y maent yo ysgrifenu pethau bodlctf an- r<t^i,ysyiltioi, ac yn gadael y pwnc beb el dr;ri'" Ymddengys fel pe byddai scrycfw o\ cyfanscx.khvyr yn cymerydi eu hysgru-birn yn ev. liaw a. decbreu ysgrifenu. ac yn.a. yn dech- j re? a cfcdd-A-L Dyfid cael syriiad! cfir am y p>TiC, a gorhpen meddwl broc, cyn diech-eu yi^rifei^u tuag at gaet eyfansodd-ad- cryf, d'f\ a chyfan. Nid; "Ieu«M^)d y Tymor/' na "Ptrw^'sig- rvrar-ld Tymfacsr lernenctyu"; ilawer Ilai uDdy- lea-siyvxidau rhiem at eu plant yn Shijator I«soo!ptyd. yvr y pwnc, and "TjHahor Ie»j*stcty<i" Mae yn aryrahosibi i draethawdl fod yn do'Ji!wng a chaamoiadwy os aa, (yM gaa yr awHyr sYDhd' clir am yr hyn y trae-tat arnct; a byddai yn dda. i'r cyfansoddsvyr hyn daiu syh. arbemg i hyn pan yn yragyntesryd aT y:,g'rifeuu traethawd y tro nesaf. Y tes»fyn yn a?vr yw. "Tymhor Ietionccfyd^—rhyw adeg yu uioareii oes dyn—aid yw a bwys aeit-ldnoi pi bQ'd y diidrreua nac y terfyna. Y li'.i:ivws o'r ysgrifen.vyr ytaa wedi bod yn po^ra eu hunaki er ceasia cael lÙfanpa fiwytlkhiL, os nad! pli ddiydd o'r fi^wynidiyn, y byqtd dyn yn dod yn iewansc, a pha bryd draoliefn y byrld yn peidio a bod yn Kuanc, be6 I'styried nadl yw p.wb o'r ua cod, ddnm )'1:' citx] i fodl yn ieoianc yr un pryd. Bydd rhaa yn ieuanc ffyn^didbatM o ffaen y Lie-in, ac yn &dynio n canot oed: pan y bydd eneali yn ie; am. Mae rfiai yrt dadbtygp gymaint yp gyfiymach nag ereili, fel y fcwy yn d:ecfJ.,réu gvvynefeu b'ywyd!, ifiiwyfo eu cwch et hiinain pan y ^•■thag lo^-tin oadi a hwy ar cA, yn ofmts, ac yn oerdded jutlaw eat tad. Onsf dyuia'r mater, "TytnSpr. Ie««ictyd, a gaJfxjTTL feddfwi y rhfvr gyrfJwu fei y caonly-ooi ein harw aan oil; sydd yn gyfevysadiig yndii^ Tymhor lewenctyd a ran—"Ei eKjttoa a'r brydfmh'ch'EA fainteisiani a.'i ragdygon'; '¥* berv-glort a'i brofedigajefthiju'; 8;C o ran ei 'B-wysigrvA'dd fet y taae yn gwynetKi dyfoo. of bf^yd. Byddai rnamyfu ar y pw^«tiau brn yn sicr o ddiiiyKb) ddkx'r pwnc. Otierwydd L'liosogrwydd c^fanszxkBiadau^ bydd yn rbaidi i'r sy^wadiau ubob un 0 hon- fix fod yn gyfyngerfig- iajnts. Gred yr wyf yn hydc^i.1 y bycfdant yn &y-Al gj-masnt o fantais i'r '-rytan^odflwyT ar gyfer y tax ossafr ac yn y # >baith a ctwr axncan hwnw yw faemf yr wyf \redi eu gwtieydL Mae y 12 tra.erl1.awd NytSd weds dyfod i law fik dwyn y ffageowtui caniyaof ac v nvienl yn rhainu en fkcnaanj fit wescfeici natur- i1Øi i Betfwar dbsbartti; 1. Addenda Yerha, s Gwr loianc. 2. GwynteAfwr, ftfcxidy, a Malb oft Nelson. 3. Dyn Itruanc, Rbq(ddtxdb» Ymge^yd-d. Ewidaf, Adfryrt 4. Danie4, a Nid Mahan.

DoKfo«»Jtta. F

YR HAF.

| CE RDDO RIA Elll.

[No title]

Advertising

GWAELOD-Y-GARTH.

AT OLYGYDD crrARIAN Y GWEITHWYR,

PENILLION CYFLWYNEDIG I BRYNMOR,

Advertising