Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

..--. --,.-""""",,,,,,-,r1J:;!.","'"-By…

Perdonegydd Icuanc Trehopcyn.

PENILLION!

Ganwyd Gerald Price,

I Penillion Coffa

Ar Enedigaeth

Ar Briodas

Ebenezer, Aberdar.

HIRWAUN.

Nodion o Ferthyr Tydfil.

CONGL Y GLOWYR.j

44 YR —■ -0-

HIRWAUN.

ANGLADD.

Advertising

GWYL (jERDDOROL Y\ Y RHONDDA.

News
Cite
Share

GWYL (jERDDOROL Y\ Y RHONDDA. Rhcddwyd pdrfformiadau o'r "Messiah" (Hai>dei), a'r "Elijah" (Mend-elsscfhn), Nos N adühg a Boxing Day, gan GyTOxJeithas Gorawl No-d-dfa, Treorci, yrti nghapel Nodd- fas o dan arweiniad y byd-gl<xhi$Mr Wm. Thomas. arw^einydd y Cor Melbon Brein- iol. Y cantoricxn dewisedig at y rharmi^ unig- 01 -c/r gwaith oeddyn.t:—Soprano, Miss Percival Allan: contralto, Miss Lakm; tcno:Mr Chas. Saunders; bass. Mr Baratock « Pierpont; a. Master Clxas. Colliding yn cyn- n'chaoK'r cymeriaJ o was 'Elias-—vn cael ou cyntorthwyo gyda Chercidbrfa ddetholedig o Cheltenham. Casniewyddl Caerdydd, Aber- ta wie. etc. Can na cheifais y fraint o glywed y perffcrm-iad o'r "M.es..c;iab ni wnaf 000 modi fod oerddorion gallucig oedd yn bre- .tenol yn rod carro y cor a'r artistess yn rhagorol iawn, Ond. am ypr "'Elijah." cefais y j frairat werthfawr o giywed1 v jjerfFormiad goreu a. glywais hyd yni I-jvn; o'r ctraethgaa j rxlidog hen, Y n y sokx agoriaxlbl. "As God the Lor-l," gan Mr Pierpoint, teimlais a.r uiv waith fod yma feistr wrth v gwaith. Cnh- .1 vr o^ erfure vn efferltmol, y 'cello' yn a;be-r;ig felly. Yr oedd cwynfan a thuchan yr Isra^eliajd yn cael ei M-newi gyda llawer o ddylanwad a mtrlr, a gweithiwydi y 'cres' iJr j diweidd' y-n dcla.; ac yr oecfd .agcriad y cor o'r cora/wd cvTitaf yn drydani>! ax ''Help Lord." Yn wir, yr oedd? yn un on pethau m-w^'af diylanwadol ac ■effeithiol ag a cfleamlais er- ioed. Y- vn o^difynd yn hollol a'r temp: yt •'an-Jan.te iesu.t.y ychydig yn araf- ach 1!Ù adranaw <li]yi>>]. Cawd 'climax' t»endige*iig ax y tud. o.-ai" () r corawd:, ac yr oedd y 'reeits" gydsa'r gw^dsirsol raniu sydd y-n dilyns yn neilkhiol a alaelgar, mewn ys- 1 r d. da, ac vn hynod chwat^-hfus, a chabol- •xi:g. Yn rhif yr 21I; caw-som brawf o allii vf » Alleti a. Miss Lakin yn didieuawd a'r | ^eawd. bofw thine ear." Teimlwrr fo^i ML« Alien, er y berci?wm ax lais disglaer :a"'Vnu yn colli mewn ysferyd a theimlad, ond •Miss L:;kin a'r cor fnewn teimlad rhagorol. ChwaHh dda \'1\ cael ei gan y cor yn v manau tyner, ac ainly^rwydd neall- dufod; yni cael ei roddn i'r ddem^dL Rhif 3 a'r 4, "Pe people." ac "If with ail your; hearts/' ga.n Mr Chas. Saunders; mae yn feddiaxvol ar lais da, cDT, cwmpasog, ac o dian lywodxaeth dda, a gwn&etta gynawnder hollol o'r adroddgan a'r ahw. Rhif y 5fed, j "Yet doth the Lord," mewn ysbryd a myn- egiant da; yr adian olaf. lie mae maw reck' trugareddau yr Arglwydd1 yn cael ei ddango¥. >TX afaiegar. dxos hen; y sopran:6 ar yr 'A' uchaf yn -exwvxJdi yn ddisglaer iavm Rhif y 6ed, gyda Miss Lakin. yn chwa-ethus. Medda ar gyflaw-rtler a his cvfoethog ac ystwyth., a, cha.n.a gyda llawer o farn a the mlaà. Yr oedd Rhit y 7fed, y 'double quartette,' yn cael ei ganu gyda. llawer o hwyl ac yni; ond i y 1 st soprano yn can-n yon 'hy gryf i'r rhamau ereill. Yn rh;f yr 8fed. CYChWYlliOÔcl Miss Allen (yr hon oedd- yn cvnrvchioli'r weddw1 o Sarepto) vrt ardtierchoiF- Ni wnaeth y band gytiawivfer a'r ar. ^-n'ad fev»'n yma. vr oeddynt dspyrk yn -.1 raredS. end; 0' dan, jvwydd'ia^tb- a,iluc^-g yr <iaeth 2, hwvr>t at eu g-1yoo yn fv n 'I,r}. Cwnawd rhan. y prof?wy».li yn. feistr > V r Pier- pont; ac yr oecki: y cki-u: .n \r adran olaf yn ardderchcg. n rtu' vr 8fed, yn "Blessed r-re the men r-taj^ i brofi eaJ'lu-V cor MI ei ddwy*> j rh mewn canu tyner. A da g\-nyf c*bw n t.t '.la.,eth eu bod; tuhwnt im disgwyliadav, f-x y rhai hyny va fawr. Yr oed* yr arv'er'vavii i fewn gi'da'r &opran:s« vn- ftxudigecif. yn -r yr oedd y tenor h+'fvd vn dlvn "B h'w.'Ki effeithiol. Cawd canu. c'lasurcl « corawd: hwn. tonyddiart.i ov.r. ac ro'th a chabol- edig. Yn vr adran."u I oeir golygfa Mymdd Carmel: Mr Pierpont feist:ola.ctth berffaith o'r rhanw hyn yr oedd cora.vwlau Baal gyda'r cor vn hynod. o dd,es- grinaclo-l. vn Mtw-edig "Hevar ur cry, 0 Baal," a'r corawd anhawdd, "The fire descends from heaven' vr oedd vr 'F' gyJa. r soprano a'r tenor ar v gair "Eire" vn ddramayddol dros hen. Yr oeddym, HI teimlo Fod v Tan Dwyfol wedi dissryn ac vn lleib'o'r dwfr a'r alior. Effeithiol iawn-, oesid y frawddeg. "And \vt will, have no other God: yn y chorale. Rhif 17, "Is not H: Word. yn rhag,oral gan Mr Pier port. Rhif y r8fed. "W(-e ;Tnt')-them,-v vn aelgar a dvlanwadol. j g\da ^liss Lakin Rhif I9: eto yn dda gyda Mr SairndtTS". "0 Lord, thou hast over- thrown.' \n dda iarvvn a Mr Pierpont, yn J m < z u sndanta sosterjRjrtio,' 'v cor yn 1 1. er o ciidefosi-"n. Yn yr olyg- fa 1 daeth 'bov chor ster' i f sef M < • (\ (iould^g, Brvste,' er cynrych- ioii gwa^ Elias. y pr^ffwvd; profodd' y tu- hwnt i bob amheuaeth ragoroldeb y dew is- iad. Yr cudd. v dull meistrolgar a sefydlog y cvmtrwvd v corawd i *vm ar- v gair ;vd". r bass vn M *rr.fM lo1 dios ben. Yr ,1 v diJchs,v> v yn he'-ntu- ac m'rw-n • a.rw»i-in •>«> iVa-1 1 corawd adr»«v 1'* 'ThanVsb t « •' vn Dr^hest- o; 1 1 .na'r > h ^ydar cor yn • n, v gr,Y?thiad alb,n yn allu- yn o-chu vgv^l. Ða fuasai Ù arweinyudion hyny sydd- vn cael eu po £ ad gyrnw^. f chanu allan 0 dune 1 glywed ism- vddiaeth bur y cor v trawsgyweiria<Si* anha-Wdd' a poell geir YllU, Vr oedd. ptA i-eiacrDiiaetn iwyr, ar bob 'JlI an, Gyda. chanu y corawd: h IA-rf y ran gvtuaf. I odechreu gydar ail ran. cafwyd "H'e-ar ye Israel,' yn: rhagorol iawn gan Miss Alfea. Oyma'r datganaad.- goreu a wnaeth dtvrfr gwaitn. IS id wyf yxi c-^do i mi glywed y gaa nacw effeithiol erioed: o'r blaen; cododd rv i dir uohel; and er mcr uchei oedd, yr oejcil y cor, a. dweyd y llelaf, í ryny a salon ucd.-l Miss Allen Yr oedd: yr aitos yn.h)x*Ai efteivhiol ar y 'fugue.' Yr oedd y da^^fey 1 nkw gwell ysbryd: a. brwafrydedd -3h giywais o'r blaen gan. unrhyw gymdeittsas. Riiif 23--Ehas yn myned: at A dab, ac yn ei geryddtu am ^-neuthur i Israel bechu, -171 ddiesgr.ifia<dol iawn gan. Mr iJierpr nt, 1t.r Saunaers, a'r cor, in y rhif hwn y caw?- y Jb'rennmes Jezebel yn ceisio enyrv dygasftii y bobl at y proffwyd; r.'cli cedd Miss Lajb.ift o g.ryn dapyn i fyny a'r cor, nid mor fyvr a de&grifiaclol; yr oedd y ccr yn hyixxi gy»- hvrius, yn enned.g y clxrawd, "Woe to fusa," yr oodd yr unseiin/iau diweddol yn. un: o'r pefck- aM mwyar byw. Rhif 25, gyda Mr Saundes^ yn dda; ar solo, "It is enough," gyda .Mr Pierpont, yn neillduol o dda; yr oedd y 'cello')TI axdd.erciDog drwy'r solo, ac 1";). gweieyd yr effaith yn drydanoL Rhif i 5, "See now he sleepeth," gyda Mr Saundf-^v yn hynod o ran teimladr a mynegiant. )ta Rhaf 28, triawd, "Lift thine, eyes," yr oedd y 1 st soprano yn rhy gryf etc, y ddwy fooedli- igeis aiall yn dda. Rhif 29, "He watching over Israel," yn hynod ddymunol ar dA, rr arweiniad i fewn gyda'r sopranos ja h ynxl d-oddedtg a thyner; yr oedd gofcj, y^twythder, tynerweh, a gorphenedd, yn nqA- weddu datgania-d y cor o'r darn: pry dfeOik hwn. Rhif 30, gyda'r angel a'r proffwjd, yn hynod effeithiol. Rhd 31. "40 rest im the Lord," yn hynod1 effeithiol gan: Mass Lakin. Rhif 32, gyda'r cor, sef "He titsfc shall endure to the end," yn cael ei weitbaoi allan. yn hynod ofaius a- gorphenoi iawa. Rhif 33 yn dda, yn enwedig y "pp" gydsfr amgel ar y geiriau, "Thy face must be veiled. Rhif 34, "Behold God the Lord,' gyda'r cur. yn odidog; nis gallaf yr w)1 yn sicr anngh«fK> dyiarvw-ad datganiad y corawdi hwn; yr :ça- rwiaeth didierfyn sydd ynddb wedi ei fei^fer- olin berffaith. 'Rhif 35 a 36, "Holy, Hobfc" gan y cor, yu fawTeddog a. hynod ddefosiyx^iL 37, Solo Bass, yn hynod: ystwyth^ g^» brawddegiad gofalus. Rhif 38, gan y yn ardderchog (tybiem fod' yr olygfa. ftif Elias yn esgyn mewn corwynt) dn b] gan mor fyw a, naturiol oedd y datgantssL Rhit 39, "Then shall the righteous," gyila Mr Saunders, yn ddylanwadol iawn; dymrtr peth goreu ynei waith ef drwy'r perfformfccS. Rh:t 40, gyda'r cor, eto yh fyw iawn, yn vst- wedig tua. 142 a 143; yx: oedd y quartette, "0 come every one," v:* rhagorol, a'r cc>ra»ffll diweddol, "And then shall vour light," J9 ogoneddu-s iawn, yn 11 awn ysbrydiai*thr *a bywyd, a'r esgyneb diweddol yn orchfvgaL Wedi many lu yn fyr ar wahanol rannu r?r gwaith, ymunaf longyfarch yr arweinj^Jii galluog. Mr Thcinas ar ei lwvdd-igg*l digymar. Nis gallaa neb and arweinyxlsl uwchraddol ddwvn y cor i'r fath berffeiSh- rwydd. Vr w\f wedi clywed y draethp hon bellach ddeuddeg 0 weithiau; ond g.'sti- af yn dd'betrus osod y perfformiad hwn ^a No-. [. fel v mwvaf cywir i'r cymeriad, canu corawl goreu. Am sefyllfa y.gwah'S*- ol srvmenaidfau gosod af y cor fel y blaen, a:? & a bn P erpomt ym ad; Miss Alfea, Miss 1 akin. Mr Saunders, a'r Band No d > A ydyw yn ormod gofyn i'r a rw yd i f\ned ati o ddifr Jar gyfer FdsteddCofi I n 1 ? Gallaf sic hau ond i Mr Thofl^s gychwyn. difiana'r rhwwstr fel caseg eira a flaen yr ha/u.l. Diolch i'r Gymdeithas jjg- dderchog ? m y fath wledd; glynweh wrHbi eich hpr'veinvdd. acewch rhagoch, er cdtt safcm ein canu corawl unwaith eto. A.C.

[No title]