Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

..--. --,.-""""",,,,,,-,r1J:;!.","'"-By…

Perdonegydd Icuanc Trehopcyn.

PENILLION!

Ganwyd Gerald Price,

I Penillion Coffa

Ar Enedigaeth

Ar Briodas

Ebenezer, Aberdar.

HIRWAUN.

Nodion o Ferthyr Tydfil.

CONGL Y GLOWYR.j

44 YR —■ -0-

News
Cite
Share

44 YR —■ -0- Gair Byr at G wilym Gwyllt. MR GOL.-DioIchaf i chwi am ganiatau i mi air yn mheUach gvda y lienor synwyr- ol Gwilym Gwyllt. aHie;;ais yn awydd- us ei ymdrech deg a gonest i gyfarfod yr anhawsder a osodais 0'1 ftaen ac mor bell ag y gwelaf. y mae fel dyn mewn cors, wrth geisio rhyddhau un goes, y Hall yn suddo yn ilJyfnach. I brofi hyn. cymerwn ei brif dyst vo e¡ lytbyr diweddaf, sef Mr G. John. Dywed Mr John c. fod yn c.yd- weithio gyua Gwilym Gwent yn Liety Shenkir, Cwmb^ch, pan oedd yn cyfart- j soddt 4 Yr Hat7 Y prawt a rydd Mr John ;"W eu bod h-A y fe! cydweithwyr i Gwdym j .vent yn cael tone ar y darn n.ewydd pan cael spel, a hwyS ar y *Tra la-la gyda M if, Nid wyf yu a?nheu, oblegyd yr ( oedti y Rhvmniaid wedi cael yr un hwyi j cyn hynv wrth ei chanu. Ond sut J ) mae Gwiiym Gwyiit yo cysoni hyny a thystio afth Mr-James, Overman, Porth ua o'r j-.rif uystion dros Cwmbacb, a'r goreu, yn ol fy marn i. Dywed Mr James yn bendant fod Gwiiyn. Gwent yn pwyso ar ben y pwil pan gyfansoddwyd Yr Haf.' Hefyd yn un o'i lythyrau, dywed Cwilym Gwyllt nad yw yn credu fod neb yn dweyd anwiredd y tuyma na'r tudraw. Yn awr, naturiol i mi yw gofyn i Gwilym Gwyllt sut y mae yn cysoni ei hun a'i dystion, yn gystal a chysoni y tystion a'u gslydd ? Yr wyf finau wedi dweyd nad oes neb yn dweyd anwiredd o'i fodd, ond nid oes end un ffordd i gysoni y tystion a'u gilydd, yn gystal a'n cysoni ninau a'r tystion, sef derbyn y ffaith i'r I Haf' gael ei chvfan- soddi yn Rh* mni, ac i gantorion Rhymni ei chanu yn Rhymni; a'r dyddiau hyny i'r awdwr svmud i Cwmbach, a'i chanu i Mr John a'i gyd-lowyr dan y ddaear, a'i chanu i Mr James wed'yn pan oedd yn pwyso. Dich n ei fod yn dal i'w gwella, ac iddo wne d hyny hyd nes y cyhoedd- wyd hi vn 1864. Am manuscripts Telynogi nid oes dim ynddynt dm amseriad cylHosoddî Yr j Haf,' gan nad oeddynt yn fuddugol nac yn gystadjeuol. Ond profant nad oedd M. yn gywir pan ddywedodd nad oedd Telyn- °§ yn fardd yn 1861. Fe wet y darllenydd fod Powys Fadog wedi proS fod Telynog wedi cyfansoddi un o'i hrif orchestion yn 1860. Am yr i haeriad' fod y tri cherddor wedi dweyd ei bod yn anrnh >sibl cyfan- soddi cerddoriaeth hob einau, dy!ai fiwilym Cwyilt 10d yn gwybod gwell na hyny ond nid ar hyny mae y Rhvrnniaid yn seilio eu dadl. Nid oes berygl i ddarlfenwyr y DAHIAN dagu yr bwd n yn y ddadi hon. Tan a niwg gav s. nt fwyaf; gadewch i ni roddi tipyn o bwdin ymresymiad teg iddynt 0 hyn allan. r eiddoch, TWYNOG.

HIRWAUN.

ANGLADD.

Advertising

GWYL (jERDDOROL Y\ Y RHONDDA.

[No title]