Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

..--. --,.-""""",,,,,,-,r1J:;!.","'"-By…

Perdonegydd Icuanc Trehopcyn.

PENILLION!

Ganwyd Gerald Price,

I Penillion Coffa

Ar Enedigaeth

Ar Briodas

Ebenezer, Aberdar.

HIRWAUN.

Nodion o Ferthyr Tydfil.

CONGL Y GLOWYR.j

News
Cite
Share

CONGL Y GLOWYR. A -All Prydain Ymborthi ei j Hunan? Drma bwnc ag sydd yn dal cysylltiad agos iawn a phreswylwyr y wlad bon, ac y mae yr atebiad ellir'roddi i'r gofyniad yn gofyn gwao neu wynfyd i'r bobl sydd yn trigo yn yr Ynysoedd Prydeinig. Cri mawr yr ymherodraethwyr ydyw am ragor o I in diriogaeth, a rhagor o lo i weithwyr Prydam i symud hwpt, fel pe na fyddai digon o le i'r trigolion, na digon o diriogaeth i gyn- yrchu lluniaeth. Un o'r rhesymau cyntaf yrchu Uuniaeth. Un o'r rhesymau cyntaf deflir i wyneb y gweithwyr gan y cyfoethog- ion ydvw, fod y werin weithgar yn lluosegi yn ormodol, yn fwy felly nad ellir cael di- gonedd c waith, na moddion cynaliaeth iddynt yn eu gwled enedigol. Y mae o'r pwys mwyaf ynte i wneyd ymchwiliad er cael gwybod yn sicr i ba raddau yr ydytn yn ymddibynol ar wkdyod ereill am gynal- iaeth, ac hefyd beth ydyw gallu cynyrchiol y wlad hon i borthi hi phobJogaeth. Neith- iwr (nos Lun), cymerodd dadl addysgiadol a dyddorol le yn Aberaman rhwng dau ys- golor gwveh, sef Mr W. R. Williams, B.Sc., a Mr W. W, Price-y cyntaf yn dadleu dros y nacaol, a'r d iweddaf dros y cadarn- haol. Fe gafwyd eglurhad buddiol o'r ddwy ochr- ( Prif siarad y glowyr \11 bresenol ydyw telerau cytundeb cynygiedig y meistri. Y farn unfrydol ydyw fod y telerau c nygiedig yn sarhad ar ddynoliaeth, ac yn adlewyrchu yn anffafrio! iawn ar y personau hyny ag sydd wedi bod yn ddigon beidclgar i gyf- lwyno y fath restr o delerau. Mae y gwa- hanol ddosbarthiadau yn eu cyfarfodydd misol yn condemnio y telerau, ac y mae i'w obeithio y cymer y cynrychiolwyr yr awg- rym, ac y dangosant wvneb unol a phender- fynol yn ngwydd y meistri yn y cyfariyddiad nesaf. Ymataliwn rhag gwneyd beirniad- aeth ar yr amrywiol delerau hyd nes gv/eled beth fydd gwelliantau eynygedig cynrycliiol- wye y gweithwyr, Blin genym weled fod yr amgylchiadau I glotaol dipyn yn derfygglyd yn Aberdar- gweithwy y Werfa wedi rael rhybyddion i derfynu cvtundebau — gweithwyr letel Blaengwawr allan o herwydd annealldwr- iaeth—glofa Ty'rergyd heb ei setlo, a Llety Shenkin a phyliau Abernant megys yn pwyso yn y glonan. Gobeithiwn yr a y cwmwl terfysglyd heibio yn fuan, ac y gwelir y dosbarth eto yn mwynhau awyrgylch rydd a digwmwl. Y mae terfyniad yr hen flwyddyn, a dechreuad blwyddyn newydd yn dyfod ag amser newid swyddogion y gwahanol gym- deithasau. mae i'w obeithio yr etholir y dynion mwyafcymwys i'r swyddau pwys- ig hyn. Y mae liwyddiant ac ansawdd y Federation yn dibynu yn gyfangwbl ar natur cymeriadau y dynion a ethoiir I r swyddi llywodraethol ar y gwahanol ad. ¡ ranau a'r dosbarth. Gwelwn i'r Uwchh Gwnstabl alw cyfarfod cyhoeddus yn Aberdar nos I Wener diweddaf, er ymdrechu cael Ty Marchnad, ac adeiladau cyhoeddus ereill wedi eu hadeiladu yn eiddo y cyhoedd drwy y Cyngor. Er ei bod yn noson ys- tormus daeth nifer yn nghyd, a chymer- wyd y gadair ^an Mr Pleace. Ar gvnyg- ia"d Mr E. Stonelake, ac eiliad Mr Evan Paiker, pasiwyd yn unfrydol hleidlais o gymeradwyaeth i waith y pwytlgor yn edrych i mewn i'r mater. Dyma gyfle i'r Cyngorwyr i brofi eu dyrruniadau am les y lluaws. Aberaman. J. DAVIES.

44 YR —■ -0-

HIRWAUN.

ANGLADD.

Advertising

GWYL (jERDDOROL Y\ Y RHONDDA.

[No title]