Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

..--. --,.-""""",,,,,,-,r1J:;!.","'"-By…

Perdonegydd Icuanc Trehopcyn.

PENILLION!

Ganwyd Gerald Price,

I Penillion Coffa

Ar Enedigaeth

Ar Briodas

Ebenezer, Aberdar.

HIRWAUN.

Nodion o Ferthyr Tydfil.

News
Cite
Share

Nodion o Ferthyr Tydfil. I GAN CYNOG. I I' I Mae yn dda lawn gan drigolion y dyef a'r cylci; fod y dirgclwch yn nglyn a banesy ferch ieuanc Polly Daniel o Benydaren wedi ei ddarganfod; cafwyd ei chorff bore dydd Gwener diweddaf, o fewn ychydig latheni i'r fan y bu y divers yn chwilio am dani yn mhwll y Goitre. Mae ein cydym- deimlad llwyraf a'r fam a'r ddau frawd yn eu galar trwm o herwydd y dygwyddiad an- nymunol. Yr oedd ar goll er ys dros fis o amser, ac ni arbedwyd na thraul na thrafferth i geisio dyfod o hyd iddi. ^r oedd yn ferch ieuanc rinweddol, a gair da iddi gan bawb a'i hadwaenai; ac yn un orrhai di- weddaf y dys^wylieoa glywed ei bod wedi gwneyd diwedd ami ei hunan. Yr oedd mewn amgylchiadau cysurus. ac yn un ag oedd yn cael ei pharchu yn fawr gan bawb a'i hadwaenai. o Nos Fercher diweddaf, agorwyd Llyfrgell Rydd yn Mhentrebach, Abercanaid, gan Mr Arthur Daniel, Troedyrhiw. )yma yr ail sydd wedi ei hagor yn y cylch er pan y mabwysiadwyd y bdeddf gan y ^yngor Dosbarth. Mae pedair arall 1 gael eu hagor mor fuan ag y by: Jo n odd. o Gwelwn fod y Cyngor Dosbarthol yn ceisio dyfod i delerau ag ymddinedolwyr addoldy y Wesleyaid yn Church-street, er ei wneyd yn Lyfrgell Ganolog. Yr ydym wedi cael ar deall fod cyfeillion Shilo yn barod i dderbyn telerau boddhaol a chyfiawn. Credwn y buasai y Lyfrgell drwy hyn mewn man eithaf da a chanolog, ac anhawdd fu- asai cael ei well. Hyderwn y deuant i ddealltwriaetli a'u gilydd yn fuan. Ofnwn nad oes llawer o obaith y daw pobl Dow- iais i gyduno a hyn yn hollol parthed y lie goreu i godi y Lyfrgell. Mae y trigolion a'r Cyngor Dosbarthol yn methu yn lan a chydweled ar y pwnc, a'r canlyniad, os nad ydym yn camsynied, fydd bod heb yr un am dymhor beth bynag. o Cafodd Cyngor yr Eglwysi RhydJinn esboniad cyflawn gan Mr G. C. Jan s, llywydd y Cyngor Dosbarth, ai ei ymddyg iad yn gwrthod ar gais mewn perthynas rhoddi y I deddf Addysg mewn gweithred iad yn y cylch hwn. Yr oedd Mr David Evans wedi dwyn y mater gerbron y cyngor Dosbarth rai misoedd yn ol, ac yr oedd Mr James wedi gosod yr adran uchod o flaen j y cyfarfod, a'r canlynia<i fu i Gyngor yr Eglwysi basio pleidlais o annghymeradwy- aeth ar ei ymddygiac'. Fe gredwn fod | llawer i'w ddweyd dros y syniad sydd yn cael ei goleddu gan Mr Jones, sef mai nid gwrthod gosod y gyfraith mewn grym yw y cynllun doethaf, gan fod y gyfraith yn haw. io hyny, ond parhau i wrthwynebu yr hyn hyn sydd yn annghyfiawn ynddi, a pharhau i wneyd feily hyd nes ei newidir. Nis gall cyfraith mor annheg fodoli yn hir iawn mewn gwlad fel ein heiddo ni. o Mae y Bwrdd Ysgol wedi tynu llawer o son am ei ben yr wythnos ddiwed lai, a diolch calod iddynt am wneyd, ddywed if fi. Y maent wedi gosod llawer i nvn o welliantau ar waith yr cymer rai blynydduu i'w orphen. Gwelliantau mewn perihynas a'r adeiladau, y rhai sydd yn wael eu cyflwr gan henaint, rai o honynt; ereill yn rhy fach i ateb eu dyben presenol. Maent yn sicr o fod wedi gwneyd yr hyn sydd yn iawn, o herwydd mae y Western Mail' yn dweyd fel arall, ac y mae hyny fel rheol yn ddigon i brofi ei bod yn iawn. Ychydig o gydymdeimlad ellir ddysgwyl oddiwrth y Western Mail' i unrhyw beth, os na fydd arogl Ceidwadaeth ac Eglwysyddiaeth yn perthyn iddo ac nid yw y gwelliantau a enwyd yn pertbyn i'r cyfryw. o Clywsom fod Operetta Mr Fom F)rice wedi cymeryd yn ardderchcg ac Abercan- aid yn ystod y Gwyliau diweddaf. Nid ydym yn synu at hyny mae ei weithiau yn cymeryd fel rheol. Beth sydd a mwy o fyn'd arno na'i Fab Afi-adlon I i lywsom pwy ddydd ef fod wedi ei berfformio rhyw ri2 o wsithiBU, neu ychwaneg—nid wyf yn cofio y nifer yn hollol. ===================

CONGL Y GLOWYR.j

44 YR —■ -0-

HIRWAUN.

ANGLADD.

Advertising

GWYL (jERDDOROL Y\ Y RHONDDA.

[No title]