Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

..--. --,.-""""",,,,,,-,r1J:;!.","'"-By…

Perdonegydd Icuanc Trehopcyn.

PENILLION!

Ganwyd Gerald Price,

I Penillion Coffa

Ar Enedigaeth

Ar Briodas

Ebenezer, Aberdar.

News
Cite
Share

Ebenezer, Aberdar. MR GoL.,—Wrth ganfod eglwysi ereill yn cymeryd dyddordeb mewn cofnodi banes y cyfarfodydd chwarterol a gynelir mewn cysylltiad a u Hysgolion Sul, hwyrach nad anfantais i ninau am dro fel hyn fydd efel- ychu eu harferiad. Cynaliodd ein Hysgol ei chwrdd pen chwarter, fel y gelwid ef, prydnawn Sabboth diweddaf, Ionawr lleg. Cadeirydd y cwidd oedd y gweinidog, y Ta ch J Grawys Jones, ac nid oes rhaid iddo ef, sydd mor ddeheuig gyda phobpeth, byth wrth ganmoliaeth adnebydd y natur ddynol i'r tic, a gwyr y ffordd i dynu allan ei defnyddiau. Arolygydd yr Ysgol Sul yn bresenol, ac er's dwy flynedd bellacb, ydvw'r brawd ieuanc brwd Mr Thos Lewis, a ffrwyth ei ymdrech ef, yn nghyd a'r ysgrifenydd, Mr Evan John Jones, yn benaf yw casgliad y rhaglen canlynol,- Yn gyntaf. caed gan ddosbarth o blant bychain. yr Ysgol Sul i adrodd Salm xxiii. yn rhagorol, ac o hyn hyd y diwedd cafwyd amrywiaeth mewn adrodd a chanu unawd. au o chwaeth ac o ddylanwad dwys. Yr oedd araeth yr hen gymeriad Evan Hop- kins fel efe ei hun Cymerodd parti meibion yr eglwys ran amlwg yn y cwrdd, a chanwyd y darnau, Bedd y dyn tlawd,' ac I Yn mlaen, chwi filwyr Duw,' yn I gymeradwy iawn, dan arweiniad y brawd ieuanc addawol, Mr Win Gwynne. Chwar euodd cerddorfa yr eglwys yn swynol a meistrolgar ddarnau uwchraddol yn vstod y cyfarfod, dan arweiniad y brawd talentog Mr W E Thomas. Hwyrach mai canu plant y Band of Hope, dan arweiniad Mr Daniel -Jones Lewis, enynodd fwyaf o'n sytw a'n hedmygedd. Yn ddlymftrost gellir dwieyd fod ndnoddau yr eglwys uchod yn lluosog, yn amrywiol, ac o ansawdd noded- ig o uchei, i fod o wasanaeth ymarferol i grefydd yn yr eglwys ac yn yr ardal. L'iau fod i gyfarfodydd o'r nodwedd hyn eu He a\) cenadaeth yn nadblygiad talent a def- nyddioldeb ein cenedi yn nghylchoedd ei chrefydd, ac ni ddylai neh a gymero ran ynddynt fod yn liai na'i oreu mwy nag ar lwyfanau'r gyngherdd a'r eisteddfod. A.D

HIRWAUN.

Nodion o Ferthyr Tydfil.

CONGL Y GLOWYR.j

44 YR —■ -0-

HIRWAUN.

ANGLADD.

Advertising

GWYL (jERDDOROL Y\ Y RHONDDA.

[No title]