Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

SYLWAVAU.

j DYFODIA.D GAFFER. ! | 1…

LLANELLI A'R CYLCH. ;

Cyfa.nbic;n; Cvfreitbwyr.

Y Fasnach Alcani

Esgob Tyddew-i ar Ddirwest.

PREGETHAU I'R WERIN.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PREGETHAU I'R WERIN. Dis-gynodd asbn pregethu arnaf QvdaŒ agoriad y flwydxiyn. Cnúfli n i ddnn- duey~d fel y dywed rhai, a gormod o ran. hyny, o bregethwyr ieuainc, wrth gael eu hordeinio: Angenrbaidi a osortdwyd' arnaf j gwae fi om phregetiiwyf yr Efengyd; Na, cant hwv gadw y ff-urf-ymadro,id y^trydebol yna an gyfer y diiwrnod pwysig pan donr y com o-lew ar' eu penau. Ar yr un j>ry i, nxae y n wyf awydd galw sylw fy nghyxlgenedl1—gvv\ r a gwragedd1, llanoiau a gwyryfon., bechgyn a genethodi—at rai pethau ydynt yn irvrhan a:mjwg yn mhreswylwyr "CymruWen." Os can! at a y COIl., defnïlhJÚaf y "Tarian" yn owlpuoi, a chaf y pleser Qi ddyx'hymygu fo<? ei filoedd. <larlleuwyr ym gynulleidfa astud. Addawaf y caiff y pregethau fod yn rha: byri-on—byddi hy-ny beth bynag yn gymer- z, adwyaetb Lddy-Tit, ac y gwnaf fy ngoreu i fod y n; blaen ac amserol. Vn 0 fryehau amiycaf y dycld yw yr aj- ferjolll ymyfawd sydd ar gynydd yn mhiith y merched- a'r gwragedd'. Y fa,th, yw/r difrot'l a wnai y didiod feddwol ar y rll)w cJJeg, fe mae hyd yn nod y Llywodraeth. bresenol wedi gosod1 cyfraithi newyddi ar Ddieddf- lyfrau ein gwlad sydd,' yni debyg o droj a!Ian yn fen\th anmhrisiad'wy i'n gwlad1, ac yn neidlduol i fywyd. teuluol 0 fewT1 ei therfvnaii- Ond, ag i nri gad dilyn arferiad y pregeth- wyr.v mater y troi hwn fveldl GWRAGEDD A SOBRWYDD. id; yw y testyn yn an.hebgorod, ontd pe byddai, mae un wrth law. Dyna. un addas ddigon, "Bod i'r hynaf wragedd fod yn sobr," Titus i., 2. Ymddemgys fod "ymroi i win ) a,Wi.r" Yn anurddo yr hynaf-wragedd yn Cr-cla gynt ac onid yw yr un pechod gwarth- us, yr un drwg andwyol. yn anurckfo miloedd o VTagedd: ein gwlad ni heady w ? Dylai y gw-raged bleidio sobrwyddi YTIc- i. Fi mwyn 'hunian-ddyogelwch.' Gwn am M-Tagedd oeddent 20 rnJ-ynedd yn ol heb gym.a.n.t ag un blotyn du ar eu cymeriad. Ond' dannad oeddent. o'r sect fanvlaf o Ddir- westwyr, disgynasant o ris i ris, fed erbyw. beddyw ma-er.t :yn- felldith i'w tenluoedd. ac yn: warth i'w rhyw. Fy chwicrydd' an wyd, pleidnwch sobrwyddi er mwvn eich, hunain. Cofiwch fod y Gyfraith Newydd yn rhol bawl i'r gwir i gael ysgariaetb od.diwrth ei wnaig feddw. Oni <id'.wygia llawer o'r gwragedd, ma'e lie i ofni y bydd. lluawso hort- ynt yn ymddangos yn fuan yn Elys yr Hedd- geid.waid. 2. Pleidiwch so'brwydfll eT nuwMn eich: gilydd. Byddwch weithiau yn cwrdd yn nhai eich gilydd'. ac yn eistedd: i fwvta- a,' vfedi. Bydd. llawer yn. dibyrtu ar yr ymddi- ddan.—beth ddywed; yr h y naf- wr a ged d r ac ar yr byn a yfir, os yn gryfach- n" the Onií 1 yw cyfarfyddiadau. o'r fath wedi setdo tyng- ed llawer gwraig ieuanc rinweddol ami byth f Cbwyclwvi hynaf-wragedd, os mynweh fch coffadwriaeth fod yn fendigedlig yn mhfith eich merched, neu ferched:-y-nrnighyfraitb, neu wyresau, n.eu nithoedd!, na. themtiweb hwynt d'rwy na chyngor nac esiampl i ymacbel a hen ffordd dda. H.wyrymwTtho(ua< Gyn.ifer o wragedd; a nuerched y syddi nad ydynt yo, ddim amigew sorodi pob dim. ys- garthion gwrthodiedig; a'r hyn sydd. yn ofn- y ydyw, y gellir olrain eu d'irywiad i d,dylan,'wad' hynaf-wragedd! 3. YmwrthodHwh a'r ddiodi ar gyfrif eicSt dyl an wad ar eich gwyr a'ch meibion. Fam- au a,nwyl, mae eich bechgyn yn meddwl byxl am danoch. Gwir, dichon eu hodyu cellwair a chwi weithiau, yn cymeryd' arnynt i chwert'bh)! ymaith eich cyngor, eithr erys eich cyngorion: a'ch esiampl yn gyfraith, idd- ynt yn aw;r y demtasiwni. Os c'i-gwydd 'd>: bachgen, gael an wyd, peidiiweh rhedeg ant ddiod: feddwol; neu, os achwyna oddiwrtb f ychyxKg wendid, na thybiwch fodi yn rhai I cael y 'bottled porter i'r ty. Sav/j mam. yn He gosod sylfaen cOJriI iach i la.,sydd- we dadsylfeini cymeiiad: da a. bywyd dedwyxldi mteddylwcb eto. am -eich dyiamvad' aT?-i( r gwyr. Hwynt-hvvy yw arglwyddi v greaffrc i.etl,i; o'r hyn leiaf boddlh,ant eu hunain wrth "lybio hvny. Gal want chwi "y llestri gwan- if," ond: rh¡a¡i:di addef mai y law sy'n sigk. ^ryd yw'r l'aw sy'n Iliwio'r byd; ie, ac '■wmeydi i'r gwyr. y rhai a son:ant gymaini: eu go-rseddau. i'ch dilyn yn- ol eich ewv'h?., A,r gyfrif y dylarwad! sydd gan y gw-raged ■ond i-dvdynt ei yma,rfe.r mewrn moddl swynol rr. h wddlgar, gallant, wneuthur eu gwyr yn ly; :on, anmghy modi a wn. i'r ddiod, vVraeecL* tnwyl, n-a themtiweb: eich, gwyr drwy gadw pethau medd'wol yn y ty, na'u cyrchu cr 1 darn, nac wrth adael eichi cartrefi yn II. syber a chysurus nog y dylent ar v gaHeiat fod:. Bod yn sobr. pieidio- dirwest. dyma 'diwygiaid gvverth cynyg ato ar d'etechr^u T-lwddyn Newydd. Lief yn Ll-efain.

[No title]