Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

SYLWAVAU.

j DYFODIA.D GAFFER. ! | 1…

News
Cite
Share

j DYFODIA.D GAFFER. | Cydrraby^Jir nad yw pob dadbl.ygiat'i; yn < gynydd, ac yn y tirelm bdriarioi bresenoi yr* j y, gymd-elthas vveathfaol, nid yw yn syndod foci sefyllfa pethau yr hyn ydynt. Mae yr a-deg pan oedd meistr a'r gwas, raeoi- weith- iwr, yn fynegianfc cyvyir o'r berthynas weith- faol lW go-fio yn hytrach h-eddyw. Mae seil- iau gweithfaol y wlad wedi eangin yn ddir- fawr, a'r cyfrifoldeb a'r awdurdoo yn nglyn a, ir, .n' yn ca-el ei ddosbarthu pll a,draniau i i ofal cv.jrychicilwyr y meistri—y tyfalafwyr erbyn byn. Mae y gwr c;edd yn gyfrifol aro effei-thioirwydd y gwaith, erbyn hyn vn ymi- neill .uo, ac yn ymfcdidlona ar ddi&rparo y cyfalaf a'r meistri yn cael ei gynirychioLi gan y "Boss"—y gaffer—yn ei amrywioi gymer- iadau. Dyna ddyfodiad y g,afr eT a,c fel y cyfryw, mae ganddo e.i ofal a'i neges, ei ddyla.n'wad a'i deifynau. Nid; yw ond cym- rychiolyd-d i ofalu am eiddo nid! yw wedi ei aJwi yn rtgoleuni dynoJiaeth. jnd; yn vvvlied- ydd: ar hawliiau cyfaJaf. Ni o herwytid ei fod yn dcall dynoliaeith, end o herwydd 'ei fo li yn deaJi gwaith. Dyna: gwe'sti.wn cyntaf y cyfalafvvr, a diyina ei gvviestiwni olaf. Dichon nad; yw y fath delerau \"n ddyrchafol i'r naill r 1] all. Mas < rhyavbetii yni yr awyrg\dch. hwn! ag sydd yn. difwyno;- dynoJr iaeth y meistr a'r gaffer. Byw er mwyn aw- durdod. a,'r aiwdurdfc'di hwnw yn seiiiedig" ar eirl¡dc--n!'x}¡ ar allu meddylicl, nac ax gvme-r- iadi moesQiJ. Gall y naill a'r Ik-dl faddu dy- lanwadi meddiwl a moes fe ddchor^, ond ar waethaf eu cylchfvd' yn ami. 1,fae yr ysbryd swyddogol yn dirahaus. ac yn h,una,nol, a rhai fel rheol yn seiliedig a,r .safie yn bytrach rUlg ar deily ngdk>d!. .> Mae llavver o a.vvy rg-ydch yn cael ei greu gan swyddegae'th. M ae. y synvad noeth fod-1 ei gyd-ddyn yn ddarostyngedi g iddb yru peru i'r gaffer; ledu ei esgyll. a hy^ny heb y mymryn lleia.f o d'eilyngdod yraddoi ei hunt Yn nglo- feydd! Morgamwig h-eddyw. nid y dyn. med'd- vl'gar ag a,wyd'ifryd1 calon ddyrchafediig sydd yn diyfod. Oi fewn cylch etholedigiteth y cyfa.l- aflYYL m-ewn mwvafrif o enghreifftiau, eithr chwiliant ara y dy n c.rvf. iach, egniol. fei type 0 s.wyddbg b ac y mae yn; wahr,.n!ia'eth, dirfa.wr vn v nd! a'r Hall—vn yr o'wg; gy merant ar y byd; yn: y cydVnwfeimlad maent yn alluog i arriygu at eu cyd'-ddK-raoni; ac yn y meddwl y maent yn, all-u lewyrchu ar lwybr eu gofal. Cymaiinit mae y gaffer yn orrfotdl abertbu er muynt ychydig awdfurd'«:xi wedi y cyfanr-eiddo ara11 ydyw. Mae anna- byni'aeth barn yn beth prin- iawn yn mhhh swyddogioni Nkl YW gwleidyx^diaeth yn UT). o'u j>s\yntiau crydaf, fel y prawf yr etholiad- an amrywioi—cynrychiolant eiddo ar v Cyncrhorau yn ogystal a thuallan. Fel dos- baith. sydd yn med-dtii diylanwad )"111 eu cylch, nVI Vir hwnw vn cael ei dl1:efm-r1;(fÎo er dych- I afiad. y gweitbwyjr, ond i'r gwrthwyne-b yni | fynveh. Mate d'yfodiad y gaffer fel gaJht pveitbfaol wedi gwedd'newid llawer ar wyneb cvmdfe'thas. Mae ei drem. a.wdurdcxlol yn ganfvddadwy yn mhob cylch o fywyxi yn y trefi gweithfaol, ac yni arbenig yn y pentrefi glc/faK.)! y ac nid Iia v dd yw i ganc o w^^ilthwy^r fod yn ddigpn uniol i wxthwynebu un gaffer. Dyma lie y mae ciyfodiad v gaffer heddvw yn creu annlirefn1 yn mywyd cymdeithas. Ma.e y gaffer yn y pwli, He y mae yn dd'efn- yxkiiol fe ddichon1—yn. mynd- yn gaffer yn mibob cylch, lie y mce yn anngi yniwys o rarf 0 j ei allu yn d<. bygc!, ac yn niweiidiol ei ddylane wad felly. Er rnor uchel y>v" swn undeb yn mlilith- gwejthwyr, mae swm diyfodiiad. y gaffer yn: terfysgu yn fynych eu cyTii'duniaiu. [Viae y gaffer yn an-genrh-e'diioJ yn nadlYlrgiad trefnidedd; we;thfaol, on 1 nid- yw ef fel y cyfryw' yn eisieu yn nhrefnidedd gymdeithas- ol y byd. Y meistr a'i pia, ef, ond nid yw cymdeithas yn' eido yr un. Mae yn rhaiid cadi canoifur y gwahaniaeth yn uwch lawer naig ydy w' beddyw, os yxiym am gad tref n a dos-barth, a chael gwerin gjwlad. yn rymus. Mae ymyraeth gafferyddol yn ddlinysstriol i ryddid, ac nis gall yr un dyn f-eddiu hunan- barch heb ryddid. Braint fawr cymydog- aethau yw cael swyddogion yn caru moeisoF deb. Y mae cymydogat-thau wedi eu rhid- yllu yn erchyUdod truenus, trwy ddylan-wad'an svvi\ddo'gio-n- gweithfaol, a bvd! ac eglwvs o dan greiitbiau difrifoL iMae llawer o afieeh- yd' crefyddol a chymdfithasol Cymru yn garwedd yn y fan hona. Mae bywydi llen- yddol a' phob Ilafur meddwl yn cael ei fygu allan o fodolaeth yn yr aiwyrgydch angeuol sydd mewn cvmydogaethau o'r nodwedd hyn. Y gwr hyf. arwynebol—y gWT tawedog, cyfrwvs, anianol—pan y bydd ef Y-n: rhodio ar frig cymdeithas—ac y mae yn ami y dy dd- iau hyn, mae hon alhioedd dyrachafol dan gwinwd. Mae holl wersi y bywyd cudd yn wybyddus i'r gwr hwn, a goreu pa gvntaf y bydd ei h>y"brr,u tanrldaearol yn agored i oleyni dydel. Bydd gweinidogion yn gorfod cymei-yd sedd, ol yn. ami pan y bydd gweith- wvT cynffongar yn gwthio dynion annheilwng i leoed^i; ainlwg. IJethir ysbrydf anturiaethus pot) dos-bart-h meekly Igar gan y safon uchel roddir i SY Illüli ()In diddawn o sa fie wej tiif an 1. Bydd' dynion arwynebol, hyf, yn, tra-ar- glwydld.-iaethu byd ac eghvys. a dyna paham mae y tn mder meddwl yn gordoii cym- dieithas. Materiolaeth weithfacd sydd yn oruchaf heeMyn-, ac ysbrydolrwydd meddwl 0 dan gwmwl. ;o:

LLANELLI A'R CYLCH. ;

Cyfa.nbic;n; Cvfreitbwyr.

Y Fasnach Alcani

Esgob Tyddew-i ar Ddirwest.

PREGETHAU I'R WERIN.

[No title]