Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

SYLWAVAU.

News
Cite
Share

SYLWAVAU. Mae Marconi, e-yda ei ddyfais newy.id i ddanfon brysebau di^'efr o'r naiil ben i'r lla'd o'r dd je':r, yn creu dyddordeb. Mae y gwyddonwyr am ddinystrio cymaint o farddoniaeth ag sydd yn y telpyn pridd yr ydym yn sangu, oddigerth i'r bardd estyn cortynau ei breswylfeydd.' Un waith y ceiryraHwedi i dnnfgioi celloedd trydan y hyd, fe wneir y dd ear i daro cywair miw. sig yr wyhreni. By id clogwyni y De yn sib. rwd eu cyfenach v-rth fynyddoedd y Gog- feud. Son am gariu ff ymru ne^ian eich- pardwn, g nu Lloegr Fe fydd teyrnns. ed y ddaear yn clustfeinio fel wrth gramophone enfawr, a Marconi yr nmseroedd yn troi yr aUwedd, ac v^e'e! » Yr Haf,' gyfansodd- odd Gwilym Gwent yn Cwmbach, ryw ddwy fly> edd wedi iddo adae! Rhymni, i'w chiywed dro« bedwar bar, y byd. I —o e, Mae digon wedi ei daweyd -,m I Yr Baf,' rnedd d rhai ond fuasech chwi ddim ond gwel'd y rh,u hynT y dyddiau diwedd af hyn wedi eu lapio mewn cotiau mawr ,;1'08 eu penau a'u ctustiau, ac yn fwy paro l t d, ro 4 O, na fyddai'n Haf o hyd I' nag yst'wyi Uaw a'r dyn drws nesaf. Hen fyd nnghyson yw hwn neu gofynwch chi i — O d gadewch i ni ymlawen h u yn herwvdd llua", s o bet-hau. Y m; e C mru—ie Cymru, cofiwch wedi bud i- ugoliaethu ar v Loegr i gicio'r bel droed 'dwy (1dtm yn gwyhod yn mb'le, ond y mae yn sicr o fod yn ffaith. Pwy dd'wed fod Cymru ar i w iered, serch fod ei doniau yn modiau ei thraed! buddugoliaeth yw budd's-oii-ieth, yn mha le bynag y bo hi. -(I Y peth nesaf ar y rhag-ien yw y ddeddf drwyddedol newydd, a'r peth nesaf am y ddeddf drwyddedol ydyw v gwr sydd wedi yfed ac yn analluog. 'Nawr, ni wyddom mai gwr to graffus yw Robert, os bydd yn edrych i'r ffordd iawn. Ond wrth gwrs, dyna ei bechod parod, a chofiwch fod gan y • bobby ei limitations—O ocs dyna p'am oedd mor lieied yn dod o fewn y gyfraith y nos Sadwrn gyntaf a'r flwyddyn newydd. Ond yr heddgeidwad mwyaf cydwybodol, os nad athronyddol, oedd hwnw a welodd wr yn bur sigledig yn dytodi'r cyfeiriad yroedd ef yn cymeryd spel, ac wedi iddo gyrhaedd i'r agosrwydd angenrheidiol, gafaelodd ynddo, a gosododd y cvhuddcdig a'i gefn yn erbyn y wal, a thynodd yr Act newydd allan weied, wrth g. rs. dan bwyadran o honi yr oedd y cyhuddedig yn sefyll Nid yw pethau yn edrych mor galonog gyda y gyfraith newydd y mae senedd y cynrychiolwyr glofaol yn Nghaerdydd yn geisio lunio i reoleiddio masnach y j;lo. Un ftaith rhaid i ni addef sydd yn gwneyd cytundeb yn bresenol yn an- hawdd yw fod masnach y deyrnas yn claf- ychu. Parha dirwa*<giad masnach yn yr Almaeu, ac eithaf cythryblus ydyw yn America. Ond y mae streic glowyr y Talaethau Unol wedi dyfod a phwnc cyflaf- areddiad yn fwy ymarferol. Y gwir yw, mae cyflafareddiad yn yr awyr beddyw, ac hyder- wn y gwel y cynrychiolwyr lwybr cymodlawn yn fuan i ddyfod allan o'r helynt hwn. Un peth sydd yn sicr, y bydd yn rhaid i gyfan- gorff glowyr Deheudir Cymru dalu mwy o n eylw i'w clyi chafiad cymdezthasol. oherwydd y mae yn anmhosibl i oruchadeiiadu ar sjlfaen a ilifeinant o feddwdod ac afrad yn golchi dano. Dyna yr anhawsdier maw; syxkl yn nglyn a; phendtsrfynu y pwnc yn bresenoJ. Bu y mjeistri yn cynhaubafu yn mlvnyddau llwydid, a mwyalrif y gweithiwyr yn .rJ;2.,U eu cyfiogau gda'r coiwynt. Mae hyny beddyw yn an- I fantais i siarad mor groyw a.g y dylld. Mae rnfer o. angenioo cyrodaithasoli y dylai gweith- wyr glcf aol dalu sylw iddynt, a gieHidJ eu' perv derfy nu gyda rhwyddineb—heb aberthiU1 neb ■—dim* end ycbydig o fcidwl goleuetlig am bum. munyd i dzlwyn argyho-eddiad i fuddug- oliaeth. < Beth pc ednychid o gwmrpas yn hamddfenol ar drefni'ad'au—hern àretniadau sydd' yn galw yn ucbeJ amen sym:ud,tTefn- ia-.lau sydJ, yn ych-vvanegu at gaethiAvecl gweithfaol v glowy r, Mae rhai o'r glüfeydid pwysicaf wedi ymysgwyd1—ond' pa le mae y gwien.idill mawr? Y mae ymdrechjon rhai meistri fel Lever Bros, a Cadibury*, i weila. cyflwr eu gweithwyr, yn en.ilI' edm:geid(l nob dyn gar les ei gyd-cklyn. Ceir Cadburv wedii adeiJadu cartref.'hardd i\ ^eith-wyT, a genldi eang yn gysy.i!tie-dig a pho-b ty. Saif ryw ychydig filldiroed'd allan o Birmingham. Mae iechyd a m<x^soldeb- y gweithwyr wedi gwella yn fawr. Mae gan; y Brodyn Len-'er—. gwiieutbuTwyr v "Sunilight Soap"—bentref wedi ei adei-ladu i'w gweithwvr. Nidi oedd yr un tafarn yn Pert Sunlight—fel Bcatme- ville Cadhury-cmd y mae rhywl h;i 1 lygr- edig yn dyhen am. ddio<i! f i ddifwyno y pentref prydferth, ac am gael trwydded tafarn. Chwi wehveh nad' yw sebon SUTh- light yn gwynu dnnu v croen-: Mewn eisteddfod, yn Lerpwd yn^kliiwedflar, yr oedd) englyn i'r "Gwydlraid Cyntaf' yni destyn, a phwy feddydiech oedd; y budidiugoJ ? Wei, bardd o diafamwr, neu dafamwr o fardd, o. berwyd'd' yr oedd; frwydd>ed! gan' y cidau. A-phwy allasai d'dwcyd. yn well?— wyddai fwy am gyfrinach y gwydraid cyntaf ? Onibai u un ontaf ni fuasai angen am rhai ereill; onibai r:m y cyntaf ni fuasai aniens am-dafamwr! Pa rvf-ed'd i'r cvfaill ILn^ar syrthio niavra cariad; a'i dJes-tyiK— j gw^i'd bachg-en g-^Tidgcfdi, o Sir Fon. fei ildichon^ yn troi. i fewn i'r -tafarn, ac a baicb gfref, heb ddafn o dáim m-evk.l-'v\i wtyli ei ilychwino, ac wedi ei magu ar uwd a lla^th— j y fraich hono yn estyn am y "gvvydraid cynt- I af." Y niae bardd'oniacth mewn peth fel 11\"001 P'ea.llai ei wd'd yn galw1 a in yr un I ü12f, ond yn Ill) f«kb.-v IV. godi i'w enaui Na. I does'"<?inji barflt3k.-mi?jcd; 6 elite*- m\v> o dirueni ü

j DYFODIA.D GAFFER. ! | 1…

LLANELLI A'R CYLCH. ;

Cyfa.nbic;n; Cvfreitbwyr.

Y Fasnach Alcani

Esgob Tyddew-i ar Ddirwest.

PREGETHAU I'R WERIN.

[No title]