Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

[No title]

News
Cite
Share

Cyrmliwy-d gw1.edd fec^dyliol a churphcmJ j no-s. lau fHwed«la:f, y-t-L James' HaJl, Ystrad. gan aeiodau Cym4eithas Naturia-ethwyr y | Rh-onflda, a ch\feiitio-o creill. l3 :-rdenwyd papyr ar waith gorphenoJ y gymdieithas, ei rh?go<lygfvn, ac awgrvnv.adiau ar ei hamrarj. j gan Mr LJpveiyn Joaies, Prifathraw YsgoJ Uwchra-dciol Ystrad. Yn ych.waiveg.ol at bvn { mwyn-hawyd prvn-graipht cerddcrol, a chy- -A(fr Tc,-ie,, v mero-'ki' amryw rau yndda.. Mr .Tones y\\ I iiywydd y nxceithas y flwyddvn hon. Brodur ydyw o Aberdar. a derbymccH ei adaysg foreuol yn Ysgol Ddyddiol y 'Comin.' Bycid yn <Ma gsn, ei gyfot"rhon a.c etreill ei icxl yrt iianvs ij mo-r anrbATleddtJS vn y "R hondda. a rnajiau ere; 1 L T leihau gv-alth y Gvmanfa. mae B-edvdd- wyr D «'vTain Morgarawg wedi dit-chreu ar gvnllua -newvddl Cwn/if o-sod y manvlion yma, ac mor gywir ag svd-1 bosibl. Mae v Sir wedi ei rh-anrj i chwech o adranati. a'u gwakh fydd ri materioni pwvsig ddaw a flaen. y Gym.lr{a" ac ereill perthynol iddvnt eu hiirjaar>, Gwelir fod hyn yn briüdol iawn. j Dyd-d I red. crch.wvno-d.fi adTan v c v.n. hwn. yr hon. WTW. gyrMys y dthw Rhondda. Tonvr- v'faii, a rhatr. o'r Gilfach Goch. s-ef erlwys Vc,<T',Ifa Cymer y cvlch hwn i fewn dcir ar j 1 ar h-ugain o eglwysi, a pbenderfynviyd u. L •••a! v cvfarfod c-mtaf yn. yt eglwrs brmf. •-Ho, Ystrad-, R horned a. vr Hon. sydd v Porch. Antthony Williams.

Advertising

SYLWAVAU.

j DYFODIA.D GAFFER. ! | 1…

LLANELLI A'R CYLCH. ;

Cyfa.nbic;n; Cvfreitbwyr.

Y Fasnach Alcani

Esgob Tyddew-i ar Ddirwest.

PREGETHAU I'R WERIN.

[No title]