Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

- TR.O YN Y GOGLEDD.

Y PARC.

CATI JON'ES Y PARC YN DWEYD…

Y FASGED BRIWFWYD.

-----.-------EISTEDDFOD NAZARETH,…

|.Iraetbawdi: "ni wylliant."

News
Cite
Share

| Iraetbawdi: "ni wylliant." j Ymgeisiodd 6 ar y testyn rhagoxol h-wn, sef Ii Un ar y Rhiw," "Rcrs:al¡ ne," "J ohn Jones," "CleobuJus,' "Merlin;" a, 'Nonentity.1 Cystadleuaeth ragorol, cymaint o gyà- wybod yn y traesthodwyr a phe yn t am ^5, ac ruidl am 5s; ac y mae pob un wedi ) deail ei cfesty-ra. | Dwy ddalen o 'fookfc&p' yr un sydd gan "John JoEses' a 'Rosaline'; ac ar eu bod' yn ysgrifatu .rhagorod, priiB y mae garaMynt I j siawns me^:ni cystadl-euaeth, he y mae nhai a rhyrn&int ddesng waith o bapyr. Dymtunnvn syhvii fod1 ganddynt iawysgrif dlos, yrs en- f wedtig "Rosalinte." Er nad oes a fyThO bj-tiy ddim a, thynged ymgei'SJwyr mewm cystadleu- ae-th fel hon, temtir dyn i d'dweyd. aimi law- ysgrif 'Rosaline,' fel y dyvvedodd Dewi ( Havh.-e.sp am eneth, lane | "Welsochi chi 'run glysach erioed 1" d. -leni | -rone -trl y pethau gor-tni cy^K eiabedd i lawr i ysgr'ifenu ei 6 b ,"0 tudialen o 'foolscap,' ond rhy fach o wreidd- ioldeb sydd yma; feerckila ormod1 yn Haw Matthew Arnold; a chwareu teg iddb, y male! yn ddigon gonfest i gydba-bodl hyny, ac wedth-dau yn ddigon gwrod1 i wahaniaethu odddwrth ei arweixiydid Mae lei draethawd1 yni w^erth ei' didarllen. 'Un ar y Rhiw. Tra-etoowd madth a Llafdrfa wr (dro-s 40 o dudalenau). Mae ei igynillun yn eang a, g^ asga.rog; yn ormod felly, fed y mae dtwyddo yn cael cvfle i dywallt ei. holl wybodaeth a'i brofiad i'r l traethawd., Galiai dd-efny:dGiio darnau hel- aeth o bono ar destynau ereili cyffredin mewru Eisteddtfad&ui Y mae YnJ dd yddoro 1 i \V1 dldlarlleni, )"111 hawddi ei ddeaill; a giillwn dybio y gwnelai yr awd'vv.£' lawn cystai aredth- iu r ag o draethad'wr. Ni buasem yn petrusa ei wobrwyo onibai fod rhai rnwy pwrpasol i fewD. Ond fel y mae, galiai yr awdwr wneydi Hawser a les drwy ei gyhoeckii. 'Cleobuluis.'—-Traethawd! Saesneg gan awdwr galluog. GweJi fuasad genym adael y 4 pp. olaf allan, er ei fcod; y-n ysgrifenu yn fedrus ynddynt ar "dddwylliant crefyddol." Gormodi o duedd sydd mera traethodwyr a barddonwy r i draethu. ar bob peth clan. yr un penawd-, yn lie cyfyngu eu founain i ystyr fanwl eu testyn. Gailwn i feddwl fod diwyllianit a chrefydd yn drla u beth digon f gwahani-aethol, fel na raid eu cymysgu wrth. ysgrifenu. Er rn wna y naill ddim drwg i'r llall,—a goreu po fwyaf dysgedig fyddo cref- ydd'wx, a gcxreu po fwyaf crefydd-od fyrliddl' nid yw y naill yx>: hanfodol i'r llall. Yr oeddi sylfaeniwyr Cristionogaeth, yn adnabyddus fel "dynion a 1111 ythyrenog," ac yr oedid rhai o breg-ethwyT mwyaf Cyinru yn mhell a fodi yn "cultured! men." Ond! y mae yr awdwr hwn wt:xii g\M^eyd ddgon o wrh)xlri cylni dbd i'r pwynt olaf i roddn iddo safle i amlwg yn y gysta<lieuaeth. I "kie, I 'Merlin.—Cymro yw, '%LIeTlim' a. roedr ysgrifenu Cymraeg gloewi a llithrig. Y mae ganddo draethawd campus, a gesird amcm argraff o wreddddoildjeb- Mae llawera'i frawddegau yn fyr a, chynwysfawr, fel diar- ebion. Dywedi beth yw Diwylliant, a'r moddi i'w gael, a "yna beth oedd eisieu. Saif y gystadleuaeth rhwng 'Merlin' a 'Cleobulus.' Meddyl'iai-s gael Mr Phillips, B.A., i benderfynu: rh\*nigfkl!yTi,t;: gwyr ref fwy am dddwyiliant na m-v fl cn-tdl, gan i>a ddaeth, nid oes dim airall i'W wneydi onJ rhanu'r wobr. Yn gywir, u Ah Hey-in. I [Y Beirniadaethau Barddbnol y tro nesaf.] j -:0:- I

IIIRWAUN. --<)-

AP.-V R LT.

-:0:-TR'EFFOREST.

YOU CAN REPAIR AND SHARPEN…

..-Ebenezer Mall, Trecynon.1

Byhnddla?it y Parch. William…

Gadlys, Aberdar.

Y Rhagolwg Wleidyddol.

Advertising