Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

- TR.O YN Y GOGLEDD.

Y PARC.

CATI JON'ES Y PARC YN DWEYD…

News
Cite
Share

CATI JON'ES Y PARC YN DWEYD EI PHROFIAD yn yr ysgarmes v cyfeiriwydi ati y-n barod. Yr c edd yru himos gjauaf, a. nhadi, a; roam. a rraiTKin, ym dod adref o'r dref, yn hwyT, Niedi, bod mawn rhyw gyfarfod nkni gilydl1, a llawer cwrddi bach ar ei ol, ond oddd, cyn ein bod dxwy y giat fach Y-11 nhop Coed y Paraiy, a chroesa y bont gareg fatch wrth )1myl y Pare. "Gad'ew'ch i ni f\11-í:1d¡ i edxych am yr hem Gati Jones, gan fod goleu yni y ty," roeddai mam. Ac at y drws; a ni, Cnocio. "P^y š;y) na?" "Yni" aroswxiti .fursjti" Ym clyw-em .swn symtid ooIfi, megy^s catib, rhaw, bwyeli a ft oreh. oritJiar y drws; tytsu'r. folit yn ol, a thmi yr %illiiexRl yn y cJo; ac yam agor, a,'r gamwyil yn ei llaw, yn pdydra ar ei gwyneb rhychiog^ ond sirioL Y 1"130 mymed i ac eistedd i lawr; ac vmunia a, hi mewn; dysglaid o de, g}dk brechdanaii o'i thorth getai hyfryd, yr hyn oedd fater o ra.1d, men ddigio Cati Jones. Gyrla; Haw, gwnaeth fy nhad lawer C}"ln'w')TIa:s iddi, fel yr cxxld hi yn falch o gael cyfle i roddi exoesaw. Gvrmetha-i ef i dda-u men dri 0 hen gl^ciais oecH. ganddii weci; sefyll ail gychwyn, oes a wasanaeth dan diician yn gyson a tha,ro roewis pryd. Efc wnaethi y wal syddfo fiaen y drw:s, a'r llidiart bach hefyd iddi "Yr oedd yn arw i chwii fyned i'r fath dra- fferth i agor y drws, a hithaui mor hwyr, Cati Jones," .roeddai fy nvun. "Dvdi o "srajffeirth ym y byd i agor i ffrind- iau, Margeri Lloyd," atebai hithau. "Tdych ch\vi yn cyroervd y fath boen a, hyna bob nos \rth gau y drws, sef gosod y oelfi yn ei erbyn?" gofynai fy nhad. ''Ydw wir, Dafydd Lloyd," oedd, ateb yr hiem wraig. "Oes ofil ysprydiion arnochi chi, Cab Jones?" gofynai mam. "Does dim rhaid i mi. o ran dim rawed wnaethi nt i mi exioed; ond mae ofn diyniorrJi arna i." "Diar mi! oes dim dymon) dddgon caled i ddychrynu h-en wraag^weddW unig fel chwi ?" meddai fy nhad. Hl'e baerj nhw'n gwneyd dtm' ond 'y nych- ryn i, nÚ. ddedwTi' i faw, Dafydd Lloyd), onfi ceisao davyn fy ngheiniog. ji wnaeth y lladron diffaethi Ac mia« arnia. i ofn byth er hyny. Yr oedd y drws yr ochr araB i'r ty yr amser hwnw, ac yn gwynt^>ui y SfortLdi ge'rt, as minaruj heb fod wedi byw. yma ryw lawer. Yr oedd y son am y llofaidd/iaeth heb oeri, yn ngltist- j ia,u y wladl Yr oeddwu we<ii bodi yn y ffair yn gvverthu buwch <Lt daJu'r rhent. Yn hwyr TSOS y dvdd hv\-inw—-hwyrach na, hyn o laiweJ1," gan edrych ar y cloc,—diyna guxoi ] with y drws. 'Holo, pwy sy na ?' ebwIII i. 'Y fi sydd ei&io'ch gweldl chi.' 'Pw)1 ydachi chi ? 'Peth airall ydi hynry. Agorwch y | drws ?' 'Na, 'gora i mo'r ,drws j ac os na ewch chi oddina mewn daw fynud. mi roi ] y fwydl yniia; dimy y'ch pen; chi,' ebraf fi-— | oedd1 arna i fai^ ?' 'Nei di ?' nieddai una arall; o'r tu ol i mi, wedi dfod i miewni dSrwy y j ffenestr, gan gyddo am dianiaf a. chmlio fy mbooed ag um law, a chadw'r fwyell i lawr I a'r llall. Agorodd y drws i'w gydymaiith, a bu yn ysgarmes rhymgotn. Ond! comcraiiis i hwy-y fi a'r f-ivyell-ac ni chawsant yr un dddmad o arian y fuikeh; a da oedd! ganddynt f fYlndl yn oJ, and]. nidi cyni i mi wybod aincaan [ pwy oeddyrvt Ydach chi yn nabod hwn-a- hwn sydd yn byw yn fan-a'r-fan—h\mw oedd un; ac yT wyf yn credui ym siwir mai pwyma | oedd y llall." j Ar y gweddiiil o'r ffordd adref, da oedid genyf gael gwasgu rhwng fy rhiend, ac ofnwm ] agor fy ilygaid rhag ofni gweledl bwgan; neu rywbeth heb fod mor dddndwedi M ae'n siwr fod ugairs mlym^M er hyny, os nad rhagoT. Gwelais yr euogio-n lawer gwaith ar oi hyn)*, a'u traed yn rhydd; ond, os nad) t wyf yn methu, credaf eu, bod; erbyn hy-n, yni nghyfficm y bedd, fei Cati Jones. (I'w Barl^au.) -:0'

Y FASGED BRIWFWYD.

-----.-------EISTEDDFOD NAZARETH,…

|.Iraetbawdi: "ni wylliant."

IIIRWAUN. --<)-

AP.-V R LT.

-:0:-TR'EFFOREST.

YOU CAN REPAIR AND SHARPEN…

..-Ebenezer Mall, Trecynon.1

Byhnddla?it y Parch. William…

Gadlys, Aberdar.

Y Rhagolwg Wleidyddol.

Advertising