Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

-'.-,' Wedrosi. —Gomer Jones,…

PENOD IV.

ABERPORTH A'R CYLCHOEDD. !

MOUNTAIN ASH.

[No title]

PARCH. DAFYDD WLLLJAM. U.ANDYFAEN.

LLANEllLI.

I 0 :, ,<-( Eisteddfod Gemdlacthoi…

Yn y Bedd yn ei Flodau,

Advertising

Advertising
Cite
Share

Quinine Bitters "j" ,1. "J Gwilym M Evans. -:0:- Y Feddyginiaeth DEULUAIDD DDIGYFFfiLYB. Mae pawb yn ei cbamnol, Nid yw byth yn siomi., Rhvdid nerth i'r gwan, UINIME A mwynhad bywyd i bawb Meddyginsaeth Bur, Sicr, Dyogei, Lrwrddr ianus ac Effeithiol vdvw. BITTERS GWILYM EVANS NID YW BYTH YN SIOMI. Cymera^wyir gan FEDDYGON, DADANSODDWYR, A FFERYLLWYR. A chanmdlir gan bawb sydd wedi rhoddit prawf ami fel eddygl n iaet fa Oreu yr Des at DDIFFYG TREWLIAD, DOLimiAU YR AFU, GWENDID GTEUOL. A phob math o Weoclid. Y mae yn gweila Doluriau a CbJwyfau yn yr Ymys gar oedd, Arenau a'r Afu, ac yn feddyginfiaeth iddynt rriTt) LAETHAU. 14, Montague St., Edinburgh, Hhagfyr 11.f. Foneddigion, — Byddwch cystal ag i mi vn ddioed botelaid 4/6 <> BETTERS GWILYM EVANS. Cymerais bedair potelaid y gauaf diweddaf, a gwoaethant !cs mawr ni:. —Yr eiddoch, S. JAMES. 31 h»e rs Gwilym Evans O. 't.J L. "u. Bronant, Aberystwyth, 1 lonawr 27ain. Anwyl Syr,—Rwyf wedi gwerthti mwy QUfNTNE BITTERS GWILYM L v'ANS„ y flwyddyn ddiweddaf nag un flwyddyn o'r blaen. Mae fy nghwsmeriaid yn rhoidi canmoliaeth uchel iawn iddo. Dymunaf arnoch anfon i mi gyflenwad newydd. Yr eiddoch, JOHN WILLIAMS. Bitters Gwilym Evans Penuwch, Liange:thio, Hydref 23ain. Anwyl Syr,-Mae amryw aelodau o"tn teulu yn wanaidd eu hiechyd, yn enwedig, un o'm merched sydd wedi tyfu i fyny yn dal iawn. Mae yn dioddef yn awr oddi- wrth ddiffyg anadl ar ol yr ymdrech leiaf wrth ddilyn ei gorchwyiion. Byddaf yn cadw Quinine Bitters Gwilym Evans bob amser yn y ty, gan fy rtiod yn credu ei fod yn gwneyd mwy o les i'm plant na dim a gawsout erioed.-Yr eiddoch, (Parch.) D. W. JONES. Quinine. Bitters Gwilym Evans RHYBUDD. GOCHELWCH DWYLLWYR. Y mae poblogrwydd a Uwyddiant ei gyffelyb y me<Myglyn rhagorol hwn wedi temtio amryw i gynyg efeJychiadau diwextfe o hono i'r cyhoedd. GocheleT y cyfryw efeiychiadau. Edrychwch tod enw Gwihm Evans ar bQb Label, Stamp, a Photel Gwerthir ef mewn poteli, 2s 9C a 4s 6c y* un; blychau yn cjTiwys tair potel 4s 6c zm 12s 6c. I'w cael yn mhob man, neu ilandoo ir ef yn rhad amy prisiau ucti4cd drwy y post yn uniongyrchQl oddiwrth y perchecc^ ion:- 1 Quinine Bitters MANUFACTURING COMPANY. LIMITED, LLANELLY, SOUTH WALES. Prif OruchwvJiwr yn America :-Mr R. J: WILLIAMS. Plytftovith, Perm.