Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

-'.-,' Wedrosi. —Gomer Jones,…

PENOD IV.

ABERPORTH A'R CYLCHOEDD. !

MOUNTAIN ASH.

[No title]

PARCH. DAFYDD WLLLJAM. U.ANDYFAEN.

LLANEllLI.

News
Cite
Share

LLANEllLI. Y iirt7Sg Leol a'r Cyngor Trefol, Swm a sylwedd y tri papyr Ileol am yr wythnos ddiweddaf ydoedd adroddiad y cvfreithiwr, Mr David Randell; a Mr Spowart. y clerc, mewn perthynas a 'No- tice to Treat,' a esgeuluswyd gan rywun neu rywrai ar ran y Cyngor yn eu cysylltiad a chwmni y Mynydd Mawr. Tebyg fod canolbwynt yr holl ofid a'r traffeith o barthed i'r porthladd newydd yn cael ei briodoli i'r esgeulusdod hwn, sef beiddgar- wch yr awdurdodau lleol, yn rhinwedd eu swydd fe4 Cynghorwyr IJeoi, i ymyraeth a'r tir oeddent hwy wedi drwyddedu i'r cwrnni, heb gais priodola swyddciogol oddi- wrth y cwmni hwn. Y mae cymaint a chwe' colofn wedi ei rhoddi i'r mater gan y papyrau lleol; ond nid oes un o'r golyg- yddion wedi ysgrifenu yr nn linell eto o feirniadaeth ar y cyfwng, y naill ffordd na'r llall yn y cyfwng hwn. Nid oes dim neill- duo yn synu neb ag sydd 1 ryw raddau yn gyfarwydd a'r pethau hyn. Coisia Mr Rahdell daflu y baich a'r cyfrifoldeb oddi- ardo ei bun, a gwna y clerc, sef Mr Spow- art, yr un peth. Dyma destyn siarad yr holl gylch, ond credwi- na fydd neb yn ddoethach, na'r dref yr un ddimai yn gyf oethocach ar ol yr holl ymdrafodaeth anny- munol hon. Yr ydym wedi egluro y sefyll fa yn y nodiadau gohebol yma o'r blaen, ac felly credwn ma: annoethineb fyddai i ni fanylu ar y pwnc yn bresenol. Y mae y clerc a Mr Randell, fel dau ddyn cyhoedd- us, yn Hawn mor gyfrifol y naill ag ydyw y llall er fod y cweryl wedi cy:ansoddi dwy f blaid frwdfrydig yn y dref. Pe b'ai y gwir yn c el ei ddatgan, mae yr holl gynghorwyr fel corff mor gyfrifol i'r trethdalwyr ag ydyw y ddau fwch diangol uchod, am na byddent yn yr amser cymeradwy, ac o dan yr am- gylchiadau priodol yn gwneyd gwaith y ddau yn anorfod, fel ag i arbed y treuliau annbeg sydd wtdi d'od i.aros am amser ar y dref. Gallwn weled gwendid mawr mewn rhai dynion cyhoeddus yn y dref sydd wedi bod mor syml ag i ymddiswyddo am esgus- oclion bach, tra y Jylasent fod yn fwy an. rhydeddus i'w cysylltiadau cyfrifol fel Cyngorwyr y bobl, a'u hetholasant, ac aros yn unol ar y maes, nes bod y rheol leol hon drosodd.

I 0 :, ,<-( Eisteddfod Gemdlacthoi…

Yn y Bedd yn ei Flodau,

Advertising