Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

-'.-,' Wedrosi. —Gomer Jones,…

PENOD IV.

ABERPORTH A'R CYLCHOEDD. !

News
Cite
Share

ABERPORTH A'R CYLCHOEDD. At Olygvdd y "Tarian." ..0- Sir.—Yn ol ein harfer ni i lawr yn y wlad yma, byddwn ya wastad ar ddechreu bhvydd- yn fel hYTIJ yndyrnuno bwlyddyn nr^ydd dda i bawb a gjiaxf j-ddwui. Felly yr wyf finau fel dyn can )11 dymuno o galon flwyddyn newvdd dda i'r "Tarian," a'r darlJenwyr llu- osos- Gobeithio eich bod chui oil tua'r Swyddfa yna, o'r Gol. i lawr hyd y gwas twt, pi iach bedair bagal, a chest, ac yn penderfynu y ml add dros y gvvdr trwy gydol y flwyd-dyn newydkl, ac y bvdd holl osgo y 'Tarian' at y pur, a'r dyrch.afedig, a'r dert)\niwyr a'r darllenwyr mcrwrv canlyniad yn lluosogi. Cyma.int a hynnma o ragymadrodd. Mae wedi bod1 yn fyd gwyn arnewn m, y Cardies, i lawr vma. yn amser y G^yH-au. Mora cyngerdda ua darlithiau yr ydym- Mied-i; anadlu yr wythmosau diwedcl'af. Tua cbanol Rhagfyr cawsom ein anrhegu a. darhtb odidog gan Dr. Maclwn Hughes, r, el Aberteib ar 'Islwvn.' Dyma, dkfarlith y dy- iasai Cymru benbaladr gael ei chlywed. Nid dariith, ddarlknydd, i dy .gadw (diwerthin fel vnf\ d, ond dtarliith a'i pbethau vn werth mymed! a hwy gartref efo thi, a, chnoi dy gil am yrut am ddyddiau: lawer. Dydd Nadolig, bu Cymanfa YsgcJioQ: yu; Bryn Seaon, Aberporth. sef Ysgol Hen Gapei Aberporth, Blaenanerch, T^nygxoes, I a Bryn Seion. Prinder holwYT oecki y peth ] amlycaf yn y Gymanfa bom Yn yr hwyr j yn yr un lie cafwyd' cyfarfod ad lorn, add (obiegkl fedJy y clywais ei gyhoeddi), pryd v oafwyd gyabanol au mewn areithiaii, can-oaion ,a da-diieuon lu, a cbafwyd cyfarfod j tra llwyxidianus i amcan ei osodiad. ,Y nios- j on ganly-noi yn Penmorfa, caf^yd. cyng-<3rdd ragcroL pryd. y cymen\yd rhan vnddi jgan y Parch. D. Teifi Davies a Miss Rachel Phillips, E:rdyn, ac ereiil. Gywais fbd'5>obl dd3.Prmmoria,. wedi cael c^Bgcrdkl Nos Fqixrth olaf o'r "Xh* T1 Gorner yr. txaldodi t* fjk.Jir "Ffair y By^i,'v"yn ngb-xpei Ffvv^'bed'i-, {l w\ i I net Dondi capel o bobl. Cymmwyd y gsSlair I gan y Parch. T. J. Moms, Aberteifi. Di.gv.n j I yw dweyd am y dariitb ben ei bcol yn bobl- j I crgakkl, oblegid dywediai y Dr. ei fad wedii I ei thrafkfod'i 406 o w^ithiau.; a cliamt^i ei bod mor boblogaidd y noson bon a'r noson g>-tanf. Rhoddai y darlithydd ddyrnodau tymion i Geisbwliaeth Eglwy^sig, a Philist- ia.eth EmvndoJ, ac ni ddiiangodd pydredd cymdeithas Y-Il gyffredinol yn groeriiach rtiag ei fflangeil yn ystod ei daitb i'r "Ffa-ir, ac yn ol o honi. Rhaid i ni ddw-tyd gair am y lluaw-s brod^ r a fu sir ymweliad a ni yn ystod y "Gwyliau." Yr oedd yn dda iawn genym eu gweled wedi dod i'n plith er am amser' byr. Yr oedd gran iechyd ar eu. cyrph, a'u hysbryd yn )"111- cklangos yn dirf ac yn i-raidd. Ganem fedd- NVIL wrth glywed rhai O hopynt yon siarad yn y gyfaillach grefyd'dol fod yr a"wyrglych gref- yddol fel yr avrgylch naturiol yn fwy tyner ac yn fwy i-raidd yn Morganvvg nag ydiyw i lawr yma. Fodd bynag ami byn-y, hyfrvd oedd genym eu gweled a'u clywed >n mynegu yr h\Tii a vinaeth yr Arglwydd ikv henaid. Ir-eiddier eto yn fwy eit hysbryd a'r gwlith yr h\Tii a vinaeth yr Arglwydd ikv henaid. Ir-eiddier eto yn fwy eit hysbryd a'r gwlith Nefol, a disgyned ckifnynau o hono ar ein hysbryd ninau, ac ar holl ddarllenwyr y "Tarian." Gomer. :(). —

MOUNTAIN ASH.

[No title]

PARCH. DAFYDD WLLLJAM. U.ANDYFAEN.

LLANEllLI.

I 0 :, ,<-( Eisteddfod Gemdlacthoi…

Yn y Bedd yn ei Flodau,

Advertising