Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

-'.-,' Wedrosi. —Gomer Jones,…

PENOD IV.

News
Cite
Share

PENOD IV. Y ffasiwn a fodtotai yr aoeg hio<ior ac eto v radidau, fel y mae mwnf f.ntbtiire i f<esd(hr1, vn yr ardal hon, pars fyri1' i bachgeoi wei iS! •>~sTtlik> memi can ad ag perched reuanto v gym^xlogaeth, ac arno v;r it easieu gwiaeyxl I L "K I k,4-4iw v peth YIlt hysbysiddl, fvikfai kkfo ryw rxiison h-,i-vn er gamxau tna chartref y run; ac ar oy brxMloni ei htm foci pawb yn j ty yn dawel \-n aweichiau cwsg, <yn«\ yntau yii nesii yn lladtradaddd i gyfeixiad ffenestr ystafeil ei anwylyd, ac yn) cuTo, naili ai a dvTTvekiiau o brkkl. rvevv a.phastwix, ac yna wrth gWTS. bydclai: i'r feroh didieffro, ac edrvch beth a phwy oedd yr afioiryrMw. YpJa., by<klad cr\T» dipyn o siaxad yn cymetyd Ik;, ac, yn y cyffredm, yn bur <k £ syiwryr; ac ar 01 erf m ar un tn. a. nacbati o'r tu arall am d.roL, <ia.w y pleidiau i gstui> k-b, a chaiflF (kiyfodilad -i'r ty, a bydcE TO fynychaf hyd y boreu. I Ar ol ffanvelio a'r "Ship" y Tuosort hotKX pemBerf\TK>dd Price a Wil y Feim fyn",] i'r Plasllwvd gydtv;r uit neges, acr un dull i a gofnod-vfyd uc'bod. "Pahaim .00 fuasech. chwi, Prc. yn myn\i i garu beb' gwmiia ?" gofymai Vv "0, facbgeni, )' mae arnaf oiiaod Ü oin i fyned iy hmi. Nid awn i garu am v byd heb g\rmn;i; y mae cymaint o. afn )"sbrydion arnaf t" ebe Pnice ax ei wen, a'i goesau piier- aiM yn symud yn rh-wyxkkich nag axferol. gaa fod rhyw atdy-niad rhyfeikl1 tua'r Plas, a'i bet ar kclwredd ei ben, fel pe wedi sylthio mewrt cariadi a'i glust chwith. '■Yibrjrdion! yn wir," ebad; Wil, yn gell- ;wei.rus. "Byxldwch yn ddyn, Price, neu :cyn w4rad a; bod bara mevm tojth,' ni cbewch byt'a mo Gweivialeni cts clyw hi hyn. Bj'dd- vch yn gall yn eicb oenedJaetb, Pri<% mae genych (Migoru o gorff i fod felly. Nid oes I yr un y^bryd i'w gaei tu yma i'r lorddonen; yr ochr draw i homo y maent yn lodgio i gyd. Oral, a )-<dych chwi yn cant Gwendoters H i "Beth feddyliet ti, Wil ?" "Meddui, wrtb g\rs, eich borl. Price. Nid yw dyn call fel chwi yri ci bras-gamu fel 'idiot'" dirwy y rh-ew a'r eiira yma, heb byny, neu dylasecb gael treulio gvwfklill eich oes yn y 'road-hou^e.' Hid'iwn i ddim pibellaid o soeg each, bebreng yTta cY111 brecwast. Os leiciwch, caiff r h^ asyraod eich; tymu yn y 'cart. uIe," ebe Price, at ei wen, "pwy a, ddav; a'r 'cart' yn oJ, dyvved;?*' ac yna ch-warddbdd ef a, Wil yn iachus. "Wel, yr vi-f fi, WiJ, yn. caru Gwendolen ya 1 and paidi a, d\v-e)"dl m-rth neb dyoo, u., fach net yw hi; mae fel p<j.si." ;rEitliaf gwir, Price." "Ond, a ydwyf fi yn dlddgcsn, pert i fynied yno heb newjdJ ?" gu£vn..ûl Pri,ce. "Y dych, yn siwr; yr \xlych yn edrych yn w^ell heiio nag y gwelals chwi erioed. ebai Wit a gwenn gellweirus ar ei wyneb. "Na, na, fachgen, pe bawn yn cael yr hen siaoed! ar botymau melvnaon, y 'sgidiau sy n gwichial, a'r 'chain' watch felen, bydJdKvn yn debyacb o lwyddo.' "Wel, myn brain, Price! yr ydych yn djdigon i brofocio vsant; ffwrdd a. chwi i'w 'rx)l. a be 'andros sydd arnoch chwi heno?"' uWd, aros fan hoo dipyni ba-ch, Wil, a deuaf yn ol yn umon." "All right,' Pric:e. Rhedwch Aeth Price mar gyflym ag. y gaJLai., end m re iodd; nid ar ei oedraxi na'i ewyHys yr oedd y bai, CTifi ar ei hegiau a dychwelodd yn fuarE, a'r got a'r botymau mehn'on am ei gefn, ac esgidiau JTT gwdchianu am ei draed', cadwyn aur axei wasgod, a gwcn ar ei wyneb. Vol, yn mlaen a ni Price, neu fe, aiff yn rhy hw>r hem," ebe Wil. "0, mae'n oer 1 facbgen." 1: Prir yn grynedig, "yr wyf brow a chredu fod fy mvy- law yn chwyddb yn rhyfe^kic-il." "Wei, peidiweh a'u riioddi yn eich poced, Face, rbag ofn na fydd i chwi eti cael allan, a bvwii bytrach yn ddiflas arnocb fel llyn}," ebai Wil Gydia hyn, taniofkJ Price oi bibell, ac yn mlaen yr aLethaT^, yr e->ojdiaAi yn gwicbian arn draed Pnce. yr bet 'reclining at an angle fjf 45' ax y pen, ei gC""SiU.. mor stiff a. phe buasent wee'd eu stajebo, a gw«n ftxldbaol yn coroni y -cvfasi ar ei wyncjb gwri<%och a tlydan Ya flkln .o-rbaeds.la-sanit iua.rtb PIasilwycL Ar ol i Wil. <k<ri diarn o go!ten, yn mlaen yr aethant at y ffenesitr, gan sefyll £ yferb%-a a X. broIl: a rhvnu gan yr oerfeJ; "'{:ff¥t W t! yn rhoddb blaien y vi-ialr-n i gyffwiBd a'r gwyidr. Yno y: bu yn enoct-a am -anxi&r" hir- fait!?^ nesroerM ei fraicb brori.diffrMytSo, 31- Price yn fw, stiff nag erioed'—y drlau max" iuiw^xlog a buasent o fer. ririogaetbau y 'frigid zone': ond o'r diwedtl, wde g-^r • y 'bnnds' yn, ccdi. Ar <# i Price dystio mai ysbryd oedd yno, a, Wi daern nad oeded yna ddim gwaeth na chath, agorwyd y ffenestr, ac wele: Gwendolen yn estynei phen allan, ac yn profi mai hi oedd -yma IJithrodd Wil yn lladraikvidd o'r golwg. "0, Gwendolen an'Vt"yl ebai Price, "sut yr ydych heno?" "Ho-lo! chm svdd yna. ?" ebai'r fercb hono, gan chwertbin. "Buasai yn well i chwi fod gartref yn each gwely ar ncson mor oer. na dvfod i aflonydidu arnoirrk Ond sut yr ydych. yn teimilo heno ?" "Yr wyf yn teimJo YIlJ flonedhg iawn," ebaa Price, ar ed wen "bum .yn gweithao yn gaied iarai. Y mae V cwstivm v-n myi^ed. \-n hVV yn ein aop ni bob diydid, a cliawsom heddyv. wertb ugeirsiau o buamn o frethvmau, siwgr, sabon, a the gartref, a bum rnau yn eu 'examino' a'u rhoddi ar y sbeifs, a rnamau eresill, dfrwy'r dyddi. D\"wedAvch "nawr 'te, Gwen<k>l>en fach, a gaf fi ddyfod i i;iev.n, tie, ?" Gydai hyn, ^"mud'fxkti }"chy<lig yon nes i gyfeiriad' y ffenestr, er g^.vne\-d' i'r esgidiau wichian, a rboddodd un Ihw ym e.1 logell er g-A-neydj i'r pres oedd N'm) dincian, tra yr oedd y Haw arall yn crew gvvagle rbwng ei wasgoci a'r gad"w-yn aur c-ed:d ami, er gwrueyd vr olaf vn weledig j G^ndolen. '(Dim hello, Pricey' ebad Gwendolen, iiy mae yn rhy hwy-r. Gwell i chwi fyn'd, gar- tref." "0, peicHwcb bod yn gas," ebai Price eii- waitb, "yr un fach net. 0, Gwerriolen anwyl, gadieweb i fi cktod! i mewn," A chyda hH);, o darit effeithiati ei deirrdad- nt, gwenodd'. yn fwy bendigediig nag erioed, a rhoddodd lam ysccafn, nss cwympocki yi bet. Pain yn ymgrymui'w chyfodi, llithrodd eri dsroefl. ac. fel y bu mw}-uf yr amffawd, caf- odd ei bun yn fuant yn cusanu yr eira o'i gwmpas. Wedi i<k.k> fwyddo, <lrwy ymdrech mawr a thuchan. i gael ei ben yn ei het., a't holl gorff tywysogaiidd) yn yr un sefyll fa ddaearyddoi ag o'r blaen, yn ymsythu \TH ddendol rhwng ed bet a/i esgidiaiU, cyfeiriodd ei all tu<.rr ffenestr, ac wele Gwiendblen yn gofyn id<k>: I "y n, mha ie y buocb henio. Price? Yr ydych ym edrych fel pe buasech wedi yf-ed." "Wei. yr wy^f wedi yfed, hdvd. waeth noffi gefais i swper," ebai Price, gan werai vn hyfryd. 1 .I "Yr oedd rhyw beth vn y coffi. vr wyf yn ofnn," ebaa G\wndol-eni eilwaith. "I "IrJ..m, yn wir, Gwendolen, fach, ond siwgT a Ibry." ebai Price, a gwenodd yn fwy hyfryd! bvth. ""v d, Price, gwell i chwi fyned gartref. Yr vdwh bron a rb^wi; byddweh fel \)ib<xi- wy c\-n y boreu, os nad eweh ar unwaith," Ac ss 01 d'weyd hYTI, decrure:uoÔd Gwen- dolen gau y ffenestr. 1'0. Gwendolen fach," ebai Price eilwa :th, "g.adewch i fi ddud mesm. 0 'dear!' peid- I' iwch a bed yn gas. 'nawr, Gwendolen anr.vyl —'raawr. 'nawr." "Tewch a. san; mae yn rhy bvtyr, Price," ebai G-v eiidofen ei ■ waith. "Na, na. 0, Gwendolen fach, devvch lawr }"n wiT t" Ac wrtb dJd!weydi hyn, eduychodd Price yri byTiod erfyniol. a thynodd ei criawr o'i logell, ruidí yn holiol er cael gwybod yr amser, end. er, ei d:angps i Gwendolen. Cerddai befyd vn h.a.mddiemr o fiaen y ffent- e.5tr er's talm a amser, er tynu sylw Gwen-1 d'olen at 'extreme' isaf ei ddiaearoJ dy. Crooaii yn g>i iwybrxijl mewn esgidiau yn gwichian, fel moddicai effedtbiol i ddenu sench. ""Vel, Price," ebai Gwendolen, "ewch i'r drws. yntr; a bydd i fi dclbd i'w agor." Yna dtiaetb W-il yn mlaen, ac aeth i gnocio ar Mar i'r forvyn, ac i wneyd ilong story" yn 'short,' dig on yw hysbysu i Wil hefyd gaei derbyniad y IIOSCHJ hono. Teimlaa Price fel concwerwr wrtb fr-ned i mewn, a'r foment lx>no y cafocM ei bun ) ni eistedd oflaen y tan ac yn gweam ar Gw-t^mdioJieni. yr hon a ei&- teddbddi yni ei ymyl. Ond, ha.wyr! ydyw Gwnedolen yn mynedi i garu a Price ? Ca wn weled eto, (Tw Barhiau.) :o;

ABERPORTH A'R CYLCHOEDD. !

MOUNTAIN ASH.

[No title]

PARCH. DAFYDD WLLLJAM. U.ANDYFAEN.

LLANEllLI.

I 0 :, ,<-( Eisteddfod Gemdlacthoi…

Yn y Bedd yn ei Flodau,

Advertising