Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

-'.-,' Wedrosi. —Gomer Jones,…

News
Cite
Share

Wedrosi. —Gomer Jones, NEU YR YMGYRCH GARWRIAETHOL. PENOD UI. 0 fewn tair milklir i'r peistref, mewn cy&iiiad gogksdklol, yn sgfyil Stf lethe bychaa avvs, Vi wyneb tua'r gogiedcl ac yn cael ei CGngylchynu gan goedi tewfrig, gellid gweied ffentady 'hen.-ffaam Profai yr olwg twydl. akki oecki ar y muriau fod yr bee anetkkdy A, ',idi gwxthsefyll degau o auafau ystormllyd. Yr ootid vn dy mawr, hir, yn cyn-wys nifer ryfedidhl Ó ys^elloedki; a, phe buasai treth v ffenestri mewn gTyiru bussai cryn dipyn o bTes yn mynexi o logell. y trigiarayddi. 0 flaen drws y gegin yi oedd cyrrtedd gar- churfdiiedig, a chnwd tew o e.ddew, yr hwn a wasanaethai i rodldi gweddi fwy gartretoJ. ar yr hen aneckkdy. 0 fiaen y ty, mewil, ffmf o banes cylch, yr oedd y "teiau all an," o' 1 yii. rhai newyddion oddieithr un hen; fyr- dSdyni to gwellt islaw y ty, ar yr hwn yr ceckl golwg hyned fethedig, ei wedti Iwydsaxid a'i ffuxf craci-og yn profi fod adeg ei ymdkiatod- iadyn ymyi. Yr oeN) golwg brydferih o gwmpas vn yr haf, pan fvdebai natair yrII gwenu yn hcJl eu gogpnian-fc— y coedydd va 11 awn o ddaiI—yr ardd fawr tu- i cafn i'r ty yni persawru gam y bit la u oeddynt vni dryfrith bob ochr i'r rhodfeydd graian- j aldid a ymdiroaUai rhwng y premu afatau a'r Hwyni 'gooseberries,' ac yn y cwr isaf nid1 oedd dim and mwmial didor y gwemvyn, pre- swylwyr y rhes fawr o gychod oedd yni ymyl j y ciavvdd; a phan fyddai v gauaf oer yni gaJw ei holl ymadfertboecki, a. tWysim aniaai; wedi cllio, yr oedd yma ryvv swyn yn arcs o g\\Tnrpo.s yr hen anadd-dy, w^edi'r c^i. coecbrdtli'uchei. er wedi eu dihatra o'u dail, JI1 vmgrymu yn fawrtxMog mrch ei bem a phan fv-ddcu yr hen: oratorio fawr—yr ystorm —yn tar arm drwy'r gymydogaethu ffurfient loches ragorol i&3 () rhag ei -an di- nysthol. Eh-mta y Plasllwydi. a chartr-afte GvvtendbieiTj HngiLe-=. Enw y t-* anv-d-c-, o!e«idi Llyw'eijTi Hughaes. Yr oedid1 ei wrs'g v,edi n,arra- er ys blyim-dd-1 oeocld, ac YI) lyraseru-l ei unfig ierch, Gwei> J ,rlodm a ofaiav am y ty, y-r hc/N, STI I1;hyd a'r forwyn a'r ddau was, oeddynt yr oil a'r pre- j swvhvyr, ond v penteuhl. Yr oedri Mr H'tgh'^s 'fel y geiwid ef yn gy^Fredt-n, drIll-Y r g\ nir dr gaeth) a gwmpas tri ucsin cad, aii •rr f-rifid ef vn <-blyn hynia^v-s a charetiig. (Jrod a Gw'endol-en y m-ae a f)TX>n m vn fwy- af n-eillvkvol y waith hom Y irtiia barddfrrt-1 ia etlx Gynireig yn t"n\Dg am. et rhia^-gertid i,) ac v n.ae eini beirdd areu full s-Tth dkiarl'Jinao 'y feroh.' Yr yctyro wedi gweied ami i dldaxlwraad!, ac yr ydlym yn methu gwei- eJ: fod yo bcxsibl i inwhyvv ft-rch (i.lyfot i .fymy ag ef; and yr agosaf o bawb a w^sora erioad oeddl Gwltndolen. Yr rjeAh yn V tymbcr yr ydpnyn rrr-oed i'w ddartunao, yn > iueisTK^'iV .)t"ó ¡, trach yn f.kui, HatnTvU-'td. ai ItcJl )7" arwnfkto yabrvxi dcwr a pheneityi>>K Yr ()e(1id\ twxs o waiit yn :,1:J'- doca « gwmpas M pheix. yr hwn a «vpiiwy.sai v tu 01 i'r uic«i R>a-wr 0 clan. )T aa»raa«tapa aws-iieyj<af. y peloyrai par o i iygaad dtKfl, ac Ol rod ot-dd yn <agenrl^<fiui; ond! icael un gipdlnem arrmut er giWMSvd i ddyn <iiMny>^ riiyiP yn rtvcvl- .■«g drvrv ei g^"fafi&.xfvfiafi. P ei y c.uio.aJ Ctarvog: 'j Yw'r iasau hy# sy'n drysu'r ban^->; "Y livgakt < h>o«, hvtn kl Yr oedd y-rfecs a'r Hli yn <>vJrritt»ach ar en boch mewn lliw cri-vaysg, prjdferth. a thti oi i'w g^vfuea'u <,v>v :lakkl- yr oecW! ":Iarte»id gvvynion fel ifori yn cartrefu. Yr aedid ei holl gorff wedi ei iMnca yn y fath gyfajtainalil ag y galasai narur ymorfo)edd!\i yn ei gwaith. Ie, yr ydoedd yn un or 'spedmeris' goreu o "W vcha' darn v chwlf:i dy«id. z Gwisgai bob amsar yn holiol blaen a svnxl; I md oaid dsim o'r coegna a.'r baichxiex h™v 'I yn perthyn idcli ag sydd yn nod^adriu fashr ionatnte i-r oecki hiort Pe buasa-i II Gweradiolen wedd ei dilladu mewTf cariiau, ru fitaaai yrua. yr un rarld o hagrwch yn perth\n I iddi. Y mae gwfir bryiHerthwrh yn rhy buT i uirtrhyw 'dirapery goodts) sanga o f'T»ni i'w! I oropaai. Nid oes eisieu and crybvfyB mai Gwentiolen. a gyfriftd yn angyles harcfciwcli y gymycWgaeth, a llueisog o-edid nifer y gwyr ieua.ir»c a ymdrechent ckk-ms ei serrh; ond yr oedd ei chalon, yn oi p>b ymdcimgasiad, nwir rhyddi a'r awelom) a ch\va.reuai o gwm- pas Plasllwvd, ac beb ei chhvyfoeto gan un o satethau CIwp)Mi. Yr oedd wedi (-,i, ffm-y,.Ilio ag »itlysg o'r fath oreu, a raawr oedidl y så- brwd drwy v fro mai dedwydd fyddai bwnw a wren sicrh.au llaw a chaJon Gwendolen? lijjg&es, Plasll'\I'\x!L Ei hoff wadth, ar ot gorpbent Oafnp a gwaith y diKxid, -ytioenid ehwaereu y bercfccxeg. Yr oecki yn gantores ■ anMetrchog. a chanai Iawer er difyru ei thad, oadri yn boff o gerddbrLaeth. liaswer noson y bu y 'carwyr* yn dottowTth glywed1 y noda.it per vrk trei<Mio hyd atynt i'r hen fyrddvn to gweJft. 1SJi!tW v ty, lie y bydxi- erct aaferol o aros i "dVsgwyl y tewu i fVDedl i'w gwely-au. Nid oedd CivpeiKjbkas ond new- yrhJ ganu yn iach, i'r offen-n y neson han-y y t cla-eth Price a Wil v FeJltn ynio, CKEBJ rbiud aros byd y benod nesaf cyn cael yr belynt.

PENOD IV.

ABERPORTH A'R CYLCHOEDD. !

MOUNTAIN ASH.

[No title]

PARCH. DAFYDD WLLLJAM. U.ANDYFAEN.

LLANEllLI.

I 0 :, ,<-( Eisteddfod Gemdlacthoi…

Yn y Bedd yn ei Flodau,

Advertising