Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising

YR WYTHNOS.

Argyfwng y Fasnach Lo. -I

.GLOFA'R HETTY.

ABERCARN.

BRYNAMMAN PRIZE DRAWING.

ABERCANAID.

News
Cite
Share

ABERCANAID. Agoriad1 y .LlyTfigell Rydd. O'r diwedd, ar ol hit ddasgw\-l» a drwy ymdrechion dyfal ac. egiiiol rhai o'r ffyxkilon- iaid, y mae pobl Abercamiid wedi "cario bam i fuddugoliaeth," a'r hyn. a fu yn freudd- wyd! ansier wedi trai, yn ffaith sylweodbl. Bu tynged y Llvfxgell Yn chwareu rhwng gobaith ac aniobaltb, rhwng sicrwydd' ac an- sicrwydd, a rhwng llwydddant ac ailvvyddriant, am amser rnaith; end bellach geilir- cerfio "Bud-dugoliaeth" ar draws yr anturiaeth, ac y mae ardal gyfam yn llawen-bau. .I Ar ol yr hely-ntion blin, y dadieu brv-rj, a'j siomedigaethau chwerwon,, hvd'erwn; yr an- nghofir pobpeth. ballach-; y rhockbr yr oil ag sydd' yn amtoymunol mewn- bedd! o anffighof, yr adferir brawd'garwch, ac y cvhoeddjr "Hed'dwch" d'rwy bob CWIf o'r ardal. Dichon nadi mantaiis i gyd' yw lleoliadi yr atdeilad', a teg yw cydnabc-d: nad1 oes neb wedi gwith- dystio yn gryfach yn erbyn hyny na Mr Dd. Williams., Richard's Arms; ondi a dan yr am- gylchiadau nid oedd, dim ond cydsynao yn daw-el i fod- yn y diwedkt A defnyddio gair y bob! am dywydd anitafriol, "Rhaid bed yn foddlon!" Fe gofia darllenwyr "Y Darian" fod y bo-n- eddwr haelionus Mr Carnegie wedi rhoddi ^6,000 er adleiladu llyfrgelloedd o Dowlais i Treharris. a bendith arno am ei anrheg, yn arbenig pryd y cofiwn fod, llogellau ein nf- oethogion lleol wedi eu cloi, a thra y mae y bobl a wnaethanrt fdoedd: o aur yn y cylch— yn fud ac yn fyddar i bob apel am gydym- deimlad. Lion gënym gydnabod1 fod! Mr D. A. Thomas, A.S., wedi amhgu ei fwxiad o dafiu J'ioo i'r drysorfa,. Adiealadyrdd yr adeilad yn Abercanaid ydbedd Mr E-noch. Williams.. Dowdais, ac y ei waith ai- dd-erchog Tlli glodi iddb, tei lyng.a y gymerad- wyaeth uchaf, a'r gefnogaeth ffyddlonaf y dyfodol. Goleuir yr adeilad gan; ygoleurui try-dano1, ac y mae pob peth yn ed-rrch yn brydferth a defnyxkliol. Cymerodd y cyfarfofi agoriadol le nos Fercher, lonawr y 7 fed:, am saith o'r glccb. Cymerwyd y gadair gan Mr Sydney Simons. Merthyr, Cadeirydd Pwyllgor y LlyfrgeH oedd yn y Dosbarth, a traddbdwyd! "Yr An rchiad1 Agoriadol" gan Mr Arthur Daniel. Troedyrhiw, cy n gadeiiydd Pwyllgor y Llyfr- gelloedd. Nid! oes neb yn v dosbarth wed- gweithio yn galetach er ceal llyfrgelloedd i'r arcJaloedkl n-a, Mr Daniel, ac yr oedd! yn an rhytieddns yn y pwyllgor i'w wahodd i 'agor' Llyfrgell Abercanaid: r ijrt^'d n bre.»end h'-fyd ?dri. An°"r y Crun'ilV pav" | pA-ans, Mt-.lhyr; Mr 'I. David, ysgolh Abercanaid; Parch. D. Williams. M.A.. Troedyrhiw; Mr T. Marshall, Merthyr; t< thyrfa fawr o bobl Abercanaid. Egltirodid y Cadeirydd-fodiy Parch. J. D. Jones, Aber can aid., yn methu a bod vn 'yr a,goriad' yn C, herwydd ymrwymi ad anall ar yr un amser ac yr oedid hyn yn siomedigaeth fawr i Mr Jones, gan ei fod1 wedi gweithio y n galed ei sicrhau llwyddian-t y scefy'dilia,d. Er nad1 oe> trefni ar bob peth hyd1 yn hyn, eto cy chwvn'i gyda chwech o wahanol bapyrau d'yickko1. rhyw dri neu bed war o n e wyddiaduront Cym reig yn wythnosol ,heblaw rhai Saesneg wvth- nosol, a, chylchgronau misol yni yt ddJwy iaid.. Ceir y Uyfrau o'r Llyfrgell Ganolog vn Merthyr, ond' ni fydd dyrncn: ieuainc Aber- canaid yn llcnydd nac yn dawel hyi nes y byddi ganddynt lawer o ivfrau gwerthfawr eiddo iddynt eu hunain. Mantais hefyd fyddaii cael ty byw vn gvsylltiedig a'r Llyfrgell, a chyda chefnog- aeth y bonedidigion Mri. Han-key, Green, Howell etc. etc., ni fyddad hyny oncJ anturiaeth ddibwys. J Edrychir ar 01 y LlyfrgeH gan Mr Evan Thomas-, a, bydd ef yni sicf o ofalu am dufn yn inhob ystyr. Gwneled yr ardalwyr yn fawr o'r fraint werthfawr hon, ac yn lie bodi y dynion ieii aanc yn,, gwastraffu; eu bamser hamddenol ar di hydi gonglau yr heolydd, d'yma, le cyfleus 3 chysurus iddvnt i ddarllen a myfyrio, er man- tais bersonol iddynt eu hunain. a bendith ereill. Llwyddiant i'r sefyiliad newy i1 hwn yn hen aidal barchus ac enwog Aber can a id! Cymru Sydd. -0:

NODION AMERICANAIDD.

MOUNTAIN ASH.

NOD I ON MIN Y

Advertising