Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising

YR WYTHNOS.

Argyfwng y Fasnach Lo. -I

.GLOFA'R HETTY.

ABERCARN.

BRYNAMMAN PRIZE DRAWING.

ABERCANAID.

NODION AMERICANAIDD.

MOUNTAIN ASH.

NOD I ON MIN Y

News
Cite
Share

NOD I ON MIN Y Gk"f Eos HAFOD. Nos WTener, bu farw Mrs. Peregrine, Dun- raven street, Tonypandy. Gwelodd fcua 83 mlwydd oed-, a chysylltodd ei hun eg eglwys Fedyddiedig Jerusalem, Ll'.vynypia. TreuI-- xodd ei hoes yn nyddanwch yr Ysgrythyrau. Yr wythmcs ddi weddaf terfymodd yr 'inflam- mation.' oes John Williams, Rhvs street, Gelli, wedi cy rhaedd 44 mlwydd oed. Nid oeda ei gystudd1 ond byr, ond yr oeddi yn un caled. Dyddi Gwener, daearwyd ei weddilk ion yn Nghladdfa Gyhoeddus Blaenllechau. Gwasanaethwydi yn doddedig gan v Parch. D. Gwenffrwd EvLn-s. Yn mhlith y llu oedd yn bie.!3or.j! i-arch. D. C>rris Davies, a Mr Moses Reed (Eurwig). i*rodcr o Cwmbach oedd ~fr ^adawed^ roihn W'y~ O J •■» — iiams, a pnrcswydiodd wedi hyny yn- ard'al Ida- nllechau. Yn ychwanegol at flaemoriaid eglwys Gym- ulleidifaol Bodiringallt, mae y boneddi r;on canlymol newvdd;-eu henwi, sef Mri. William Richards, Ystrad road; Thomas Jones, William street; a James James, Pemxhys I d'. Etholwyd hwymt drwy bl-eidila,is \T eglwys. Mae rhif y diaconia-id yn awr Y11 ddeuddeg, a'r hynaf o hanynt yw Mr Jacob Thomas, I' gpt o gydchoedd NanCganv ar Groeswm Y Parch. T. D. Jones yw y gweinidog. Y Sul di-weddaf, cymaliodd eglwys Fed- yddiedig Ainon, Treorci, ei chyfarfodvdd chwarterol. Pregethwyd deirgwaith gan Miss E. A. Jones, Dowlais; a chymorthwy- wydi hi yn ystod y gwasanaeth gan un o chwi- oryddi ieuanc yr eglwys. Mwynhawyd cyf- arfodydd bendiithiol. Mae Mr William Yaugiian, glowr, Tyisaf road; Gelli; yn neillduol o wael ei iechyd eris peth amser. Af ae y-n gaeth i'w wely er ys dros saith; wythnos; ac ni all gymemi ond y peth nesaf i ddim mewn. ffordd o gymaliaeth bywyd. Mae ei adferiad yn beth i'w. cfni. Mae yn un o flaemoriaid eglwys Gynulleids- faol Bryn Seion, Gelli, a llairawodd yr un cydch, flynyddau yn o-I yn mglyn ag eglwys j Bodringaillt. Blin heiyd cofmodi fod Mr Levi Williams, masmachwr, Llywelyn street, Pemtre, yn gor- we-cid yat, ei gartref yn berygJus 0 wiael gan gystudd. Ma.e ef yn flaenor yn eglwys Fed- yddiedig Moriah, Pentre. Mae j'w cbeith- io y gwxdir ef a Mr Vaughan yn llanw eu cylchoedd defnyddiol fel cynt yn eu cartref- leoedd a manau ereill. paaii ♦••:ddo y gwynt yn ch* v.ru vr* gnf, ac yn aciiosi coiletiiom, gair pii<_ r.> n d.u;r. I yw rhuthrwynt, ac yn ol ereill "ma'en. dywyÓI ytsgaprwth." Yr ydym wedi profi hyn ya ddiy.reddar. Mae cymdeithas lenyddol yn perthyn i egJwys BcKlringallt. Daxhemir papyrau ar destymau meillduol gan bersonau cymhwys. a. dilynir a sylwadiau amynt gan ereili. Nos F ercher diwecidai cymaliwyd swper ym nglyn a'r gymdeithas. a mwynhawyd hyni yn nghyd. Cymaliwyd' cyfarfod buddioi 1 gamiyn dan lywyddiaeth y gweinidog. Mae yn nghyn- aliad symudiadau fel hyn ddefnyddiau brawdgamveh. Mae cangbem o eglwys Fedyddoedig Jeru- salem-, Llwynypia, wedi ei flFuTfio yn arcJai Pontrhondda. Mae rhif yr aelodau wedi s cyrryddu, a bywjogrwydd arbenig; hefyd ym cael ei amlygu gyda r Ysgol Sul Mae hyn j wedi arwaim meddyliau aelodau y fam-egiwys I (Jexusalem), a'r rhai svn gwneyd i fyny y gangem, i benderfymu adeiladu festri yn rhan isaf heol Tyntyla, Ystrad. Rhondda. Hysbysir y bydd i'r adeilad. cysegredig j gostio £55°' Cawm fod y cyfeilliom wedi i sicrhau digon o dir ar gyfer cocfi capel os bydd hyny ym angemrheidiol. Bwriedir decbreu ar y gwaith o adeiladu y festri yai fuan. Teimlir boddhad dean hym. -< Mae Sherwood' yn. gymydogaeth gynydd-1 ol. Gerllaw yma mae hen eglwys GymulieidL faol Salem, Llwynypia, yr horn sydd aan ofai gweinidogaeth sefydlog y Parch. T. G. Jenkyn. Mae y Methodistiaid hclyd wedi sefydiu achos yma, ac y mae'r festri sydd ar waith yn werth tua £65°' Sylwaf fod y Methodistiaid Cyntefig wedi dechreu addoK yn uno annedd-dai rhan uchaf heol Trealaw. Gair Ysgota';dd yw Sherwood'. Admabyddir y He gynt fel Pontrhondda, ac yn awr gan lawer. Gwelir fod pobl crefyddol yn gofalr. yn brydlon am leoedd addoll. CJvwed fod y Parch. D. D. Hopkins, America, gynt Pomtardulais, wedi derbyn^ yr ahvad anfonwyd iddo gan eglwys Fedyddied- ig Seion. Porth. v Nos Iau diweddaf, yn nghapel B-ethesda, A., Ton. dywedwyd wrthyf i berfformiad svvynol a d-erbynao-1 iawn gael ei roddi c'r gantawd. "Ymgom yr Adar," gan Obeithlu vr addo-ldy a enwyd uchod. Llywyddwyd gan Mr T. Millward, cyfreithiwr, Pemtre, ac ar- weiniwyd yn f-edrus gan Mr Francis Howdis, Gelli. gynt Aberdar. Mae Mr Howells wedi arwain, Band of Hope Bethesda. am flynydd- oe'd gyda hyfrydwch calon. Datganwyd yr unawdau gan Miss Nanci Jones, Pemtre; Miss S. Davies, Mri. D. Davies. W. Davies, Ben DevonaJd, a I. Davies. Perthyna, y pump olaf a enwycf i ardal y Ton. Chwareuwyd y crythau g2n Misses Tilly Thomas a Mary Jones, 31 chyfeiliwyd gan Misses Ada. Thoma a Mr M. Lloyd. Llomgyfarchwn yr oil ar en llwyddiant.

Advertising