Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising

YR WYTHNOS.

Argyfwng y Fasnach Lo. -I

.GLOFA'R HETTY.

ABERCARN.

BRYNAMMAN PRIZE DRAWING.

ABERCANAID.

NODION AMERICANAIDD.

MOUNTAIN ASH.

News
Cite
Share

MOUNTAIN ASH. Bwrdd YsgcJ. Prydnawn dydd Mercher à1 weddaI, yrs Ystafell y Cynghor, cy^arfyddodd y BW1!"dd Ysgol, pryd yr oedd yn bresenol :-Yn y Mr J. Charles, Meistri T. Edmunds, J. P. Davies, W. S. Davies, Eel. Jones, J. E. Davies. Ddi. Smith, Dr. A. T. Jones, y Parch. O. Jones, a Mr W. Shipton:, deputy clerk. Caf^yd adroddiad'au, y gwahanol buyll- gorau air walianoi faterion Dyg^M y Parch. C). Jones gynygiad ger- bmn, \<*l y Bv,i-dd oleni yn- swyxldogol yn rth ">n v dn*y d, Victoria Hotel, ..in ei wec-> u11' xxutr- i Ys- grId)" y IXnTrynd Y byd-iai y pkuat yn gor- fodi my ned; heibio kkii, ac fe fydidai iddynt weled a chlywed yr hyn svddj nx)r amil i'w weled a'i glywed mewn Ueoedd or fath, ym effe.ithio yn miweidiol amymt. Eiliwyd ef gan Mr J. P. Davies. Codbdd. Mr W. S. Davies arei draed, a dy^vedodd fod yn flin iawn ganddo orfod dweydi nad oedd yn gallu cytuno a'r Parch. O. Jones. Nid ame1 fod yn meddwl fod eisieu Hotel yn y fan yna; yn (kli ati fed llawer i&wni yn CTedu nad oedd ei eisieu; oDd yn ol ei farm ef, mid oedd ym credu rod1 hyny y-n perthym i'r Bwirdd Ysgol o'gwbi. Hefyd, nad oedd yn cMidsu yl bydckii pasio yr Hotel yma yo fw)" niwew:hol j'r plant ruag oedd pasio y Bruce Arms, neu y ^lo untahn, Ash Inn; idKltymt, pa rai yr oaddtent yn gorfod basio yni awr. Mr Jones a. ddyw^oddi fod safle agos yr Hotel yrna i'r Vsgokly yn sicr 01 fod yn miyveidiol; fod, y ffaith eu bod hwy, fel ael- odau, pan yn deyvis man) i adeiladu ysgoldy. yn gofalxi eu gosod mor bell ag oedld ytn bosibl oddi-wTth dafarni, yn caniatau hyny ar unwaith. CefnogofTd Mr J. Chaxles y cymygiad, gam ddweyd niai eu bamcam hwy bob amser pan yn dewis man ysgoldv ydbedd mor bell ag oedcl bo.qibl ockliyvrth diafarni. Pasiwydt y cynygiad yn unfrydoi gydag eithno Un. parl!(.nwy-d llythyir oddiwrth y Clerc, yrc awgrymu lleoliad yr athrawon a'r athrawesau j oeddemt wedi bod! ym sefyll arholiad y King's Scholarship yn vstod ri-mor eu harosaad am y n'a ci, Ar gynygiad Mr W. S. Davies, ac eiliad Mr Ed. Jones, cvmeradwvwyd awgrymiad y Ctarc. Cynygiodd Mr W. S. Davies, ac eiliodd y Paxchs. O. Jones, a phasiwyd yo unfrydoi b'l'-idlais o gydyrndteimlad a'r Clerc, Mr S. Shipton, a'r Cadeirydd, Mr E. T. V/iliia ms yni eu cystudd' blin. D'erbvniwyd i lythyr oddiwrth Mr M. | Morgan: yn cynyg tixi a»dielladu Y sgoldy aT y Darren, Las. y moter j r pw'l oir "-leiiadu. t1! -nwyd llythyr oddiwrth v Bwrdd A (-I H1 hvsbysu -fod y Ddeddf Add ysg ^Tf^"vd1 yn dyfod i w-elthredlad ar y 26ain 0 n.s "rth -nesaf. Yr oedd hyn yn gol- x rr" 1 i'r Bwrdd y bvddai. eu gwaith h'-v, fei v cvfryw ar ben ar yr amser hwnw. Ar g' nvg-i3ri Mr David Smith, ac eiliad \fr j 'p r'n'.q. caniiatawvd bemthy? Ys- Efoldly Tr> r^^e-t at wasanaeth crefyddol i'r Salvation Army ar v telerau arferol. Ar cynvo-ind Mr W.. S. Davies, ac eiliad r T. Fdm'.mjdis. pendierfynwyd derbyn tel- erau v Mri. N'xon- am dir i adeiladu ysgoldy vn Caiecrarw ar gym.eradwya.eth y Bwrdd Llvwodraethol. Dygodd hyn waith y Bwrdd i d'.erfvmiad. Deddf Newvdd y Fasnasch Feddwol. Y mae yma tawer o wyKo sut y caifF y ddeddif newvdd hon ei chario allan. Os y gyro eir cvfiawmder a hi, teimfir ym bUT sicr yr effeitbia yn ddaiorrus.

NOD I ON MIN Y

Advertising