Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

----",-"-,,,..-----.----.f…

IY Bel-droed yn Llanelli.

IY D\nmvn Gerch In v Dref.

Slums Caeglas.

-:0-:---CWMAFON.

Advertising

DYDD-LYFR RHYWUX.

-:0:-SENGHENYDIX

Yr Eisteddfod Gadeiriol.

-:0:--ABERDAR.

News
Cite
Share

-:0: ABERDAR. Swyddfa'r Lhthy-rd}.—Yn ystod mis Rhaigfyr diweddaf trosglwyddiwyxli i leoedd ereill ac yni lleol y cyfanswmi enfawr ol 387,042 o lythyra-u. ac hefyd 14,461 o bar- seli. Nazareth.-—No-son cynt af y flwyddyn new- ydd cynaliwyd cyfarfod cystadleuol yrh y capel uchod, danllwyddiaethi y Parch. Rich. Williams. Y beirniai-d aeddiynt: :Cerddur- iaeth, M r Rees Evans (vn- absienoldjeb ei fab, yr hwnoeddi yn gyfyngeciig i'w breswylfod yn herwydd afiechyd); bardi--oniaeth.. -etc., Mr Henry Lloyd (Ab Hefin); freehandl dlrawing, Mr Ogwen' Williams; gwa.u a cydiaiu gwobr- wyo, Mrs. Williams, Seymour street; cyfeil- yddes, Mrs. D. W. Williams. Clifton street; ysgrifenydd, Mr Robert Williams. Wediij cael: anerchiad gan y llywydldl. awdJ. yn mlaen yn y drefn ga.n.lyno-1:—Adirod'diad' goreu, Davidi Darvies; un-awd i blant, "P'le miae y Naw?" goreu, Jenmie Jones, Aberaman ail oreu., Rachel Williams1. Gwae' cuff, I goreu, Lizzie Ann Daivies; ail oreu, Maggie, Phillips. Unawd alto, "Robin Goch," goreu., Handel Davies, AbeTaman. Ysgrif a;r "Teyrnasiad Solomon," rhanwydi y. wobr rhwllig Mr Tom. Davies. Moria-h. I.dwydcoed, a. Miss Sa;rah Morgani, Glannant street. Englyn, "Llo-sgfynydd," goreu, M'r J. T. Davies (Glan Dulais). Unawd, "Mylfi sy'n ,i m,i oi-i*r baban," goreM, Maggie Phillips; rhoddwyd gwobr ychwanieigol gan y beirniadl i Rosa. Mary Evans. Unawcli i dienor, "Y I fam a'i baban. "goreu, Mr Richard Owen:, Oxford street; Cadlys. Gydiyni gwcbnvyo, gorev, Miss Maggie Eynon. Deuawdi, "Croesi'r Afcn," goreu-, Miss Maggie Rees a Mi ss Maud Ma son: Unawd' baiss, goreu, Mr Richard; Owen, Oxford street. Free- hand drawing goreu, Miss Maud Mason. Penill ion goreu., Mr J. T. Davies fGlam Dulais). Daxllen darnJ o gerddbriaeth, goreu, Mr Henry Harris, Henry, street, Aber- aman. Adrodldtiad, goreu, Miss; Sarah Mor- gan. Unawd ar y berdoneg, rhanwyd y wrobr rhwng Gwladys Phillips a Sidney Hughes, | Aberaman. Canu, corawl, enillwyd y wobr gan gor Nazareth, clan anveiny deli aeth Mr I Charles MarnSi, Tudlor terrace. GIofeydd Abernant.—-Yn ystodl yr wyth- no.s ddiweddaf yr oleddJ v glofeyddl hyn yn segur, gaai eu, bod; wedi derbyn rhybiuid. gan y cyflogwyr. Cynaliwyd cyfaxfod; yn Ngwest- dy y Crowm, dydd. Gwener diweddlaf, gan rweitlwryr Glofa y Twael, dan lywycfdiaeth Mr D. T. George; ysgrifeniyidd'' y, cy farfo-d oedd Mr Johnl 0avies. Pasiwyd ple-idlais 0 yrnddiriedaeth yiT) y ddirprwyaeth a, dialodd yiriweliad! a'r oTuchwyiiaeth. Hefyd, "Eu bod- yn rhoddi caniatad i'r goruchwyliwr i beidio atal y lofa, ood: fDd, caniatad yn unig- 01 yn caiel ei nxldii pan y bydd y gweithwyr am bresenoii eu huna'n mewn angladdau, oddigerth pan y bydd dam-wain angeuol wedi cymery^dl He." Hefyd eu bod: yn apwyntia M;r D. T. George: a, Mr David Walters i ymi- weled a'r oruchwyliaeth. Fod y ddirprwy-1 aeth i gael eu talu fel arferol am, gynrychioli v lofa yn swydldfeydd Abernant. Fod y Cyngor Celf a. Llafur i ddewis. n'tfer o ber- sonau cymwyis i gynrychioli- bob adiran, a bod enwau y personau hyny yn cad elU gosod •o ftae.ni cyfarfod! or adMn er gw-n-ey d. dewis- iaateTtync.1. Yr un amser cynaliwyd cyfarfod o. weith- wyr Glofa Blaennant, dan lyWyddiaieth Mr David: Morse. Yr ysgnfenydd oedid Mr Dd. James., atalbwyswr. Cafwyd adroddiad y -ddirprwyaeth a dalodd ymweliad a'r oruch- wyhaeth; a. phenderfyawyd fod y rhai cam lynol i fodl yn ddirprwy aeth :—Mei-stri Jo hn Morgan, David1 Morse;, W. T. James, John Jamies, David; James-, a Samuel Franklin.. Mewn. cyfarfod o weithwyr NoL 9, pender- fyuwyd fod y rhai caniynol i gynrychioli y gyf:ryw lofa: Mr Thomas Williams (yir atal- bwyswr newyddi a. apvyntiwy d), Mr Ben Sheckland, a Mr John Jones-. Prydinawn clydd Sadwiro, cynaliwydi cyfar- fod unol o r gwahanol lofeyddi ym Ngwestdy y Bute, pryd YJ- oedd Mr C. B. Stanton yn bresenol. Am ddteg o'r gloch YIllI yr hwyr, cyhoeddwvd oddiar ben mynedfa i Westdy yr Esgyd, gan Mr Stanton, fodi gwaith i gael ei ail-gyehwyn yni y glofey ddi y cllydd Llun presenol. Cafodidl y ntewydd! da hwn dder- byniad cvnes gan v cpneedd redd-' w^d-i vm- gynu,ii U--JC¡.U.) Ii yr ^axcii.UiUic. fod y gyflo-g adelir i weitbw vr Abem-xnt bob pytheixTos d'rcs £500c. Tysteb.— u <te at dda genyxn; ddeall fod aelod.au a. ch\ft lion Eglwys Fair, Abexflar, yn bwriadu « w t\ iteb er ei ch-yfjwvno' i'r Parch, Josepn Morgan, ax -ei ymaxtawiad o Aberdar 1 gym-exyid Ficeri-aeth- Hirwaun.. Jdwyddiant i'v mudiad ydvw ein dvmuni'ad'. Hetyil, y m-ae- mudlad ax d'roedi i wnevdi tysteb i'r gweinidog llafur'us- a pharchus, v Pa.rch. William. James, Bethania, Aberdar.. Yn s;cr dyiai hon fo/1 yn vn o'r rhai mwyaf gan; rxuji oes neb wedi br.d ro<-r w-etithgar a'r gwr parches hwn i acho-s y Metho-distiait^ trwy Gym>ru. Y mae vve<li Ihnw swvddx pwysicaf yr -e,nwad. Nos Ferche;r, yn Festri capel Nazareth,, cynaliwyd Coeden Nadolig (Christmas Tree pryd y ro-ddwyd anrhegion ym oghiyda am afalau i blant yr Y sgol Sul. Yr oedd y Festri wedi ei haddurno- yn d,flestlus gan Misses Catherine Rees, Maud M a sen. Harriet Davies, Eynon. H-ughes, Mrs. !<„ Williams, Mri. D. Landeg, a. John. Evans, ac amrvw ereill. Yn yftod'- y cy-farfodi camwd "Myfi Sy'n Magu'r Baban." yn hynod swpíoI gan Miss Susan Humphreys, nath Mr a David Landeg, gwerthwr gwlanen, etc Canon street. Aberdar.

—: o: SARON HALL, ABERAMAN.

: 0 — "YR HAF."

jBLAINA.